Heartbeat

Energistyrning – För energismarta hem

Energistyrning i ditt hem är fördelaktig av flera skäl. Genom att ha en effektiv energistyrning i ditt hem kan du först och främst minska dina elkostnader samt bidra till en mer hållbar vardag.

Genom att övervaka och kontrollera energiförbrukningen i realtid kan du styra din elkonsumtion till tidpunkter med lägre elpriser för att använda energiintensiva apparater eller ladda dina enheter.

Detta gör du bäst om du kopplar samman din solcellsanläggning, med vilken du producerar egen grön el, med ditt batteri och möjligtvis också din laddbox för bilen, i ett enda smart system som styrs via en enda app.

Heartbeat energistyrning app
Energiemanager Heartbeat installiert an der Wand
Hjärtat i ditt energismarta hem

Energistyrsystemet Heartbeat

Det smarta energistyrsystemet Heartbeat ger dig maximal nytta av ditt energisystem hemma. Heartbeat manövrerar dina solceller, ditt batteri och din laddbox i en och samma smarta plattform, och optimerar systemet mot marknadens spotpris och väderprognos för ditt område.

Heartbeat är hjärtat i ditt energismarta hem och hjälper dig att optimera hemmets energiflöden för en mer klimatvänlig och kostnadseffektiv vardag.

Energiemanager Heartbeat installiert an der Wand
Heartbeat

Nu slipper du oroa dig över höga elpriser - året om

Med Heartbeat arbetar ditt energisystem året runt, på dygnets alla timmar – och är inte beroende av att solen ska skina. Först och främst optimerar Heartbeat användningen av den solel du själv producerar på taket och du kommer alltid använda din egen el när det ger som störst ekonomisk nytta – bara det sparar flera tusen kronor per år.

Genom att övervaka och styra produktionen och användningen av förnybar energi kan du maximera din självkonsumtion och minimera beroendet av externa energikällor.

Darstellung Flex Bonus durch Energy Trader
Minska ditt koldioxidavtryck

Minska belastningen på miljön

När du effektiviserar din energianvändning hemma minskar du din klimatpåverkan. Genom att optimera användningen kan du minska ditt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar miljö – för dig, din familj och kommande generationer.

Vi hjälper dig

Frihet och oberoende med energilagring

0 kr/kWh med heartbeat

Genom att hantera och fördela energiförbrukningen på ett smart sätt kan du undvika överbelastning av elnätet. Om det av någon anledning skulle finnas en begränsad mängd tillgänglig el eller om du bor på en plats med ojämn elförsörjning, kan du fortfarande ha tillgång till elektricitet från ditt ellager i form av ett villabatteri.

Producerar du din egen el med hjälp av en solcellsanläggning, eller vindkraftverk, kan du lagra överskottet och använda det senare när energiproduktionen är lägre eller inte finns tillgänglig. Detta kan bidra till att minska dina elkostnader genom att maximera din självkonsumtion och minska ditt behov av att köpa el från elnätet.

Ett batteri kan hjälpa till att jämna ut belastningen på ditt elsystem hemma. Genom att lagra överskottsel under perioder med låg belastning och använda den under perioder med högre efterfrågan kan du undvika överbelastning och förbättra effektiviteten i ditt elsystem.

Beroende på ditt elpris och dina specifika förutsättningar kan lagring av el hjälpa dig att minska dina elkostnader både på kort och lång sikt. Genom att lagra el kan du undvika att köpa dyr el från elnätet under perioder med höga elpriser och istället använda den lagrade elen.

Vi hjälper dig att göra en utvärdering av dina specifika behov och förutsättningar innan du beslutar dig för att investera i ellagring tillsammans med dina solceller.

Kontakta oss

Få ett prisförslag!

Fyll i dina uppgifter och få ett prisestimat för just din bostad och ta reda på hur du kan nå 0 kr / kWh för ditt hushåll. Du kan även ringa till oss direkt på 08-22 88 90

1K5° illustration klimatneutral hem