Solceller och miljö

Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Hur bra är solceller för miljön?

Att solceller är en bra investering för att få en billigare elräkning och möjlighet till att tjäna pengar genom att sälja tillbaka el till elnätet är det ingen tvekan om. Men hur bra investering är en solcellsanläggning egentligen för miljön?

Regeringen har som mål att energiproduktionen ska vara 100 procent förnybar år 2040. Enligt Statistiska Centralbyrån kommer idag runt hälften av den energi som produceras i Sverige från förnybara energikällor. Även om den största andelen kommer från vattenkraft är solenergi en viktig parameter för att vi ska nå målet.

De förnybara källorna vatten, vind och sol är väderberoende. Eftersom solcellerna producerar el även när det är molnigt är de en viktig källa i kampen för ett fossilfritt samhälle.  Solen är en oändlig resurs som inte kommer att ta slut, vilket både exempelvis kol, olja och gas kan göra. Och när solens strålar omvandlas till energi sker vaken utsläpp av koldioxid eller några andra miljöskadliga ämnen.

En linjär graf över solcellers avkastning, solcellerna betalar av sig själv efter ca 10 år, därefter ger de vinst.

Produktionen av solceller

Oavsett hur energin produceras kommer den någon gång, i någon form påverka miljön. I solcellernas fall är det vid tillverkningen, som kräver mycket energi. Men när de väl är i drift bidrar solceller enbart till miljöfördelar.


Enligt Energimyndigheten tar det runt två, tre år för en svensk solcellsanläggning att producera lika mycket el som det går åt att tillverka, transportera och driva anläggningen. Ser man till hela solpanelens livslängd på 25-30 år är det miljömässigt försvarbart att investera i solceller. Och i takt med att övergången till förnybara energikällor ökar kommer även miljöpåverkan vid tillverkning av solpaneler minska. 

Hur påverkar solceller närmiljön?

Inte nämnvärt faktiskt. I och med att solpaneler inte luktar, låter och knappt syns stör de inte intilliggande fastigheter. Solpanelerna påverkar inte heller djur- och växtliv eftersom de sitter på taket. Du behöver därför inte oroa dig över vad grannarna ska tycka. I många fall har det visat sig att de som installerar solceller iställer inspirerar sina grannar att göra detsamma.

Vill du läsa mer?

0