fbpx

 Här hittar du svaren på dina frågor

Hittar du inte det du söker tveka inte att kontakta oss idag så rätar vi ut alla frågetecken!

Hur fungerar solceller?

Solcellers energiproduktion står i direkt korrelation till hur soligt det är. En molnig dag kommer produktionen att sjunka – men inte gå ner på noll – och en solig dag kommer produktionen att peaka. Vanligt dagsljus, även om det är molnigt, räcker dock gott och väl för att producera energi. Vad många inte vet är att solcellerna påverkas positivt av kyla, eftersom det ger dem ett bättre arbetsklimat än värme.

Tekniskt fungerar det så att solceller har ett så kallat halvledarmaterial bestående av kisel med kontakter på framsidan och baksidan. När solljus träffar framsidan uppstår en negativ laddning, som skapar en spänning mellan den positiva baksidan och den negativa framsidan. Den spänningen fångas upp och bildar elektricitet. Elen som bildas är s.k. likström, och behöver därför en växelriktare som omvandlar den till växelström som är vad de flesta elektriska apparater drivs av.[1]

[1] https://www.renewableenergyworld.com/types-of-renewable-energy/what-is-solar-energy/

Vad innebär Grönt Avdrag för solceller, laddbox och batteri?

Det gröna skatteavdraget är ett stöd till alla som vill investera i hållbara energilösningar till sitt hushåll. Du får numera grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper solceller, laddbox och batteri av 1KOMMA5°. Skattereduktionen för grön teknik innefattar solcellsanläggning, batteri för lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

Från och med 1 januari 2023 täcks kostnaderna för material och arbete vid installation abv solcellsanläggning med 20% (under 2022 var avdraget 15%), och för batteri och laddbox täcks kostnaderna för material och arbete med 50 %. Skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år, och summan beror på hur mycket skatt du betalat under året och om du gjort andra avdrag.

Skattereduktionen gäller bara för fastigheter (och därmed solcellsanläggningar) som är anslutna till elnätet. Installationen behöver avse ett hus som ägs av den som begär skattereduktionen eller privat fastighet under uppbyggnad som ägs av den som begär skattereduktionen.

Det nya avdraget får du direkt på slutfakturan från 1KOMMA5°.

Prata med en av våra solcellsexperter så hjälper vi dig genom hela processen, från den första idén kring solceller tills det att du producerar egen grön el på ditt tak.

Vill du läsa mer om det Gröna Avdraget, kan du läsa direkt på Skatteverkets hemsida

Vill du läsa mer om Regeringens beslut om gröna avdraget 2023, läs här.

 

Hur fungerar solceller i Sverige?

Det finns forskning som visar att Sverige och de andra nordiska länderna faktiskt har optimalt klimat för solceller, eftersom vi har kallare temperaturer än många andra (soligare) länder. I för varma temperaturer kan solcellerna drabbas av energiläckage, vilket gör att de inte blir fullt så effektiva som de kan vara. En klar vinterdag kommer solcellerna att producera på maximal nivå. Solcellers energiproduktion står i direkt korrelation till hur soligt det är. En molnig dag kommer produktionen att sjunka – men inte gå ner på noll – och en solig dag kommer produktionen att pika.

Snö och frost kan försäkra solstrålarna genom att reflektera dem mot solcellerna. Faktum är att solljus som reflekteras i snö kan skapa en synergieffekt som gör att solcellerna producerar extra mycket. Is har ingen effekt på inkommande solenergi, eftersom solstrålarna igår rakt igenom islagret och träffar solcellerna ändå. Regn är i sig inte negativt för solceller, utan fungerar som solcellstvätt. Dock går regn ofta hand i hand med mulet väder vilket såklart innebär att solcellerna inte kan producera på full nivå.

I Sverige kan det vara svårt att klara sig på enbart solenergi under vinterhalvåret, eftersom det ofta är mulet. Då får man köpa in el från det vanliga elnätet som komplement till solcellerna. Under sommarhalvåret blir det solel så att det både räcker och blir över. De flesta hus med solceller kan då sälja överbliven el till elnätet, eftersom de tillverkar mer än de själva kan konsumera. Södra Sverige har ungefär lika många soltimmar per år som norra Tyskland, som är världsledande i solenergi.

Du kan läsa mer om hur solceller fungerar i Sverige här.

