1KOMMA5° välkomnar Skatteverkets beslut att främja egenanvändning av batterisystem

1KOMMA5°, välkomnar det senaste beslutet från Skatteverket angående statliga subventioner för batterisystem kopplade till solceller. Skatteverket meddelar att enbart de batterier som ökar egenanvändningen av solel kommer att vara berättigade till statliga medel.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
1 min
1komma5

Batteristöd för solenergisystem

Detta beslut är en följd av att batterier inom frekvensmarknaden (FCR)  inte optimerar användandet av solel utan istället skickar ut elen direkt i nätet. Detta gör att villaägaren skickar ut egenproducerad el i elnätet när det redan kan finnas ett överskott och måste köpa in el då elnätet är som mest ansträngt och därmed till ett högt elpris. Batterier kopplade till FCR lagrar inte den egenproducerade elen och bidrar därmed inte till huvudsyftet med bidraget.

 

Gunnar Jönsson, vd för 1KOMMA5°, uttalar sitt stöd för beslutet:

"Vi stödjer Skatteverkets beslut att fokusera på batterisystem som bidrar till att öka egenanvändningen av solenergi och därmed minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Användningen av offentliga medel bör vara i linje med dessa mål."

 

1KOMMA5° fokuserar på villornas energisystem utifrån ett helhetsperspektiv för att skapa reell nytta. Via det egna innovativa energistyrsystem Heartbeat ökar villornas användning av el från sol och vind, vilket bidrar till att öka egenanvändningen och nyttjandet av förnybar el, helt i linje med Skatteverkets riktlinjer. Systemet kopplar samman husets stora energilaster, så som värmepump och elbilsladdning, och optimerar samtidigt laddning av batteriet till tider med solproduktion, vilket minskar behovet av el från nätet och ökar den egna användningen av solenergi vid den mest kostnadseffektiva tidpunkten på dygnet.

 

1KOMMA5° har också uttryckt kritik mot branschorganisationer som fokuserar på att maximera vinst genom offentliga medel utan att erbjuda helhetslösningar. Christian Günthner, talesperson för 1KOMMA5°, betonar vikten av att offentligt stöd och långsiktiga mål om CO2-neutralitet bör fokusera på självförsörjande och hållbara lösningar.