INFORMATIONSCENTER

Manualer

SolarEdge användarmanual

Solcellsanläggning med SolarEdge växelriktare

Användarmanualen för SolarEdge växelriktare hjälper dig med allt från hur övervakningsportalen MySolarEdge fungerar till vad du gör om anläggningen inte producerar som den ska.

EFTER INSTALLATION

1. Du ska ha fått ett mail från SolarEdge med anvisningar för att logga in i SolarEdge Monitoring. Följ länken i mailet och välj ett lösenord.

2. Ladda ner appen och logga in med lösenordet du valt. Om du inte lyckas med inloggningen och kommer rätt, meddela oss på 1KOMMA5° Sverige så hjälper vi dig.

3. Anläggningen ska vara AV tills elnätsägaren bytt elmätaren.

AVSTÄNGNING AV SYSTEMET

Anläggningen ska vara avstängd mellan installation och elmätarbyte.

1. Stäng av brytaren på växelriktaren från 1 till 0.

Om du någon gång behöver göra din solcellsanläggning helt strömlös:

2. Låt växelriktaren tappa spänning efter steg 1. Det tar några minuter.

3. Stäng av arbetsbrytaren bredvid växelriktaren ca fem till tio minuter efter att du slagit av brytaren på växelriktaren.

DRIFTSÄTTNING AV SYSTEMET

När elmätaren är bytt ska anläggningen startas. Vid första uppstart är steg 1 och 2 nedan redan förberett, du behöver endast utföra steg 3.

1. Se till att alla säkringar som hör till solcellsanläggningen är på ON.

2. Slå på arbetsbrytaren till ON.

3. Ställ den röda brytaren på växelriktarens undersida från 0 till 1. När du startar din anläggning är den ansluten till internet. Nu kommer din anläggning att börja kommunicera med alla optimerare. Systemet kan nu lämnas påslaget tillsvidare, då den automatiskt startar och slutar morgon och kväll när solinstrålningen är tillräcklig för start av systemet respektive för låg.

VID STRÖMAVBROTT

Om det blir strömavbrott förlorar växelriktaren kontakten med elnätet, vilket ger samma effekt som att bryta arbetsbrytaren bredvid växelriktaren. Växelriktaren kräver kontakt med elnätet för att kunna producera el, så vid strömavbrott produceras ingen solel. Detta är ett krav för att få installera solcellsanläggningar enligt svensk standard. När strömavbrottet slutar och elen är tillbaka kommer anläggningen starta upp igen automatiskt.

Växelriktaren har ett inbyggt överspänningsskydd som skyddar vid åsknedslag i närheten. Ni bör dock alltid stänga av anläggningen vid åska, både med brytaren på växelriktaren och arbetsbrytaren på väggen.

MySolarEdge – ÖVERVAKNINGSPORTAL

Några dagar innan installationen får ni ett mail från SolarEdge med instruktioner.

• För login via dator gå in på www.monitoring.solaredge.com

• För login via mobil eller surfplatta ladda ner appen mySolarEdge

Mailet ni får från SolarEdge efter installation innehåller en länk. Följ länken och skriv in er information. Sedan ska ni välja ett lösenord. Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt och innehålla blandat gemener, versaler och siffror.

Dashboard kallas den hemskärm som öppnas när ni loggar in. Här finner ni information om hur mycket el er anläggning genererat. Ni kan välja att visa produktionen idag, senaste veckan, eller senaste året. Tänk på att skalan på Y-axeln i graferna justeras dagligen, och de är alltså inte skalenliga till varandra.

INGEN PRODUKTION?

När ni loggar in i SolarEdge-portalen kan det hända att anläggningen inte ser ut att generera någon el alls. Detta är tyvärr inte helt ovanligt. Det vanligaste felet till detta är helt enkelt att växelriktaren har förlorat uppkopplingen mot internet och att det därför inte skickas någon rapportering av produktionen. Om anläggningen inte visar någon produktion i portalen så kan ni börja med att kontrollera på växelriktaren att anläggningen är påslagen. Det gör ni genom att se att den gröna dioden på växelriktaren lyser.

Om produktionen fungerar som den ska är det internetuppkopplingen som strular. Den blå dioden på växelriktaren lyser om växelriktaren har kontakt med internet. Om den inte lyser blått så börja med att kontrollera att er router fungerar och att ni kan ansluta till nätverket via mobil eller dator. Om er internetanslutning fungerar som den ska kommer växelriktaren behöva anslutas på nytt till den.

OM DU BYTER ROUTER ELLER MÅSTE ÅTERANSLUTA TILL INTERNET

Du kan själv återansluta växelriktaren till internet om den skulle tappa kontakt med ditt trådlösa nätverk. Öppna appen mySolarEdge när du står vid växelriktaren. I övre vänstra hörnet finns en meny. Klicka på den och välj ”Växelriktare kommunikation”. Skanna växelriktarens QR-kod (finns på högra sidan). Följ sedan instruktionerna i appen. Kontakta 1KOMMA5° support om ni behöver ytterligare instruktioner eller om det inte ansluter trots att ni följt anvisningarna. Om en servicetekniker behöver åka ut på plats och återansluta växelriktaren till WiFi om du bytt router eller liknande medför det en serviceavgift.

VÄXELRIKTARENS LJUSDIODER

På växelriktaren finns tre ljusdioder i olika färger som indikerar status på systemet och ger information om produktion och eventuella fel. Vänd er till hemsidan https://www.solaredge.com/leds för mer information om vad ljusdioderna indikerar.

Nedan listas några vanliga diodkombinationer.

• Grön lyser: Systemet producerar el

• Blå lyser: Växelriktaren kommunicerar med internet

• Röd, grön & blå diod blinkar: Systemet utför konfigurering (Pairing)

• Röd, grön & blå diod lyser: Systemet utför uppdatering eller omstart

• Grön blinkar långsamt: Nattläge (Night Mode)

Om växelriktaren blinkar grönt dagtid eller lyser rött, kontakta 1KOMMA5° support för felsökning. En kombination av flera dioder som lyser eller blinkar behöver inte betyda att något är fel, du kan utläsa samtliga möjliga kombinationer på https://www.solaredge.com/leds.

Om inga dioder varken lyser eller blinkar har inte växelriktaren kontakt med elnätet på växelströmssidan. Om ni inte har strömavbrott och om arbetsbrytaren bredvid växelriktaren är påslagen, och det trots detta inte lyser några dioder, kontakta 1KOMMA5° support för felsökning.

UNDERHÅLL

För att hålla systemet i god kondition rekommenderar vi att ni en gång per år stänger av systemet. De mekaniska brytarna som är installerade mår bra av att då och då slås av, få vara strömlösa några timmar (exempelvis över natten), och sedan startas manuellt.

KONTAKT

Mälardalen 08 - 22 88 90

Skåne 040 - 38 98 08

Göteborg 031 - 333 08 60

Kalmar 0480 -130 40

Mail: support@1komma5.se

Vad säger våra kunder?

Vänligen aktivera Nödvändigt cookies för att visa innehållet