Vad är solpaneler?

Solpaneler är utrustade med solceller som bildar en elektrisk spänning när solens strålar träffar dem. En solcell består av ett halvledarmaterial som består av kisel med kontakter på både fram- och baksidan. När solens strålar träffar solcellerna polariseras de så att framsidan blir positivt och baksidan negativt laddad. Då skapas en spänning, som fångas upp och bildar elektricitet.

Läs mer om solpaneler här

Är det värt att investera i ett batteri för att lagra din solel?

Här är vad du behöver veta!

I de flesta fall kommer det att löna sig att lägga till ett batteri till ditt solcellssystem, men för att vara säker på detta behöver du förstå hur systemet kan fungera, dessutom i samarbete med ett smart energistyrsystem som kan se till att du alltid använder din gröna el när den gör som störst ekonomisk nytta för ditt hushåll.

De ökade elpriserna har fått många svenska hushåll att installera solcellssystem och villabatterier för att minska sitt beroende av sin elleverantör. Installation av villabatteri har fått en rejäl uppsving även om det inte är i lika stor grad som solcellsinstallationer. De initiala kostnaderna för villabatterier är en viktig orsak till detta. Hushållsbatterier lagrar överskottsel som genereras av ditt solcellssystem, som kan användas senare när solelproduktionen är otillräcklig, till exempel på natten eller molniga dagar. Detta minskar mängden el som du behöver köpa från elnätet.

Hur lång tid det tar för ett batteri att betala för sig genom lägre elräkningar varierar beroende på olika faktorer som plats, solsystemets storlek och utformning, elanvändningsmönster, nättariffer och begränsningar för överskottsel som matas in i nätet. Kostnad för batteri varierar beroende på märke och storlek, men den gemensamma faktorn är att avkastningen på ditt energisystem hemma ökar avsevärt med ett batteri.

Lägger man även till ett energistyrsystem till detta, så förkortas återbetalningstiden ytterligare. Du får helt enkelt en bättre kalkyl för dina elkostnader över tid. Ovanpå det har du dessutom de miljömässiga fördelarna med produktion, lagring och användning av förnybar el.

Förutom de ekonomiska fördelarna finns det andra anledningar till att välja att installera batterier. Din installatör måste ta hänsyn till olika faktorer för att bestämma den bästa storleken på sol- och batterisystemet för varje hushåll:

 • Energiförbrukningsmönster – ditt hushålls energianvändning under olika timmar på dygnet och tider på året
 • Daglig belastning – hushållets genomsnittliga totala energianvändning under 24 timmar
 • Tariffer – hur mycket ditt hushåll debiteras för el från nätet, med högre elpriser vid tider med hög efterfrågan
 • Begränsning av nätförsäljning – ditt hushåll kan få betalt för energi som ni exporterar till nätet. Elhandlare kan dock begränsa exportnivån, ändra inmatningstariffen vid olika tider på dygnet och blockera inmatning för att upprätthålla nätstabiliteten.

En utbredd användning av villabatterier i samhällets hushåll skulle inte bara gynna de enskilda hushållen utan även elnätoperatörerna, eftersom det skulle kunna bidra till att stabilisera nätet vid ökning av solelsproduktion. Du som konsument behöver tillförlitlig information för att kunna fatta välgrundade beslut om investeringar i sol- och batterisystem, eftersom den överväldigande mängd information som finns tillgänglig från olika källor kan vara förvirrande.

Vi på 1KOMMA5° hjälper dig gärna genom hela processen och kan svara på de frågor du har om solceller, ellagring i batteri, laddning av din elbil, elnätsexport samt vad ett smart energistyrsystem kan innebära för ditt hushåll. Vi tillhandahåller användarvänlig teknik i form av ett smart energihanteringssystem för ditt hem, för att hjälpa er att förstå och hantera hushållets energianvändning.

Läs mer om batteri och lagring här

 

Hur kan jag mäta effektiviteten av mina solceller?

1KOMMA5° skräddarsyr din solcellsanläggning för högst effekt och elproduktion till ditt hushåll. Något du så klart vill ha koll på och själv följa, varje dag året om. Optimal övervakning av din produktion och din förbrukning möjliggörs i en så kallad smartmätare.

