Växelriktare och optimerare – är det verkligen nödvändigt?

Förutom själva solpanelerna krävs några fler komponenter för att din solcellsanläggning ska fungera optimalt – bland annat växelriktare och optimerare. Växelriktaren är ett måste då den omvandlar likström från panelerna till växelström som kan användas i hemmet. Optimerare är inte nödvändigt, men de gör din anläggning än mer effektiv.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Växelriktare – omvandlar strömmen till användbar

Solpanelerna producerar likström. För att kunna koppla in solcellsanläggningen till elnätet krävs växelström. Därför kopplar man alltid in en växelriktare till alla solcellsanläggningar, som omvandlar likströmmen till användbar växelström och matar in elen till hemmets elsystem eller ut på elnätet.

Växelriktaren ser även till att styra elproduktionen genom att justera ström och spänning optimalt för att du ska få ut så mycket effekt som möjligt vid skiftande förutsättningar i solinstrålningen.

När likströmmen omvandlas till växelström uppkommer förluster, så hur effektiv växelriktaren är spelar roll i hur mycket el din solcellsanläggning kan producera.  Verkningsgraden för växelriktare ligger normalt på 95 procent.

Att tänka på vid investering i en solcellsanläggning är att det är växelriktaren som styr hur stort anläggning du kan installera. Om du tänkte investera i ytterligare solpaneler, eller i effektivare i framtiden kan det vara bra att skaffa en växelriktare som klarar av det redan från början.

En växelriktare kan placeras både inomhus och utomhus, med då väder, solljus och fuktighet kan leda till komplikationer rekommenderar vi att du placerar den väl skyddad för bäst livslängd.

När du köper en solcellsanläggning från Cellsolar är växelriktaren alltid kompatibel med din solcellsanläggning och inkluderad i priset.

Optimerare – effektiviserar din solcellsanläggning

1KOMMA5° rekommenderar att alla dina solpaneler är kopplade till optimerare, en elektrisk komponent som reglerar ström och spänning och maximerar energiproduktionen för varje enskild panel.

Den största fördelen med optimerare är att de gör din solcellsanläggning mindre känslig för skugga. I och med att solpanelerna är seriekopplade går samma mängd ström genom alla paneler. Om någon solpanel hamnar i skugga under vissa delar av dagen kan alla paneler påverkas. Detta undviks om solpanelen är utrustad med en optimerare, då den hanterar att solpanelerna inte producerar lika mycket ström. Har man optimerare är det även möjligt att blanda paneler med olika effekt, som sitter i olika väderstreck och med olika lutning, i samma sträng utan att produktionen begränsas av den solpanelen med minst effekt.

Optimerare gör det även möjligt för dig att övervaka produktionen för varje solpanel. Det gör att du direkt kan upptäcka eventuella fel på enskilda solpaneler.

Även om optimeraren, liksom växelriktaren, har som uppgift att reglera ström och spänning kan optimerare aldrig ersätta växelriktaren, då växelriktarens främsta uppgift är att förvandla likström till växelström.

Vill du läsa mer?

0