Europeiska solcellspaneler från 1KOMMA5°

En viktig utmaning för solcellsindustrin är att säkerställa en hållbar solcellsproduktion avseende miljö- och arbetsförhållanden. Att styra tillverkning av solcellspaneler till Europa har potential att minska beroendet av import från andra delar av världen, samt skapa arbetstillfällen och bidra till en mer hållbar och ansvarsfull energisektor med solceller tillverkade i Europa.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Vid leverans av polykisel (högraffinerat kisel) från tyska kemikoncernen Wacker, har 1KOMMA5° möjlighet att ta hem tillverkningen av solceller till Europa och erbjuda europeiska solpaneler. Med egen produktion av solceller i Tyskland blir alla delar av värdekedjan hållbara samt uppfyller den högsta standarden för kvalitet och klimatvänlighet för europeiska solceller.

Tillverkning av solcellspaneler kräver mycket energi, så det är viktigt att se till att energikällorna är hållbara och rena. Europa har en hög andel förnybar energi, som sol, vind och vattenkraft, vilket gör det till en fördelaktig plats för solcellstillverkning.

EU har strikta miljö- och arbetsrättsliga bestämmelser, vilket säkerställer att tillverkningen sker på ett hållbart sätt och att arbetskraften behandlas rättvist.

Solceller från Kina

Kina är för närvarande den största tillverkaren av solcellspaneler i världen och har en betydande konkurrensfördel på grund av lägre produktionskostnader. För att kunna konkurrera måste europeiska leverantörer av solceller fokusera på högkvalitativa produkter, innovativa teknologier, hållbarhet och kundservice för att bidra till en mer hållbar framtid.

Polykisel, som har mycket hög renhet, är en viktig och grundläggande råvara i produktion av europeiska solceller, därför är det viktigt att ha en pålitlig och hållbar källa till kisel. Genom att använda polykisel från Europa gör vi våra leveranskedjor säkrare och renare.

Minskade koldioxidutsläpp

Genom att använda råvaror från Europa till att tillverka solcellspaneler kan koldioxidutsläppen reduceras med mer än 50 procent i värdekedjan jämfört med kommersiellt tillgängliga råvaror från Asien.

Sammanfattningsvis finns det flera fördelar med att välja en europeisk solcellspanel jämfört med en kinesisk solcellspanel. Europeiska solcellspaneler är vanligtvis mer hållbara, av högre kvalitet, kan bidra till att skapa arbetstillfällen i Europa och minska importberoendet, samt stödja europeiska företag och ekonomier.

Hög prestanda med solceller tillverkade i Europa

Den europeiska solcellspanelen från 1KOMMA5° är en helsvart (Full Black) panel med den senaste TopCon-tekniken, 25 års produktgaranti samt 30 års prestandagaranti.

Vill du läsa mer?

0