Vehicle-to-Grid – vad betyder det?

Många pratar om begreppet Vehicle-to-Grid, med förkortningar som V2G, V2X och V2H, med vad innebär det och hur kan du som privatperson dra nytta av detta? Vi benar ut begreppen och förklarar hur tekniken kan bidra till utvecklingen av framtidens hållbara energisystem. På den här sidan ger vi dig några goda råd om hur du kan optimera din och hemmets energianvändning. Vi ger dig en inblick i vad energioptimering är, vad det innebär, vilka fördelar det har och hur du kan energioptimera ditt hem.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
1 min
Klimatkrisen

Dekarbonisering, energieffektivitet och elektrifiering

För att lyckas tackla klimatkrisen behöver tre saker hända inom energi- och e-mobilitetssektorn: 

Dekarbonisering, energieffektivitet och elektrifiering. Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kräver att vi eliminera användningen av kol och andra fossila bränslen för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Vi behöver använda mer förnybar energi för vårt jordklots skull. 

V2G-teknik

Med ökad andel förnybar elproduktion i samhället, i kombination med ett växande elbehov i våra hushåll, kommer nya krav på elnätets kapacitet och funktion. För att möta detta behov behöver vi i större utsträckning få resurser att samverka. Med V2G-tekniken kan vi använda laddbara fordon för att bättre hantera efterfrågan på förnybar energi och samtidigt balansera vårt energisystem.

Virtual Power Plant (VPP)

I dagens komplexa energilandskap behövs samordning av olika energiresurser i samhället. När en mängd distribuerade energiresurser, såsom solcellssystem, batterier, vindkraftverk och andra förnybara energikällor samordnas och integreras till en enda enhet genom digitala teknologier kallas det för Virtual Power Plant (VPP) eller Virtuellt Kraftverk på svenska. VPP gör det möjligt att hantera och optimera produktionen och användningen av energi på ett mer effektivt sätt. 

Vad är Virtual Power Plant (VPP)?

I virtuella kraftverk samarbetar och agerar småskaliga energiproducenter som en större enhet på elmarknaden. Genom att ansluta dessa distribuerade resurser till en gemensam plattform kan de balansera tillgång och efterfrågan på el i realtid, samt sälja överskottsenergi till elmarknaden för att generera intäkter, maximera energieffektiviteten och bidra till stabiliteten i elnätet.

VPP innebär att medlemmarna, som en samlad enhet i ett virtuellt kraftverk, kan dra nytta av stordriftsfördelar och få bättre priser på elmarknaden. Dessutom kan du som enskild villaägare generera intäkter till ditt hushåll genom att sälja överskottsel eller delta i olika stödtjänster, såsom exempelvis frekvensreglering (FCR). 

Elbil som laddas med wallbox

Bilen som en del av det virtuella kraftverket

När antalet elbilar i Sverige ökar blir det en högre belastning på elnätet, speciellt när många väljer att ladda samtidigt, men med smart laddning, AI-baserad energistyrning och V2G kan elbilarna istället bidra till lösningen.

V2G

Vehicle to Grid (V2G)

Vehicle to Grid (V2G), eller ”Fordon till Nät", innebär att elbilsbatterier blir ett sätt att stötta eller avlasta elnätet. Dagens moderna elbilar är försedda med ett batteri som är utformat för att ta emot ström, exempelvis från din laddbox. När man använder sig av V2X-teknologin sker elmatningen åt andra hållet istället. 

Tekniken innebär att bilen kan leverera el tillbaka till elnätet vid behov. Bilen kan alltså användas för energilagring eller som reservkraft för fastigheter, för laddning av andra bilar eller för att tillhandahålla stödtjänster till elnätet - förutsatt att bilen är utrustad för detta. Bilen blir således en källa för reservkraft för elnätet. För att en elbils batteri ska kunna användas som stödtjänst behöver det klara dubbelriktning, d vs att att kunna skicka el åt båda hållen. Det gäller även den laddbox du använder för att ladda din elbil. 

När elnätet avlastas med hjälp av elbilarnas batteri, leder det till lägre elkostnader eller nya intäkter för dig som elbilsägare.

V2G

Vad behövs för V2G?

För det första behöver du en elbil samt en laddbox som klarar av att utföra V2G samt har installerats på ett säkert sätt av en behörig installatör. Dessutom ska din elmätare kunna mäta både utmatning samt inmatning - kontakta din nätägare. Därutöver behöver du ha ett elproduktionsavtal med din elhandlare dit du kan sälja din utmatade el. Har du valt att investera i solceller hemma har du redan fått en dubbelriktad elmätare installerad av din nätägare, som kan mäta åt båda hållen. Även du som har fått din mätare bytt till den nya generationens elmätare, kan mäta åt båda håll.