Vad är en smartmätare?
En Smartmätare, även kallad Energimätare eller Modbus används för övervakning av din produktion och förbrukning och ger mycket noggranna mätningar, vilket gör att det är enkelt för dig att följa effektiviteten i din solcellsanläggning. Din smartmätare använder Modbus som kommunikationsprotokoll.

 Hur installeras en Smartmätare?
Smartmätare placeras oftast i mätartavlan (elmätarskåpet), d v s där strömmen kommer in till anläggningen/bostaden. Där sitter den för att man ska kunna läsa av den totala strömmen som kommer in i anläggningen samt vad som lämnar anläggningen.

Fördelar med Smartmätare
En mätare av denna typ är både smart och effektiv av flera anledningar. Med en smartmätare kan man ha en lägre huvudsäkring och på så sätt få en billigare nätavgift.

 • Tillåter högre produktion i förhållande till huvudsäkringar
 • Billigare avgift till nätägaren
 • Ger en mer detaljerad vy hur din energitillverkning fördelas
 • Installation stöds i bostäder och även kommersiella fastigheten
 • Liten och lätt att installera, passar i vanlig strömpanel/elcentral
 • Följ din produktion, användning av egenproducerad el samt inköpt el i din app

Vem behöver en Smartmätare?
En smartmätare passar dig som vill ha en visuell och tydlig graf över din produktion, konsumtion och användning av egentillverkad el. Även för dig som har en högre daglig förbrukning av el, t ex:

 • Du som är hemma om dagarna
 • Om du tex har en uppvärmd pool som drar mycket el
 • Om du har varmvattenberedare till dusch och kran, el- pannor till uppvärmning av element eller värmepump till element
Vad gör jag om jag behöver lägga om taket innan jag installerar solceller?

När man börjar fundera på solceller, är det ett naturligt tillfälle att se över sitt tak. Eftersom solcellernas livslängd ofta är över 30 år ska naturligtvis taket hålla minst lika länge.

Har du tagit steget till att vilja börja producera egen grön el till ditt hushåll, kan du börja med att göra en ungefärlig beräkning på hur mycket el just ditt tak kan producera via vårt beräkningsverktyg.

De flesta tak är lämpliga för solceller. I samband med en solcellsinstallation tas takets läge, väderstreck och lutning i beaktande, men också belastningen som solpanelerna utgör för taket på ditt hus. Om du tror att du kommer behöva byta ditt tak inom solpanelernas livstid, kan du överväga om det vore en god idé att göra det i samband med solcellsinstallationen.

Väljer du att lägga nytt tak i samband med montering av dina solceller kan byggställningar och annan utrustning ofta användas både för takrenoveringen och för installation av solcellspanelerna.

Frågan är naturlig och vi stöter ofta på kunder som också måste lägga om taket innan vi på 1KOMMA5° installerar solpanelerna. För att tillhandahålla en lösning till detta så samarbetar vi sedan länge med Vackra Tak & Fasader  i Västra Götaland. De har mångårig erfarenhet av allt som rör tak och fasader.

Befinner du dig i ett annat område i Sverige, har vi fler samarbetspartners för takomläggning. Hör gärna med din 1KOMMA5°-kontakt.

Går det att byta tak med redan installerade solceller?

Om du har solcellspaneler på ett tak som behöver bytas eller renoveras, behöver du först montera ned solpanelerna för att kunna utföra din takrenovering. Efter din renovering eller ditt takbyte behöver solpanelerna sedan monteras upp på nytt. Montering och demontering behöver utföras av en certifierad personal som har rätt behörighet.

Har du frågor kring solceller och ditt taks förutsättningar, kontakta gärna din solcellsexpert hos 1KOMMA5°.

Ökar solceller värdet på mitt hus?

Liksom alla renoveringar, förbättringar och utbyggnationer har solceller en positiv effekt på husets värde. Det finns ett flertal studier och undersökningar som visar detta.

I Sverige utkom nyligen en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet, som jämförde huspriser i Sverige med och utan solceller. Studien visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Överlag fann man att, liksom vid renovering, väntas värdeökningen vara högre än priset för solcellsinstallationen. Detta är också bekräftat i tidigare internationell forskning.[1]

Enligt en opinionsundersökning av Novus är 71 procent av tillfrågade inte främmande för att betala mer för en bostad som har solpaneler, och hela 20 procent sa att de absolut kunde tänka sig att betala mer om de skulle köpa nytt boende idag. En studie från University of California Berkeley visade att huspriserna i snitt gick upp med 4 dollar per installerad watt, vilket i genomsnitt innebar en ökning på 15 000 dollar per hus.

Överlag verkar det därför som att solceller är en smart och värdefull investering för ditt hus även ekonomiskt. Självklart beror husets värde på ett flertal olika faktorer och det pris som huset tillslut landar på går inte att förutspå. Men med det sagt finns det goda förutsättningar till en prisökning som dessutom väntas vara större än den initiala investeringen. Läs gärna mer om ämnet här!

https://stud.epsilon.slu.se/15049/

Varför är solceller lönsamt?

Solceller är lönsamt av ett flertal anledningar. Bland annat

 • Eftersom du kan spara och tjäna pengar på att solceller.
  Man brukar säga att solceller håller i ungefär 30 år, men många anläggningar håller betydligt längre än så. Under dessa 30+ år ger solceller intäkter på två olika sätt: för det första produceras el till ditt hem (egenkonsumtion), vilket innebär att du sparar pengar med samma värde som du annars hade lagt på att köpa in el varje månad. För det andra säljer du el till elnätet (överskottsel). Detta sker om du producerar mer el än vad ditt hushåll kan använda upp, då överskottselen matas tillbaka till elnätet och kan säljas.
    . 
 • Eftersom du Fr o m 1 januari 2023 får Grönt Avdrag för solceller på 20% 
  Det gröna skatteavdraget är ett stöd till alla som vill investera i hållbara energilösningar till sitt hushåll. Du får grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper solceller, laddbox och batteri. Skattereduktionen för grön teknik innefattar solcellsanläggning, batteri för lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon. För solcellsanläggning täcks kostnaderna för material och arbete från och med 1 januari 2023 med 20% (som under 2022 var 15%), och för batteri och laddbox täcks kostnaderna för material och arbete med 50 %.
   .
 • Solceller ofta ger bättre avkastning än pengar på banken.
  Ofta kan du ersätta mellan 30–60 procent av din elkostnad under hela tiden som solcellerna håller, vilket innebär att du sparar pengar i upp till 40 år. För många är detta ett större sparande än vad ett sparkonto eller aktier ger upphov till.
      .
 • Eftersom det ökar värdet på ditt hus.
  Ett flertal studier och undersökningar visar att solceller ökar värdet på ditt hus. I Sverige utkom nyligen en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet, som jämförde huspriser i Sverige med och utan solceller. Studien visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Överlag fann man att, liksom vid renovering, väntas värdeökningen vara högre än priset för solcellsinstallationen. Detta är också bekräftat i tidigare internationell forskning och flera undersökningar visar att den generella åsikten är att solceller innebär en värdeökning av huset i fråga.
       .
 • Du får pålitlig el till pålitliga priser.
  Ett flertal faktorer pekar på att elpriser i Sverige kommer stiga i takt med att vi stänger ner kärnkraftverk. Många menar till och med att Sverige kommer drabbas av elbrist när detta sker. Då är det skönt att ha egen elproduktion och ett stabilt elpris.

Läs gärna mer om varför solceller är lönsamt här!

Vad kan ni erbjuda för finansieringslösning?

Vi tycker det är viktigt att du får rätt upplägg – både för ditt hus och för din ekonomi. I och med vårt samarbete med Stabelo och Resurs kan du som privatperson byta till ett grönt bolån och därmed enkelt finansiera dina solceller med ett grönt tilläggslån. Och med hjälp av Ecster (Handelsbanken) kan vi erbjuda av- och delbetalningsplaner efter just din ekonomi och situation. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan lägga upp en finansieringsplan som passar dig.

Glöm inte att undersöka vilka statliga bidrag du kan få för att köpa in solceller. Du kan läsa mer om det här.

Vad är det för verklig klimatnytta?

Solenergin som produceras är helt utsläppsfri. Därmed är solceller en av de få energikällor som inte skadar planeten. Solenergi är en miljövänlig och oändlig energikälla som, om solenergi skulle få en större marknadsandel, kan vara oersättlig för energiproduktion. Mängden energi som når jorden varje dag från solen är 10 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Det är detta som vi måste börja dra nytta av, så att vi kan leva mer hållbart och använda oss av de möjligheter som finns. Därför är solceller en investering inte bara för dig själv och din ekonomi, utan också för planeten och dess framtida generationer.

Solcellers enda negativa miljöpåverkan sker när de produceras, då man bryter mineraler och använder energi i tillverkningsprocessen. Detta är ett problem som måste lyftas och lösas. Dock blir produktionen av solceller mer och mer effektiv i samband med att fler produceras, vilket innebär att utsläppen väntas minska när solceller blir vanligare. Under hela livscykeln – från framtagning av material och produktion, till användning och återvinning – är solceller dock betydligt bättre (och mer tillgängligt) än andra energiproduktionsalternativ så som olja, kol och gas, och även vatten- och vindkraftverk som är svåra för privatpersoner att bidra till. Du kan läsa mer om solcellers miljöpåverkan här.

Är mitt hus lämpligt för solceller?

Solceller passar på de flesta hus, men det finns såklart vissa förutsättningar som gör att solcellerna kan producera el under extra gynnsamma förutsättningar. Dessa är bland annat:

 • Fri takyta på ditt hus eller närliggande bygge (t.ex. garage) på minst 10 kvm.
 • En takyta som vetter mot syd, sydväst, eller sydost, så att maximalt mycket sol kan tas upp. Även tak som rikas mot väster eller öster fungerar väl för solceller.
 • 10–60 grader lutning på ditt tak.
 • Ett tak som inte skuggas av t.ex. träd eller andra hus.

Optimala förutsättningar är om taket är i söderläge med 35–40 graders lutning. En del som inte uppfyller dessa förutsättningar väljer att installera solceller på en vägg eller intilliggande hus, t.ex. gäststuga eller garage, istället. 

Vissa kommuner har tagit fram solkartor för att hjälpa sina invånare veta om deras hus är lämpliga för solceller eller inte. Solkartor visar vilka tak som har goda förutsättningar för solceller baserat på dess takhöjd, placering och omgivning. Se gärna på listan nedan om din ort och ditt hus finns med på solkartan:

Du kan även räkna med hjälp av vårt beräkningsverktyg om ditt hus är lämpligt för solceller, och ungefär vad dessa skulle kosta.

Vilka regler gäller om jag säljer el?

För att få ersättning för elen du matar in på elnätet krävs det att du har ett avtal med en elleverantör. Om du inte har något avtal kommer elen att matas in på elnätet utan att du får någon ersättning. Det är svårt att säga exakt hur mycket du kommer kunna sälja elen för. Du kan dock räkna med att få in mellan 30–60 öre/kWh. Under 2018 var snittpriset 46 öre/kWh.

Att ha en solcellsanläggning där du säljer överskottselen räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Istället räknas inkomsterna som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.[1] När du säljer el kan du också befrias från att betala moms, om din försäljning understiger 30 000 kr under ett beskattningsår. Momsbefrielsen är frivillig och anmäls till Skatteverket. Du kan läsa mer om momsbefrielse specifikt och elförsäljning generellt här.

[1] https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/kopa-solceller-och-salja-solel/salja-el/

Behöver jag bygglov?

Nej, vanligtvis krävs inte bygglov för att installera solceller, förutsatt att solcellerna monteras på en existerade byggnad och följer byggnadens form.

Bygglov kan dock vara nödvändigt bland annat 

 • För byggnader inom detaljplanerat område, då anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnaden yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
 • För byggnader som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • För byggnader inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Om du är osäker på om bygglov krävs borde du kontakta din kommun för att fråga om råd. Bestämmelserna kan nämligen variera från kommun till kommun. Du kan läs mer om bygglov här och här.

Är det inte bättre att vänta? Priserna blir ju billigare.

Solceller är en investering

Det är absolut sant att priset på solceller har sjunkit enormt de senaste 20 åren – tack och lov! Sedan 2014 har vi dock sett relativt stabila priser på solceller och den största prisminskningen skedde ungefär mellan 2008 och 2012. Tekniken utvecklas fortfarande och priserna kommer förmodligen att sänkas i takt med att det blir vanligare och vanligare att privatbostäder installerar solceller. Detta resonemang kan dock föras inom alla marknader – kanske kommer en ny dator också att kosta mindre i framtiden?

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att solceller är en investering, snarare än en utgift. Varje år med solceller innebär en sparad utgift i form av elen du slipper köpa, samt en potentiell inkomst i form av elen du kan sälja. Helst skulle vi alla haft solceller för många, många år sedan – gärna innan klimatförändringar andades oss i nacken – och det minsta vi kan göra är att snabba på omvandlingen till förnybar energi idag.

Grönt avdrag vid installation av solceller

Från och med 1 januari 2023 får du dra av 20 procent av kostnaden för installation av solceller. Den nya skattereduktionen för grön teknik gäller både för installation och material. Till skillnad mot tidigare bidrag för solceller görs avdraget direkt på slutfakturan och du behöver inte tveka på om du blir beviljad en skattereduktion eller inte. Det är företaget du anlitar som ansöker om utbetalning av skattereduktionen från Skatteverket när arbetet är utfört och betalt.

För oss på 1KOMMA5° är det viktigt att du som kund verkligen förstår hur reglerna för skattereduktion för grön teknik fungerar, d v s vilka kostnader som ingår och vilka som inte gör det. Vi är tydliga, förklarar och svarar på alla dina frågor för att du ska känna dig trygg vid en investering i solceller. Man kan maximalt få en skattereduktion för installation av grön teknik på 50 000 kronor per person och år. För att kunna utnyttja hela beloppet behöver du ha betalat in tillräckligt med skatt under året. Det Gröna Avdraget är fristående från andra rot- och rutavdrag, vilket betyder att utrymmet för vad du kan bli beviljad för inte påverkas om du även använder alla tre avdrag.

 Läs mer om hur skattereduktion för grön teknik fungerar på Skatteverkets hemsida.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/safungerarskattereduktionenforgronteknik.4.676f4884175c97df4192870.html

 

Solceller – För- och nackdelar

Det finns flera studier som vittnar om att svenskarnas åsikter är övervägande positiva när det kommer till solceller. Det märks också tydligt i samhället – allt fler människor i...

läs mer

Solceller – Bygglov, regler och lagar

Behövs bygglov för solceller? Vilka regler och lagar påverkar dig som solcellsägare? En solcellsanläggning är en minst sagt långsiktig investering för ditt hushåll, och därför...

läs mer

Hur fungerar solceller?

En vanlig fundering innan man tar beslut om att investera i solceller är hur de egentligen fungerar. Det tänkte vi reda ut i denna artikel.Några av de största fördelarna med att...

läs mer

Sälja solel – så fungerar det

Sälja solel – Så funkar det Visst kostar det pengar att investera i solceller, men vi tycker att man ska se på det som just en investering. Du börjar spara pengar på din...

läs mer

Solceller och miljö

Hur bra är solceller för miljön? Att solceller är en bra investering för att få en billigare elräkning och möjlighet till att tjäna pengar genom att sälja tillbaka el till...

läs mer

Myter om solceller

Vanliga myter om solceller Att investera i solceller är ett stort beslut att fatta, då det är många komponenter som ska vägas in. Hur bra är just mina förutsättningar att...

läs mer

Varför ska man ha en laddbox?

Ska du köpa elbil? – Glöm inte laddboxen Intresset för elbilar stiger kraftigt. Går du i tankar på att byta till det mer miljövänliga alternativet bör du i samma veva som du...

läs mer

Vad kostar solceller?

  Att svara på frågan vad solceller kostar är inte helt enkelt då det är många fler faktorer än priset på solpanelerna som spelar in. Vi rekommenderar även att du tittar på...

läs mer

Vilken solpanel ska jag välja

  När man ska besluta om vilka solpaneler man ska installera på sitt tak är det främst två faktorer som påverkar valet – effektivitet och estetik. Valet bör falla på en...

läs mer

Bidrag solceller

Grönt avdrag vid installation av solceller Från och med 1 januari 2023 får du dra av 20 procent​ av kostnaden för installation av solceller. Den nya skattereduktionen gäller både...

läs mer

Fyll i formuläret så hör vi av oss

OBS. Vi installerar tyvärr ej på eternittak, markanläggningar eller hos BRF:er

1KOMMA5° | SVERIGE 
Org. nr. 559069-2900

Faktura: 1KOMMA5 grader AB
, Kund-Id FRX5802, Fe 301, 105 69 Stockholm

Integritetspolicy
1KOMMA5° | SVERIGE