Hur fungerar solceller vid strömavbrott?

Ett vanligt antagande är att solceller kan användas när det blir strömavbrott. Med solceller producerar du din egen energi och blir mindre beroende av elnätet. Rimligtvis bör du då kunna använda din egen energi när elnätet är nere. Normalt sett stängs däremot solcellerna av när strömmen går, men varför är det så? Hur fungerar solceller vid strömavbrott? Vi besvarar de vanligaste funderingarna i den här artikeln.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Fungerar solceller vid strömavbrott?

I de flesta fall fungerar inte solceller vid strömavbrott. Solceller är kopplade till en växelriktare som är designad att stängas av automatiskt vid strömavbrott för att skydda arbetare när de ska återställa elnätet. Detta innebär att även om solen skiner så förser inte solcellerna ditt hem med el om nätet är nere. Anläggningen startar däremot automatiskt upp igen efter strömavbrottet.

Solcellsbatteri vid strömavbrott

Lagrad energi i solcellsbatterier går i de flesta fall att använda vid ett strömavbrott och kan ge ström i några timmar till en normalstor villa. Om du konsumerar mindre el än vanligt kan den lagrade energin även räcka under hela dagen. Solcellsbatterier installeras sällan med syftet att kunna användas under strömavbrott. I stället används batteriet för att maximera solenergianvändningen. Batteriet hjälper även till att sprida energianvändningen under dagen, så att solenergin kan användas när elpriserna är som dyrast. 

Kan solcellerna skadas vid strömavbrott?

Solcellssystem är designade för att tåla strömavbrott utan att ta skada. Du behöver inte oroa dig över att dina solceller skadas vid strömavbrott så länge de är installerade på ett korrekt sätt. Se till att anlita professionella när du installerar solcellerna så att du aldrig behöver oroa dig vid strömavbrott. 

Vad händer med solcellssystemet efter strömavbrott?

När strömmen är tillbaka börjar dina solceller automatiskt att producera el igen så snart det är ljust ute. Du behöver inte göra något och solcellerna återgår till normal drift av sig själva. 

Använd solceller vid strömavbrott

För att kunna använda solceller vid strömavbrott krävs en installation av ett backup-system. Backupsystemet består av bland annat batterier, en specifik typ av växelriktare och skyddsutrustning. Denna typ av system är designat för att lagra energin som dina solceller genererar, i stället för att mata ut det till elnätet. På så vis kan du använda den lagrade energin när elnätet är ur funktion. Denna typ av system kallas ofta för ett off grid-system och alla extra komponenter kräver en investering utöver den för en normal solcellsanläggning.

Vad krävs för att kunna använda solceller vid strömavbrott

Vanliga solcellsanläggningar behöver kompletteras med ytterligare utrustning för att fungera under strömavbrott. Här är de tillägg din solcellsanläggning behöver för att fungera självständigt:

  1. Hybridväxelriktare: Nödvändig för att kombinera solcellsanläggningen med batterier. 

  2. Frånskiljare: Används för att säkert koppla bort solcellsanläggningen från elnätet.

  3. Eget jordtag: Krävs för säker jordning om PEN-ledaren skadas.

  4. Batterier: Måste vara tillräckligt stora för att hantera hushållets energibehov under avbrott. Kostnaden för batterier ökar med behovet av större lagringskapacitet.

Bör du installera ett backupsystem?

Att installera solceller med ett backupsystem innebär en stor investering. Om syftet med backupsystemet är att undvika strömavbrott är investeringen inte värt det. I Sverige har vi väldigt sällan strömavbrott, och i det fall att strömavbrott varar i längre än 12 timmar har du rätt till lagstadgad ersättning.

Korrekt installation med 1KOMMA5°

1KOMMA5° erbjuder högkvalitativa solceller med lång livslängd, hållbarhet och minimalt behov av underhåll. 25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti är alltid inkluderat. 

Att dina solceller installeras på rätt sätt är avgörande för att solcellerna inte ska skadas vid strömavbrott. Vi finns vid din sida hela vägen, från köpet av solceller till dess att de är installerade på ditt tak. Vi gör alltid ett kostnadsfritt besök hos dig innan installation. På så sätt kan vi hjälpa dig att välja solcellsanläggning utefter vad som passar just ditt tak. Även efter installationen finns vi alltid nära till hands, om du har frågor eller skulle stöta på ett problem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag. 

Fler frågor? Vi hjälper dig!

Vill du läsa mer?