Solceller - för och nackdelar

Det finns flera studier som vittnar om att svenskarnas åsikter är övervägande positiva när det kommer till solceller. Det märks också tydligt i samhället – allt fler människor i vårt avlånga land väljer att investera i solcellsanläggningar för att producera sin egen solel! Precis som med allt annat finns det dock både fördelar och nackdelar med solenergi, även om solel är en av de mest fördelaktiga energikällorna som finns på jorden.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Vad är fördelarna med solceller?

Solcellers fördelar är många, och flera av dessa handlar om hur både miljön och din egen ekonomi kan gynnas av en solcellsanläggning.

Minskade kostnader

Reducerar elkostnader och genererar extra inkomst

När solcellerna är installerade och solelproduktionen är igång kommer du direkt märka hur kostnaderna för hushållet minskar. Med en solcellsanläggning behöver du inte köpa el från elnätet längre, åtminstone inte i lika stor utsträckning som förut, och du behöver inte heller oroa dig för de ständigt stigande elpriserna.

Solceller betalar av sig själv efter 10-12 år i snitt.

En linjär graf över solcellers avkastning, solcellerna betalar av sig själv efter ca 10 år, därefter ger de vinst.

Oändlig och förnyelsebar energi

Solceller är inte bara en lönsam investering ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även för miljön. När du producerar din egen solel säkerställer du att hushållet endast nyttjar fossilfri energi som inte orsakar några anmärkningsvärda koldioxidutsläpp, och som dessutom är oändlig. Solenergin kommer inte ta slut på flera miljarder år vilket i princip innebär att den är outtömlig för oss människor. Den enda miljöpåverkan som solpanelerna orsakar sker vid tillverkningen och transporten. Med tanke på att solceller håller i minst 25 år står det utom rimligt tvivel att solcellsanläggningar är lönsamt för miljön i det långa loppet.

En blond flicka med tofs och vit t-shirt som står framför solpaneler i solnedgången

Underhållsfri konstruktion

Till skillnad från de flesta andra energislag kräver en solcellsanläggning knappt någon skötsel alls. Solpanelerna innehåller inga rörliga delar som behöver ersättas eller underhållas, förutom växelriktaren som kan behöva bytas ut efter 10–20 år. Tack vare solpanelernas smarta och underhållsfria konstruktion behöver du inte heller oroa dig för ljud eller buller som kan störa dig själv eller omgivningen.

En solcellsanläggning höjer värdet på huset

På sätt och vis får du tillbaka dina pengar från solcellsinstallationen redan från dag ett – i ökat bostadsvärde! Husköpare tittar ofta på och lägger stor vikt vid husets driftskostnader, vilket har lett till att hus med solceller är oerhört eftertraktade på bostadsmarknaden. Studier visar att bostäder med installerade solceller får ett ökat värde runt 14 %. Det betyder att värdeökningen i många fall är högre än summan du lägger på själva installationen.

Ett vitt hus med solceller på taket

Vad är nackdelarna med solceller?

Solcellers nackdelar finns det också några stycken av. Flera av dessa nackdelar behöver dock inte nödvändigtvis vara så negativa som många tror.

En solcellsanläggning kostar mycket pengar

Du behöver betala en ganska stor engångskostnad när du investerar i solceller. Priserna hamnar oftast på ungefär 100 000 kronor och uppåt, vilket låter väldigt högt i mångas öron. Med det sagt går det faktiskt att sänka kostnaden tack vare den skattereduktion som erbjuds för grön teknik. Från och med januari år 2021 kan du få 15 % avdrag på totalkostnaden för din solcellsinstallation. Det är också en god idé att sätta investeringskostnaden i proportion till hur mycket du faktiskt får tillbaka med din solcellsanläggning – solcellerna höjer trots allt värdet på ditt hus, sänker elkostnaderna och genererar extra inkomst när du säljer överskottsel. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning är mellan 10–12 år, vilket är betydligt kortare än dess livslängd som ligger på cirka 30 år. Det betyder att du kan njuta av att gå med vinst under väldigt många år!

En illustration som beskriver när solceller är som mest effektiva. Placerade i söderläge, så skuggfritt som möjligt och under det ljusare halvåret.

Solceller är placerings- och väderberoende

För att solpaneler ska kunna nå sin maximala effektivitet behöver monteringen ske så skuggfritt och i så fördelaktigt vädersträck som möjligt, där söderläge är mest effektivt. Det är heller ingen hemlighet att solceller producerar mindre el under vintern när antalet soltimmar minskar och solen står lägre på himlen ju längre norrut vi beger oss i landet. På vintern kan du alltså behöva köpa mer el från elnätet, vilket betyder en aning högre kostnader. Vinterns elkostnader brukar dock jämna ut sig eftersom du under somrarna – då energiproduktionen både räcker och blir över – kan sälja elöverskott från solcellerna.

Läs mer: Solceller när det är molnigt

Det går inte att lagra solenergi under längre perioder

För att kunna bli självförsörjande när det gäller solel behöver du kunna lagra stora mängder energi under långa tidsperioder. Energilagringstekniken är i dagsläget i sin linda men vi ser vidareutveckling varje dag. De solcellsbatterier som finns idag kan endast lagra el för några få dagar.

Även för solcellsbatterier får du hela 50 % avdrag för grön teknik.

Två solcellsbatteri upphängda på väggen i ett grått garage

Solpaneler är inte hundraprocentigt klimatneutrala

Solcellernas miljöpåverkan i det stora hela är som sagt väldigt liten om du jämför med andra energikällor. Tillverkningen och transporten av utrustningen orsakar dock fortfarande ett visst klimatavtryck i form av utsläpp. När solcellsanläggningen väl är monterad har den däremot ingen negativ inverkan på miljön längre, och efter bara cirka 2 år har solpanelerna klimatkompenserat sig själva.

Vill du läsa mer?

0