fbpx

SOLPANEL

1KOMMA5° - Vår helsvarta solcellsmodul.

Solcellsmodulen från 1KOMMA5° sätter nya standarder.

Tack vare den senaste TopCon-teknologin uppnår de högpresterande modulerna från 1KOMMA5° maximal effektivitet med ett minimalt CO2-avtryck. Med en 25-årig produkt och 30-års prestandagaranti direkt från tyska 1KOMMA5° Technology GmbH kan du vara säker på att din investering i en miljövänlig framtid är säker på lång sikt. Modulerna är tillverkade av polykisel från Wacker Chemie i Bayern och Sachsen, och kvaliteten kontrolleras regelbundet av Fraunhofer-institutet i Freiburg.

MILJÖVÄNLIG LEVERANSKEDJA

Konsekvent hållbar: 1KOMMA5°-modulen med material från Tyskland.

Utsläpp vid produktion av solcellsmoduler och komponenter är en av de största utmaningarna i vår bransch. 70 % av alla moduler tillverkas i Kina, ofta med fossila bränslen.

På 1KOMMA5° vill vi ändra på det och föra värdekedjan tillbaka till Europa genom att investera i en ren och lokal försörjningskedja. Vi börjar med att bryta den kritiska råvaran polykisel med förnybar el i Tyskland.

Till 2025 arbetar vi med att etablera vår egen produktionslinje i Europa och producera upp till 5 GW per år.

MAXIMAL AVKASTNING

Utbyte utan risk: högteknologisk modul med ledande garanti

1KOMMA5° erbjuder högkvalitativa solcellsmoduler med den senaste tekniken och högsta effektivitet. Vi erbjuder dig en 25-års produkt och 30-års prestandagaranti .

Så drar du långsiktigt nytta av våra solsystem. Med vår helsvarta design smälter våra moduler in diskret och stilfullt på ditt tak.

HÖGSTA STANDARD

Nolltolerans: maximal kvalitet längs hela leveranskedjan

Den högsta sociala och kvalitetsstandarden är vår högsta prioritet. Våra produktionsanläggningar är TÜV-certifierade och uppfyller SA8000 ESG-standarden . Denna standard behandlar särskilt efterlevnad av arbetsrättsliga standarder enligt FN-stadgan och internationella regler.

Dessutom kontrolleras varje enskild modul av oberoende kvalitetsingenjörer och prover testas regelbundet av Fraunhofer ISE i Freiburg im Breisgau . Så ser vi till att endast perfekta solcellsmoduler når dig och integreras i ditt energisystem.

Fyll i formuläret så hör vi av oss!

OBS. Vi installerar tyvärr ej på eternittak, markanläggningar eller hos BRF:er

Ring oss direkt på 08-22 88 90

FAQ - SOLCELLSPANELER

Har du några frågor om vår helsvarta solcellsmodul?

Om du har frågor eller vill ha ett personligt möte, använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss.

Vilka material är solcellsmodulen gjord av?

En solcellsmodul består av solceller, som vanligtvis är seriekopplade och omvandlar solljus till elektricitet. Det finns en plastfilm eller glas bakom solcellerna för att skydda modulen från fukt och damm. En fjädrande glasruta på toppen av modulen säkerställer att modulen tål vind, regn och snö i årtionden. En stabil aluminiumram omsluter hela modulen.

Den viktigaste komponenten i modulen är cellen. Utan dem genereras ingen el, och deras kvalitet och sammansättning är avgörande för att ge avkastning. Cellen består av en så kallad wafer - en wafer-tunn skiva skuren av kristallint polykisel (göt). Polykislet består i sin tur av högrent kisel, som erhålls i en energikrävande process, vanligtvis från kvartssand.

Var tillverkas modulen?

Vi producerar fortfarande i Asien. Vi förlitar oss på högsta kvalitet och sociala standarder. Våra produktionsanläggningar är certifierade av TÜV Nord enligt ESG-standarden SA8000 . Produktionen kommer att utföras med hjälp av automatiserade produktionsprocesser och material av hög kvalitet och kommer att uppfylla Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Tier 1-kriterier.

Dessutom investerar vi redan i en ren och lokal försörjningskedja och köper den kritiska råvaran polykisel från Tyskland. Till 2025 vill vi sätta upp en egen produktionslinje med en kapacitet på 5 GW per år i Tyskland eller ett annat europeiskt land.

Hur är leveranskedjan för solcellsmodulen utformad etiskt och hållbart?

Leveranskedjan för 1KOMMA5° solpanelen görs etisk och hållbar genom att 1KOMMA5° ingår ett flerårigt leveransavtal med Wacker för att säkerställa högkvalitativ och ren polykisel. Höga sociala och kvalitetsstandarder iakttas även vid vidare bearbetning och modulproduktionsanläggningarna är certifierade av TÜV Nord enligt ESG-standarden SA8000. Denna standard behandlar särskilt efterlevnad av arbetsrättsliga standarder enligt FN-stadgan och internationella regler.

Kan modulen användas på alla typer av byggnader?

Ja, 1KOMMA5° solcellsmoduler kan användas på alla typer av byggnader. De uppnår en effekt på 415 till 425 watt och är så mångsidiga. Installationen beror dock på olika faktorer såsom: B. takets storlek och modulens placering i förhållande till solen.

Vilken prestanda har solcellsmodulen?

Solcellsmodulen 1KOMMA5° har en moduleffekt på 415-425 watt och kan därför användas flexibelt. Detta gör att våra kunder kan välja den modulutgång som bäst passar deras behov.

