fbpx

Manifest för världens
mest akuta problem

FÖR OMSTÄLLNINGEN TILL ENERGISMARTA HUSHÅLL

Vi har inte tid att vänta

Om vi fortsätter som vi gör kommer vi inte nå målet om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Haven kommer stiga och nationer samt kustsamhällen kommer gå förlorade. Men vi får inte ge upp.

Hela Sverige måste med – politiker, företag och privatpersoner. Sverige har länge varit en förebild när det kommer till att leda förändring, vilket även måste gälla klimatomställningen. Vi står inför vår tids största utmaning och det är vårt ansvar att skapa den framtid vi lämnar till nästa generation. Skriv under och lova att göra vad du kan!

BAKGRUND

Är du med oss i omställningen?

Läs våra initiativ och ställ dig bakom vårt manifest. Det finns åtgärder för alla att
vidta, vare sig du läser detta som privatperson, politiker eller företag.


Har du hört talas om 3,5%-regeln? Den visar att det räcker att 3,5% av en grupp
går mot en viss förändring för att det ska bli oemotståndligt för resterande. När
Sveriges 1,9 miljoner villaägare väljer grön energi, kommer det med andra ord
betyda en rörelse som även blir oundviklig för politiker och företag. Ställ närmsta
politiker, företag eller villaägare mot väggen. Fråga varför det ännu inte skett
någon förändring – men redogör framförallt för de olika initiativen.

DAGS ATT AGERA.​

Läs våra initiativ och ställ dig bakom vårt manifest.

Förenkla processen för villaägare

I dagsläget ligger i stort sett hela ansvaret för grön el på villaägaren. Vi ska därför göra det enkelt genom en one-stop-shop. En helhetslösning för omställningen mot ett energismart hushåll, med ett energistyrsystem som sammankopplar alla energismarta produkter i hemmet på en digital plattform. Lösningen gör att Sveriges villaägare blir egenproducenter av grön el med smart styrning av både sin egen konsumtion och produktion som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Branschupprop

Det finns inte tid att agera konkurrenter. Det är hög tid att samlas i branschen för att tillsammans hitta sätt för att få så många som möjligt att ställa om. Branschföreningen Svensk Solenergi listar exempelvis olika områden med tillhörande förslag för att nå full potential med solenergi. Vi behöver samordna smarta insatser som underlättar omställningen till grön el. Det är bara tillsammans som vi kan skapa den förändring som krävs. Vi uppmanar därför alla att skriva under detta manifest, så att vi sedan kan lämna det vidare till regeringen och kräva förändring.

Massutbildning

Vi vänder oss till villaägare för att nå ut med enkel information om vad som krävs för att ställa om till grön el. För att hålla fast vid parisavtalet behöver vi få med oss entreprenörer, företag, politiker och allmänhet för att Sverige som kunskapsnation inte ska hamna efter. Vi uppmanar inte bara energieffektivisering och vassare ansvar, utan eftersöker även kompetens samt pushar för utbildning och kunskapsdelning. Vi ska samla entreprenörer som alla strävar mot samma mål och som vill arbeta för omvandlingen av villamarknaden till fler klimatneutrala hem.

Du som entreprenör har en avgörande framtidsroll

Som entreprenör har du ett naturligt driv och därmed en unik möjlighet att ta ansvar för framtiden. Innovation och smarta idéer som underbyggs av ett klimatfokus för att styra samhällsutvecklingen i rätt riktning. Att vara företagshjälte ska inte utesluta titeln som miljöhjälte – tvärtom, de ska verka i symbios. För att främja entreprenörer inom området kommer vi på 1KOMMA5° exempelvis införa ett stipendium under 2023.

Ta ansvar och inför en  kollektiv lösningar dina anställda

Den enskilda individens insats räddar inte världen, men den inspirerar till en samlad kraft som har makten att göra det. Tillsammans är vi starkast och alla bär på ett ansvar, vilket idag är ett måste.

Har ni kollat upp samarbeten som kan underlätta för era medarbetare  att ställa om till grön el i sina hem? Möjlighet till ersättningsprogram? Det finns en rad kollektiva lösningar och det är ditt ansvar att erbjuda dessa för att förenkla omställningen för dina medarbetare. Genom att utbilda dina anställda kan vi inspireras av varandra och säkerställa att vi går mot omställningen till energismarta hushåll.

Stötta hemmakontoret

Ett miljöeffektivt kontor innebär inte längre endast ett företags fysiska kontor, utan även anställdas hem. Tar ni ansvar för den el som anställdas hemmakontor plockar? Lyft blicken och samarbeta för energieffekt på alla plan, vare sig det gäller bostadsförening eller privat villa. Inom en snar framtid kommer vi på 1KOMMA5° introducera ett pris för de företag vi tycker anstränger sig utmärkande i frågan.

3,5%-regeln

3,5%-regeln visar att det räcker att 3,5% av en befolkning går mot en viss förändring för att det ska bli oemotståndligt för resterande. Vi måste därför få med oss 365 000 svenskar som engagerar sig i frågan och arbetar för omställningen till energismarta hushåll – då har vi fått rullning på en rörelse som blir omöjlig för politiker och företag att bortse från. Var med och skriv under manifestet nu.

Hur mycket grön el kan din villa producera?