Med rätt laddbox för din elbil kan du skjuta ut el på nätet när elpriset är högt och ladda när elpriset är lågt. Om man har möjlighet att koppla upp batteriet på stödtjänstmarknaden under de timmar som bilen står parkerad, kan man avlasta elnätet.

Vehicle to Home: Koppling av bilbatteriet med hemmet

Vehicle to Home betyder att bilbatteriet sammankopplas med ditt elsystem hemma och kan användas redan i dag. Det betyder att du kan ladda bilbatteriet när elen är som billigast under dygnet och ladda ur batteriet till huset när elen från elnätet är dyrare. 

1KOMMA5° Elbil

Har du ett solcellssystem som förser ditt hus med solel är V2H ett bra alternativ. Under dagen kan du använda dig av solens strålar för att ladda din bil och hushåll. Energin som framställs kan sedan lagras i bilens batteri under dagen för att användas i hushållet när det är mörkt. Du kan exempelvis använda bilens batteri för att driva huset under natten eller under de dagar då det är extra mörkt och molnigt ute. Både med ett villabatteri, eller ett elbilsbatteri, som styrs via ett smart energistyrsystem optimeras dina elkostnader och minskar ditt koldioxidutsläpp, samtidigt som du hjälper till att avlasta elnätet.

Smart energistyrning

1KOMMA5° samarbete med Porsche AG är ett första steg till att kunna erbjuda Vehicle to Grid i vårt energistyrsystem Heartbeat. Tillsammans med Porsche har vi inlett ett banbrytande innovationsprojekt som integrerar laddningsstatus (SOC) och även ankomstdata för den helelektriska Porsche Taycan. Denna integration harmoniserar villabatteri, solelsproduktion och laddningsoptimering via vårt energistyrsystem Heartbeat. 

Idag erbjuds alla 1KOMMA5°s svenska kunder att kostnadsfritt installera energistyrsystemet Heartbeat till sin solcells- och energilagringssystem hemma, där vi redan har lanserat en rad smarta funktioner för optimerad användning av solel i hushållet och fler tjänster lanseras kontinuerligt.

Laddbox från 1KOMMA5°

1KOMMA5° erbjuder smarta laddboxar från Wallbox som är en ledande global leverantör av laddningslösningar för elfordon. Wallbox vill, likt 1KOMMA5°, förändra hur vi använder energi i våra hem och omdefinierar relationen mellan användare och elnätet. Tillsammans ser vi bortom laddning av elfordon och ger dig möjlighet att kontrollera din elförbrukning, spara pengar och leva mer hållbart. 

Målet är att du ska kunna ladda din elbil på ett ekonomiskt optimerat sätt och att sömlöst integrera elbilen i ditt energisystem hemma. Förutom att ladda med egenproducerad solel möjliggör vårt samarbete med Wallbox att även dubbelriktad laddning blir tillgänglig. 

Idag är Wallbox Commander 2S integrerat i 1KOMMA5°s energistyrsystem Heartbeat. Solcells-och batterisystem som är anslutna i Heartbeat styrs automatiskt till användning av el när det är billigt.

Nästa steg är att integrera även Wallbox Quasar 2 dubbelriktade laddbox i Heartbeat. Quasar 2 gör det möjligt att mata tillbaka el som är lagrad i bilbatteriet, vilket förvandlar elbilar till kraftfulla och mobila energilagringsenheter. 

Quasar 2 stöder återkoppling till det allmänna elnätet (Vehicle to Grid, V2G) och husets elsystem (Vehicle to Home, V2H). Med en genomsnittlig elbilsbatteristorlek på 50 kWh kan ett hushålls vanliga elbehov täckas i mer än tre dagar. Detta ger husägare mer kontroll över sin energiförbrukning. Att göra elförbrukningen mer flexibel genom dubbelriktad laddning har också potential att lätta på belastningen på elnätet och dämpa toppbelastningar. 

För dig med solcellsanläggning innebär det att du kan sänka dina elkostnader genom att utnyttja elbilens extra lagringskapacitet för överskott av egenproducerad solenergi. Denna kan laddas ur och användas t ex när ingen solenergi kan genereras, precis som ett vanligt villabatteri. På så sätt optimeras produktionen och användningen av solenergi.

Dubbelriktad laddning är en viktig byggsten för att utnyttja potentialen hos miljontals batterier för en effektiv energiomställning. Med denna teknik kan vi använda vår Heartbeat-plattform för att lagra särskilt billig el på ett decentraliserat sätt. Samtidigt kan vi nu också tillfälligt lagra vår egen lagrade solenergi i bilbatteriet och sedan göra den tillgänglig hemma eller på elmarknaden när priset är särskilt högt, till exempel.
Philipp Schröder
Medgrundare och global VD för 1KOMMA5°
Korta svar till begreppen

Förklaring av begrepp

Fler frågor? Vi hjälper dig!

Vill du läsa mer?