Optimerare på solpaneler

Genom att investera i en solcellsanläggning där varje solpanel är kopplad till en optimerare får du både en säkrare och mer effektiv lösning. Våra kunder efterfrågar solpaneler med optimerare för att få en solcellsanläggning som producerar mer solenergi samt öka säkerheten då något arbete behöver utföras på taket.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Därför är det en bra idé med optimerare

Genom att investera i en solcellsanläggning där varje solpanel är kopplad till en optimerare får du både en säkrare och mer effektiv lösning. Våra kunder efterfrågar solpaneler med optimerare för att få en solcellsanläggning som producerar mer solenergi samt öka säkerheten då något arbete behöver utföras på taket.

Vi på Cellsolar rekommenderar ofta våra kunder att investera i en solcellsanläggning med optimerare*. Både för att öka produktionen av solenergi och för säkerhetens skull. Glädjande nog är det även det villaägare runt om i Sverige efterfrågar. De allra flesta av de solcellsanläggningar vi installerar har en optimerare, en elektrisk komponent, bakom varje solpanel. Optimeraren gör din solcellsanläggning mindre känslig om vissa delar av taket täcks av skugga samt ser till att du kan producera maximalt med solenergi även om delar av ditt tak är inte får sol under hela dagen. Med en optimerare kan du även blanda solpaneler i olika lutningar och väderstreck på samma sträng utan att produktionen av solenergi påverkas.

Solcellskollen* kan du läsa mer om hur optimerare påverkar din solcellsanläggning.

Så påverkar optimerare säkerheten i din solcellsanläggning

Solpanelerna som installeras på taket producerar likström. Likströmmen leds sedan till en växelriktare, som omvandlar den till växelström. Om det sitter en optimerare bakom varje solpanel stängs kopplingen mellan alla solpaneler av när du stänger av växelriktaren. Då går det endast en volt mellan panelerna, vilket betyder att du inte har någon högspänning på taket när växelriktaren stängs av. Har du en solcellsanläggning utan optimerare kan du bara stänga av växelriktaren, inte kopplingen mellan varje panel. När solen skiner går det likström i solpanelerna hela tiden.
Om du måste upp på taket för att exempelvis rensa hängrännor eller se över skorstenen är det viktigt att kunna stänga av kopplingen mellan varje solpanel för att slippa högspänning på taket. Olika yrkeskårer som utför arbeten på tak, till exempel sotare och brandförsvaret, ser gärna att man har optimerare kopplade till sina solpaneler för att de ska kunna utföra sina arbeten på ett säkrare sätt.

Är du sugen på att investera i en solceller kan du läsa mer om hur bidrag för solceller fungerar här!

Varma solkramar!

Vill du läsa mer?