Solceller – Bygglov, regler och lagar

Behövs bygglov för solceller? Vilka regler och lagar påverkar dig som solcellsägare? En solcellsanläggning är en minst sagt långsiktig investering för ditt hushåll, och därför har du god anledning att planera solcellsinstallationen med omsorg. Att kunna producera egen solel är lättare och smidigare än det någonsin varit tidigare, men det finns fortfarande en del regler som är viktiga att ha koll på.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Kom ihåg att kontakta elnätsägaren

Din elnätsägare behöver kontaktas innan din solcellsinstallation. Nätägaren behöver nämligen godkänna din solcellsanläggning innan den tas i bruk samt utvärdera om nätet är i behov av förstärkning på grund av detta. För att du ska kunna sälja din överskottsel från solcellerna behövs i sin tur en elmätare för att mäta mängden energi som flödar ut från ditt hushåll. Efter installationen är klar behöver därför nätägaren kontaktas igen för att meddela att du installerat solceller och på så vis få hjälp med installationen av en elmätare. Denna för- och efteranmälan till nätägaren hjälper din solcellsleverantör dig med.

Bygglov för solceller – vad gäller egentligen?

Behöver man bygglov för solceller? I augusti 2018 trädde förenklade bygglovsregler i kraft, vilket betyder att du oftast inte behöver bygglov för att skaffa solceller idag. Beroende på hur din solcellsanläggning ser ut och var du bor kan du dock i vissa fall ändå behöva ansöka om bygglov för solceller på tak:

  • Vid installation av soltak, även kallat takintegrerade solceller

  • Vid installation av solceller på platta tak, då solcellerna i många fall behöver vinklas uppåt och alltså kommer avvika från husets form

  • Om din bostad tillhör ett detaljplanerat område

  • Om området eller bostaden har ett kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde

  • Om bostaden ligger nära militära verksamheter samt flygfält.

 

Det krävs i regel ingen bygganmälan för solcellssystem som är markbaserade heller, med undantag för de tre sista punkterna på listan ovan. Om solpanelerna till exempel ska placeras nära vatten kan du också behöva ansöka om dispens från strandskyddet. Det är alltid en god idé att prata med byggnadsnämnden i kommunen innan du påbörjar en solcellsinstallation, bara för att vara 100 % säker.

Bra att veta om solceller och bygglov

Om du skulle påbörja en solcellsinstallation och därefter få avslag på bygglovet kan du bli tvungen att återställa arbetet till dess ursprungliga skick, vilket blir en dyr historia. Det är därför viktigt att du avvaktar med installationen tills du vet att du fått bygglov. Att göra en så kallad bygganmälan för solceller är gratis i de flesta kommuner, och om  bygglovsansökan är aktuellt i ditt fall guidar vi på Cellsolar dig hur du går till väga.

 Har du fler frågor om hur solceller fungerar är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vill du läsa mer?

0