fbpx ...

 Hur mycket el kan ditt tak producera?

Hur mycket el kan ditt tak producera?

Skriv in din adress här och ta reda på hur mycket grön el just ditt tak kan producera. 

Solpanel

Knyt samman solceller, batteri & laddbox i ett enda smart system
energistyrsystemet Heartbeat.

Välkommen till 1KOMMA5° Sverige

1KOMMA5° levererar smarta energilösningar till Sveriges villa- och fastighetsägare med målet att nå en klimatneutral villamarknad 2030.

Precis som vi gjort sedan 2016, arbetar 1KOMMA5° mot att möjliggöra ett CO2-neutralt liv för dig genom att erbjuda framtidssäkrade solcellsanläggningar, laddboxar och batterier för ellagring i ditt hushåll.

Varje dag, tak för tak, från första tanken på solceller till det att hushållet producerar egen grön el, hjälper vi Sveriges villaägare att bli egenproducenter med intelligent styrning av både sin egen konsumtion och produktion och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.

Elbil som laddas med solceller
Solpanel

Effektiva och estetiska solpaneler

Effektiva och estetiska solpaneler

Våra senaste solpaneler är kraftfullare än någonsin. Få så hög avkastning av din investering som möjligt och producera el generationer framöver. Kontakta oss för att höra mer och få ett kostnadsfritt förslag.

Solceller – för energismarta hushåll

Solceller som räknar med moln

En solcellsanläggning är grunden i ett energismart hushåll. Till din solcellsanläggning kan du med fördel koppla både laddbox och batteri för bättre kontroll över förbrukning och produktion. Vi hjälper dig gärna på vägen till en fossilfri och klimatneutral framtid.

50% avdrag direkt på din faktura, bara sådär.

Det nya gröna skatteavdraget fungerar ungefär som ROT-avdraget, vilket innebär att avdraget redan är gjort när du får din faktura.
Avdraget får max uppgå till 50  000 kronor per år och per person. Fyll i formuläret så berättar vi mer.

Fyll i formuläret så hör vi av oss

OBS. Vi installerar tyvärr ej på eternittak, markanläggningar eller hos BRF:er

Här kan du läsa mer om solceller

Bidrag solceller 2023 – Allt om det gröna solcellsbidraget

Du som vill investera i solceller, elladdning och ellagringslöning kan få ett grönt avdrag till dina solceller på taket, din laddbox till elbilen eller ditt villabatteri. Från och med den 1 januari 2021 gäller ett grönt avdrag på solceller.. Det här innebär flera fördelar för dig som vill installera en...

6 myter om att hyra en solcellsanläggning och varför köp är bättre

Hyra solcellsanläggning eller köpa? Att hyra en solcellsanläggning låter lockande: Inga initiala kostnader, inget underhåll och ändå möjligheten att generera egen el. Men är det verkligen så enkelt? Vi på 1KOMMA5° har undersökt ämnet att hyra en solcellsanläggning noggrant. I den här artikeln tar vi en kritisk titt...

Energistyrning – För energismarta hem

Energistyrning i ditt hem är fördelaktig av flera skäl. Genom att ha en effektiv energistyrning i ditt hem kan du första och främst minska dina elkostnader samt bidra till en mer hållbar vardag. Genom att övervaka och kontrollera energiförbrukningen i realtid kan du styra din elkonsumtion till tidpunkter med lägre...

Europeiska solcellspaneler från 1KOMMA5°

En viktig utmaning för solcellsindustrin är att säkerställa en hållbar solcellsproduktion avseende miljö- och arbetsförhållanden. Att styra tillverkning av solcellspaneler till Europa har potential att minska beroendet av import från andra delar av världen, samt skapa arbetstillfällen och bidra till en mer...

Energilagring – går det att lagra solel i batteri?

  På sommarhalvåret genererar vanligtvis din solanläggning mer el än du själv har behov av. Du får alltså ett överskott av el och denna el kan du antingen sälja till det vanliga elnätet via ett energibolag eller lagra i ett batteri för solceller. Här ska vi prata mer om solceller och batterilagring. Hur fungerar...

Hur länge håller solpaneler?

En solcellsanläggning består av ett antal hopkopplade solpaneler med solceller som när solens strålar träffar dem bildar elektrisk ström i form av likström. Till anläggningen kopplas en växelriktare som omvandlar likström till växelström och skickar strömmen till husets elcentral. Solpanelerna har en livslängd på...

1KOMMA5° | SVERIGE 
Org. nr. 559069-2900

Faktura: 1KOMMA5 grader AB
, Kund-Id FRX5802, Fe 301, 105 69 Stockholm

Integritetspolicy
1KOMMA5° | SVERIGE