Vad betyder kW?

Effekten hos PV-moduler anges i kilowatt (kW) och beror på olika faktorer som storlek, effektivitet, solinstrålning och temperatur. Effekten indikerar hur mycket elektrisk energi modulen kan producera, med högre effekt som leder till större energiutbyte.

Varför är solpanelen svart?

1KOMMA5° solpanelen är svart eftersom den smälter in bättre med miljön, särskilt arkitekturen i ditt hem. Dessutom kan panelens svarta färg leda till högre absorption av solljus, vilket resulterar i högre energiproduktion. Den svarta färgen uppnås genom användning av mörka material som monokristallint kisel och svarta underfolier .

Hur mycket el producerar en 425 watt solcellsmodul?

En 425 watts solpanel kan producera cirka 500 till 600 kWh el per år under idealiska förhållanden . Den faktiska elproduktionen beror dock på olika faktorer som läge, orientering, solinstrålning och temperatur.

Vad är skillnaden mellan solcellsmodul och solpanel?

En solcellsmodul och solpanel används ofta omväxlande men hänvisar till olika komponenter i ett solsystem.

En solpanel består vanligtvis av flera solceller som är kopplade till varandra och genererar elektrisk energi.

En solpanel, å andra sidan, är hela systemet som består av flera solpaneler och tillhörande elektronik som matar den genererade energin till nätet eller lagrar den för användning i en byggnad eller anläggning.

Kort sagt är en solcellsmodul en enhet av solceller medan en solpanel är en grupp av solcellsmoduler som fungerar som ett system.

Vad skiljer solcellsmodulen 1KOMMA5° från andra solcellsmoduler på marknaden?

Modulen 1KOMMA5° är en av de mest klimatvänliga solcellsmodulerna på marknaden. För vi investerar i en ren och lokal försörjningskedja och börjar med den mest kritiska delen av värdekedjan: Med råvarorna, närmare bestämt med polykislet. 1KOMMA5° förlitar sig på högkvalitativt polykisel från Tyskland och uppnår därmed ett mycket mindre CO2-fotavtryck.
1KOMMA5° erbjuder också en ledande garanti på 25 års produkt- och 30 års prestandagaranti för att säkerställa avkastningen och lönsamheten för våra kunders system. Sammantaget står 1KOMMA5°-moduler för nolltolerans och maximal kvalitet, eftersom vi förlitar oss på de högsta sociala och kvalitetsstandarder genom hela leverantörskedjan.

Var kommer materialet till 1KOMMA5 solpanelen ifrån?

1KOMMA5° solpanelen består av olika material, men den viktigaste råvaran är polykisel. Denna tillverkas av det tyska företaget Wacker Chemie på sina anläggningar i Burghausen och Nünchritz. Med Wackers leveransavtal kan 1KOMMA5° säkerställa tillgång till högkvalitativt, rent och etiskt polykisel. De flesta råvaror som krävs kommer från Asien.

Ger 1KOMMA5° garanti på solcellsmodulerna?

Ja, 1KOMMA5° erbjuder en garanti för sina solcellsmoduler. Med 25 års produktgaranti och 30 års prestationsgaranti erbjuder vi en av de ledande garantierna på marknaden och säkrar som tyskt företag avkastningen och lönsamheten för våra kunders system. Vid skada kan våra kunder kontakta våra lokala hantverksmästare.

Vilken skillnad gör det att tillverka polykisel till höga miljökrav?

Sättet polykisel tillverkas på har stor inverkan på solcellsmodulernas CO2-avtryck. 1KOMMA5° får denna råvara från Wacker Chemie. Företaget är beroende av förnybar energi och använder inte miljöförorenande kemikalier vid tillverkning av polykisel.

Siemens-processen, där högrent polykisel tillverkas av kiselmetall, är särskilt viktig här. Även om detta kräver enorma mängder energi, använder Wacker mestadels förnybar energi och uppnår därmed ett ungefär 50 % lägre koldioxidavtryck än kinesiskt polykisel , som ofta produceras med kolkraft.

Hur hög är verkningsgraden på 1KOMMA5° solcellsmodul?

Solcellsmodulernas verkningsgrad anger hur mycket av den infallande solenergin som kan omvandlas till elektrisk energi. Tack vare Top-Con-teknologin uppnår solcellsmodulen 1KOMMA5° en moduleffektivitet på upp till 21,8 % .

Hur kan jag förbättra effektiviteten på mina solpaneler?

Det finns flera sätt att förbättra effektiviteten hos dina solpaneler:

  • Placering : Se till att din solpanel är placerad för att ta emot direkt solljus hela tiden för optimal exponering.

  • Renlighet : Se till att modulen är ren och fri från smuts, damm och löv. Helst bör solpanelen rengöras var sjätte månad för maximal prestanda.

  • Skuggning : Se till att din solcellsmodul inte utsätts för någon skuggning (från träd, byggnader etc.).

  • Energiledningssystem : Heartbeat optimerar egen förbrukning av solenergi och säkerställer att den används optimalt för att förbättra energieffektiviteten och minska företagets kostnader.

  • Uppgradera till 1KOMMA5° solcellsmodul : Uppgradering till solcellsmoduler av högre kvalitet eller de med högre effektivitetsklass kan också bidra till att öka effektiviteten hos din solcellsmodul.

1KOMMA5° | SVERIGE
Org. nr. 559069-2900
Faktura: 1KOMMA5 grader AB, Kund-Id FRX5802, Fe 301, 105 69 Stockholm

1KOMMA5° | SVERIGE