fbpx

Heartbeat – för ditt energismarta hem

För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt Parisavtalet måste vi påskynda utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion i världen.
Vi står inför vår tids största utmaning och omställningen är en kamp mot klockan eftersom andelen koldioxid i atmosfären fortsätter att öka. Vi har sedan länge nått brytpunkten för vad vårt globala ekosystem tål.

Grön energi från förnyelsebara källor räcker inte alltid till i den utsträckning som behövs för att möta upp vår förbrukning. För att omställningen ska vara möjlig behövs också förändringar i hur vi använder elen. Elförbrukningen måste anpassas efter tillgången av förnybar energi. Vi måste med andra ord gå från förbrukningsbaserad produktion till produktionsbaserad förbrukning. Gör vi det, säkerställer vi att t ex elbilar och energilagringssystem använder el från förnybara källor när det finns ett överskott av el och den är billig.

Kan vi tillsammans erbjuda marknaden ett energistyrsystem som kan stötta elnätet vid effekttoppar, kan vi styra bort från behovet av fossil reservkraft som energisystemet idag måste använda sig av, framförallt i södra Sverige. Och ju fler hushåll och ju smartare vi kan styra våra lokala energistyrsystem, desto större blir nyttan för hela elnätet.

Vi på 1KOMMA5° menar att den stora energiomställningen bara kan lyckas om den görs på ett smart sätt och framför allt i gemensam samverkan. Om vi alla jobbar tillsammans mot samma mål kommer vi att lyckas.

Vår lösning heter Heartbeat. Heartbeat är hjärtat i ditt energistyrsystem hemma.

Optimerar din egen elförbrukning

Heartbeat kopplar samman din solcellsanläggning, ditt batteri för lagring av el, din laddbox till elbilen och din värmepump till ett enda smart och heltäckande system hemma. Din elproduktion och din elförbrukning samordnas och de olika enheterna kommunicerar med varandra på ett smart sätt. Resultatet blir en mer kostnadseffektiv och, framför allt, klimatvänlig vardag. 

Förutom att denna smarta enhet kopplar samman dina energiprodukter i hushållet, ger den bland annat information om väderprognoser i din region och förstår när du använder mycket eller lite el – och allt i en och samma app. Med Heartbeat får du ut mer av ditt energismarta hushåll – och ökar lönsamheten betydligt.

Först och främst optimerar Heartbeat användningen av den solel du själv producerar på taket och du kommer alltid använda din egen el när det ger som störst ekonomisk nytta – bara det sparar flera tusen kronor per år.

Optimerar din egen elförbrukning

Heartbeat kopplar samman din solcellsanläggning, ditt batteri för lagring av el, din laddbox till elbilen och din värmepump till ett enda smart och heltäckande system hemma. Din elproduktion och din elförbrukning samordnas och de olika enheterna kommunicerar med varandra på ett smart sätt. Resultatet blir en mer kostnadseffektiv och, framför allt, klimatvänlig vardag. 

Förutom att denna smarta enhet kopplar samman dina energiprodukter i hushållet, ger den bland annat information om väderprognoser i din region och förstår när du använder mycket eller lite el – och allt i en och samma app. Med Heartbeat får du ut mer av ditt energismarta hushåll – och ökar lönsamheten betydligt.

Först och främst optimerar Heartbeat användningen av den solel du själv producerar på taket och du kommer alltid använda din egen el när det ger som störst ekonomisk nytta – bara det sparar flera tusen kronor per år.

Början på ditt koldioxidneutrala liv

Förutom ett energismart hushåll, innebär Heartbeat lägre produktion av koldioxid. I Heartbeat-appen visas dina koldioxidbesparingar i realtid, i jämförelse med fossila källor. 

Men för dig innebär Heartbeat främst en sak: ett sätt att sänka din totala förbrukning utav el och därmed kostnaderna för elanvändningen i hemmet. Med en ökad egenproduktion i samhällets villor minskar också belastningen på elnätet.

Tack vare de energieffektiviserande och ekonomiska fördelarna med Heartbeat, får fler och fler människor möjligheten att snabbt börja leva ett koldioxidneutralt liv.

 

Ladda bilen med din egen solel – på riktigt!

När det finns gott om el och energibehovet är lågt sjunker elpriset. Det är just då Heartbeat kan styra så att dina energiprodukter i hemmet kan förses med grön el från elnätet. När elen är dyr styrs elanvändningen via Heartbeat till att använda din lagrade el från ditt batteri. På så vis använder du den mest kostnadseffektiva lösningen för ditt hushåll. Nu kan du på riktigt ladda bilen med din egen solel!

Och det bästa – Som ny kund hos 1KOMMA5°, får du Heartbeat-enheten gratis. 

Hör av dig till en av våra experter nära dig. Vi ser fram emot att hjälpa dig till en mer energismart vardag och framtid med Heartbeat.

Heartbeat – för en mer effektiv energiomställning.