Att installera solceller är enkelt och borde vara ett självklart val. Nu gäller det att göra hela hemmet klimatneutralt med smart energistyrning av både produktion och konsumtion i hushållet. Ta det ett steg längre och koppla samman solceller med laddboxen till elbilen och batteriet för ellagringen.

Utbilda dig och främja utvecklingen

Det saknas både energiingenjörer och yrkesarbetare i dagens energikris. Vill du göra nytta och minska oron? Fler måste utöva yrket och sträva efter förhöjd status för elektrikeryrket. Läs mer om olika utbildningar på bland annat Svensk energiutbildning, Glava och KYH.

Ta ansvar och sprid ordet

Du är ansvarig för att skapa hållbarhet. Ja, så är det – det är upp till var och en av oss att prata om lösningen, och inte problemet. Om du själv inte är villaägare och saknar möjlighet till solcellsinstallation, känner du högst troligen någon annan som har möjligheten. Du som enskild individ kan fortfarande påverka andra. Ta vara på den makten.

Grön el gynnar både privatperson och vårt samhälle

Energikrisen är påtaglig och påverkar oss alla ur flera perspektiv. Dels direkt i plånboken, dels säkerhetspolitiskt. För att inte hamna i vare sig personlig ekonomisk kris eller i nationellt beroende av annan makt krävs tydliga och snabba lösningar. Nuvarande regering förlitar sig på kärnkraft, men den tar tid. Villamarknaden behöver ställas om till grön energi nu. Vi har inte tid att vänta.

Skapa förutsättningar för smart elproduktion i villorna

Elektrifiering som det mest hållbara energislaget måste prioriteras där det är möjligt. Hantering av överskott av solel måste tacklas och processen för privatpersoner måste förenklas.

Utbildning och förhöjd status för montörer

För att vi ska lyckas hantera energikrisen och locka fler till att arbeta inom energifrågan måste vi satsa på utbildning vad gäller både energiingenjörer och yrkesarbetande elektriker. Precis som andra yrken tidigare lyfts, måste även montörernas status höjas.

1KOMMA5° lovar att!
 
 

Massutbildning

Vi lovar att nå alla villaägare i Sverige för akut men enkel
information om vad som krävs för att ställa om till grön el nu

 

Branschupprop

Det finns inte tid att agera konkurrenter. Nu är tiden inne att samlas i
branschen för att tillsammans hitta en strategi för att få med så många
som möjligt på tåget. Vi lovar att samla alla som jobbar i villorna för att
samordna insatser som ställer om till grön el.

Vi kräver att regeringen stödjer branschen med avdrag som gör det
möjligt för alla att ställa om till grön el. De hushåll som inte har råd bör få
ett lån liknande CSN, en investering från regeringen som betalas via låg
ränta över lång tid.

 

Förenkla för villaägare

Vi kommer att skapa en one-stop-shop för villaägare där de kan få
råd om en helhetslösning för hur de ställer om sin villa. Vi kommer
även arbeta för att regeringen inför skattelättnader för de villaägare
som väljer att ställa om till egenproducerad el. Detta är en del i
Sveriges civilförsvar och bör bli en del av den nya satsningen på
militär upprustning. Klicka här för en förklaring

Svensk Solenergis partipolitiska program

Vi står bakom Svensk Solenergis energipolitiska program och
kommer att stötta detta via påtryckning i mediala sammanhang.
Svensk Solenergi presenterar sju olika områden med 26 förslag olika
förslag för att solenergin ska nå sin fulla potential

Som privatperson måste du!
 
 
 

Ta ansvar och sprid ordet

När politikerna fokuserar på annat, kan du hjälpa Sverige framåt genom
att sprida ordet. Prata om lösningen, och inte bara problemet. Du som
enskild individ har inte bara möjlighet att skapa direkt påverkan genom
solcellsinstallation, du kan även påverka andra

 

3,5%-regeln

Har du hört talas om 3,5%-regeln? Den visar att det räcker att 3,5% av
en grupp går mot en viss förändring för att det ska bli oemotståndligt
för resterande. När 3,5% villaägare väljer grön energi, kommer det med
andra ord betyda en rörelse som även blir oundviklig för politiker och
företag.

 

Solkarta

Allt fler kommuner och energibolag bistår med kartläggningar av
potentialen för solenergi. Med interaktiva solkartor kan du se hur
mycket solen strålar på ett visst tak för att bedöma om en installation
av solceller och solfångare är möjlig. Klicka här för att spana in just ditt
hus.

 

Budgetkalkyl

Med solelkalkylen kan du räkna ut återbetalningstiden för att istallera
solceller och se vilka parametrar som påverkar just din installation. Om
du vill fördjupa dig inom just ekonomin och lönsamheten, kan du läsa
vidare hos bland annat Fastighetsägarna och Vattenfall

Som företag måste du!
 
 
 

Läs på, gör om, gör rätt

Energipriserna riskerar att dubblas i vinter – aldrig har krisen varit
högre upp för agenda. Ni politiker lyfter fram kraven på omställning
som ett problem, när det i själva verket bör ses som en stor möjlighet
till förändring. En förändring där vi behöver tuffare reglering från er
sida

 

Sikta på hela Sverige – långsiktigt

Det krävs inte bara mod och framåtanda, utan en långsiktighet som
helt saknas i dagsläget. Vi behöver tydliga mål för att privatpersoner
och företag ska känna sig trygga i investeringarna. