INFORMATIONSCENTER

Manualer

growatt användarmanual

Solcellsanläggning med Growatt växelriktare

Användarmanualen för Growatt växelriktare är din guide för effektiv användning och felsökning. Här får du hjälp med allt från driftsättning till vad du gör vid eventuella strömavbrott.

AVSTÄNGNING AV SYSTEM

Anläggningen ska vara avstängd mellan installation och elmätarbyte.

1. Stäng av arbetsbrytaren vid växelriktaren

2. Stäng av DC brytaren som du finner på vänster sida av växelriktaren Om du någon gång behöver göra din solcellsanläggning helt strömlös:

3. Följ stegen 1 och 2. 4. Vänta tio till femton minuter för att utföra ett säkert arbete.

DRIFTSÄTTNING AV SYSTEMET

När elmätaren är bytt ska anläggningen startas. Vid första uppstart följ stegen

1. Se till att alla säkringar som hör till solcellsanläggningen är på ON.

2. Slå på arbetsbrytaren/huvudbrytaren (bredvid växelriktaren eller i fasadskåpet) till ON

3. Vänster om växelriktaren så vider du DC brytaren mot ON

När du startar din anläggning är den ansluten till internet. Systemet kan nu lämnas påslaget tillsvidare, då den automatiskt startar och slutar morgon och kväll när solinstrålningen är tillräcklig för start av systemet respektive för låg.

VID STRÖMAVBROTT

Om det blir strömavbrott förlorar växelriktaren kontakten med elnätet, vilket ger samma effekt som att bryta arbetsbrytaren bredvid växelriktaren. Växelriktaren kräver kontakt med elnätet för att kunna producera el, så vid strömavbrott produceras ingen solel. Detta är ett krav för att få installera solcellsanläggningar enligt svensk standard. När strömavbrottet slutar och elen är tillbaka kommer anläggningen starta upp igen automatiskt. Växelriktaren har ett inbyggt överspänningsskydd som skyddar vid åsknedslag i närheten. Ni bör dock alltid stänga av anläggningen vid åska, både med brytaren på växelriktaren och arbetsbrytaren på väggen.

SHINEPHONE - ÖVERVAKNINGSPORTAL

När installationen är färdigställd skall installatören skapat ett konto på plats hos kund.

• För login via dator gå in på https://server.growatt.com/login

• För login via mobil eller surfplatta ladda ner appen Shinephone

Dashboard kallas den hemskärm som öppnas när ni loggar in. Här finner ni information om hur mycket el er anläggning genererat. Ni kan välja att visa produktionen idag, senaste veckan, eller senaste året. Tänk på att skalan på Y-axeln i graferna justeras dagligen, och de är alltså inte skalenliga till varandra.

INGEN PRODUKTION?

När ni loggar in i Shinephone-portalen kan det hända att anläggningen inte ser ut att generera någon el alls. Detta är tyvärr inte helt ovanligt. Det vanligaste felet till detta är helt enkelt att växelriktaren har förlorat uppkopplingen mot internet och att det därför inte skickas någon rapportering av produktionen.

Om anläggningen inte visar någon produktion i portalen så kan ni börja med att kontrollera på växelriktaren att anläggningen är påslagen. Det gör ni genom att se att den gröna bladen på växelriktaren lyser. Om produktionen fungerar som den ska är det internetuppkopplingen som strular.

Den blåa dioden blinkar på ShineWIFI-X om dongel har kontakt med internet. Om den inte lyser blått så börja med att kontrollera att er router fungerar och att ni kan ansluta till nätverket via mobil eller dator. Om er internetanslutning fungerar som den ska kommer växelriktaren behöva anslutas på nytt till den.

OM DU BYTER ROUTER ELLER MÅSTE ÅTERANSLUTA TILL INTERNET

Du kan själv återansluta växelriktaren till internet om den skulle tappa kontakt med ditt trådlösa nätverk. Öppna appen Shinephone när du står vid växelriktaren. Logga in på ditt konto, högst upp på högra hörnet så finne du plus tecknet (+), välj alternativet ”Add datalogger”. Följ sedan instruktionerna i appen.

Kontakta 1KOMMA5 support om ni behöver ytterligare instruktioner eller om det inte ansluter trots att ni följt anvisningarna. Om en servicetekniker behöver åka ut på plats och återansluta växelriktaren till WiFi om du bytt router eller liknande medför det en serviceavgift.

VÄXELRIKTARENS STATUSSYMBOL

På växelriktaren finns bladsymbol som kan skifta i olika färger som indikerar status på systemet och ger information om produktion och eventuella fel.

• Grön lyser: Normal drift

• Röd lyser: Fel larm

• Rött blad blinkar: Varning eller DSP-programmering

• Grönt blad blinkar: M3 Programmering

Om ingen statussymbol vare sig lyser eller blinkar har inte växelriktaren kontakt med elnätet på växelströmssidan. Om ni inte har strömavbrott och om arbetsbrytaren bredvid växelriktaren, huvudbrytare eller säkringen till produktionen är påslagen, och det trots detta inte statussymbolen på bladet inte lyser, kontakta 1KOMMA5 support för felsökning.

UNDERHÅLL

För att hålla systemet i god kondition rekommenderar vi att ni en gång per år stänger av systemet. De mekaniska brytarna som är installerade mår bra av att då och då slås av, få vara strömlösa några timmar (exempelvis över natten), och sedan startas manuellt.

KONTAKT

Mälardalen 08 - 22 88 90

Skåne 040 - 38 98 08

Göteborg 031 - 333 08 60

Kalmar 0480 -130 40

Mail: support@1komma5.se

Vad säger våra kunder?

Vänligen aktivera Nödvändigt cookies för att visa innehållet