Ny elnätsavgift en kommande prischock - så garderar du dig

Det pågår en förändring av elmarknaden som kan få stora ekonomiska konsekvenser, även för privatpersoner. Energimarknadsinspektionen har nämligen fastställt nya intäktsramar, vilket innebär betydande avgiftshöjningar. Beslutet medför nya utmaningar för det svenska elnätet och ökar vikten av att använda elnätet mer effektivt.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Stora utmaningar för det svenska elnätet

Elektrifieringen av vårt samhälle ökar och framtidens elproduktion kommer i allt större utsträckning att bestå av väderberoende produktion i form av bland annat vind- och solkraft. Dessa förändringar medför nya utmaningar och ökade krav på de svenska elnäten, vilket gjort att energibranschen fått extra hög uppmärksamhet de senaste åren. Diskussionen rör både hållbarhetsfrågor och ökade elpriser, men även ny teknik och AI-hajpen som förväntas medföra den största förändringen av elförbrukningen i modern tid.

Energidebatten och förändringen som pågår på elmarknaden i samband med nya politiska ramar har tydliggjort behovet av rätt teknik för att hantera branschens utmaningar och möjligheter i dagens dynamiska landskap.

Nya politiska intäktsramar för elnätsföretagen

Priset på el styrs av efterfrågan och tillgång. Vi använder mest el på morgonen och runt middagstid, det är också då elpriset som regel är som dyrast. Vårt nuvarande användningsmönster innebär att det ibland uppstår effektbrist när användningen är som störst, där så kallade effekttoppar uppstår. Med anledning av detta har Energimarknadsinspektionen beslutat att samtliga elnätsägare ska införa effekttariffer senast 1 januari 2027.

Effekttariffer införs för både villaägare och företag för att vi tillsammans ska bidra till att elnätet används så effektivt som möjligt och hjälpa till att sprida ut elanvändningen över dygnet. På så sätt kan vi undvika kraftiga effekttoppar och därmed effektbrist.

Så fungerar den nya elnätsavgiften

Till skillnad från dagens nätavgifter som består av en fast avgift baserat på säkringsstorlek, består effekttariffer av en mindre fast avgift och en större rörlig del som baseras på de timmar under månaden där fastighetens förbrukning är som störst. Utöver denna kostnad tillkommer elöverföringsavgifter och energiskatt som inte berörs av denna förändring (se faktaruta nedan).

Många elnätsägare runt om i landet har redan infört effekttariffer vilket innebär en förändring av den så kallade fasta elnätsavgiften, men i Skåne har det inte införts ännu. Växjö Energi är en av de nätägare som redan infört effekttariffer mellan kl. 07-20, för att minska belastningen på elnätet när den är som störst. Vissa elnätsägare har också infört dubbla priset på effekttariffen under vintermånaderna när effektbristen är som störst.

Mer pengar till elnätsbolagen och dyrare räkning

Innebär detta då mer pengar till elnätsbolagen? Det är svårt att svara helt säkert på eftersom vi inte fullt sett konsekvenserna ännu, men avsikten från energimarknadsinspektionen är inte att elnätsbolagen ska tjäna mer pengar utan att den nya tariffen ska innebära en mer rättvis fördelning av kostnaderna för elnätet. Med andra ord - om du inte förändrar när du förbrukar din el kommer din nätavgift att bli betydligt högre än vad den är idag.

Så undviker du prischocken

Så hur kan du undvika ännu en elprisschock? Genom att förändra era vanor och använda elförbrukare med hög effekt mer utspritt över dagen kommer du en bit på vägen. Men för att verkligen se en skillnad på elräkningen kommer det att krävas ett smart energisystem som är kopplat till ett batteri och andra stora elförbrukare i hemmet, såsom laddbox och värmepump.

Låt oss ta ett riktigt exempel från en av de elnätsägare som inför effekttariffer, Sollentuna Energi & Miljö. För en familj i villa med två vuxna och två barn som arbetar, respektive går i skolan ligger elförbrukningen vanligtvis på ca 15 000 kWh. Deras förbrukningsmönster ser ut som de flesta andras, det vill säga att de använder större delen av sin el morgon och kväll.

Tabellen nedan visar familjens elnätsavgift idag jämfört med om de skulle införskaffa villabatteri och smart energistyrning:

Elnätsavgift idag

Möjligt att halvera sin nätavgift

Genom att dra nytta av ett villabatteri med smart energistyrning, kan en familj halvera sin nätavgift och spara 5 429 kr per år genom att kapa effekttoppar med solel från batteriet. Lägg därtill besparingen som de kan uppnå genom att öka användningen av egenproducerad el på ett smart sätt, till exempel när elen är som dyrast (morgon och kväll) så kan besparingen bli så stor som upp mot 20 000 kr per år.

Är du också trött på dyra elräkningar?

Om du är nyfiken på hur du kan göra ditt hem energismart och sänka din elräkning - klicka här för att läsa vidare.

Energistyrsystemet Heartbeat
Faktaruta

Det här består din elräkning av

  • Nätavgift (Debiteras av din nätägare, t ex  EON och Vattenfall)

  • Elöverföringsavgift (Debiteras av din nätägare, t ex EON och Vattenfall)

  • Energiskatt (Debiteras av din nätägare, t ex  EON och Vattenfall)

  • Elhandel och ev. påslag (Debiteras av den elhandelsleverantör du valt)

Vill du läsa mer?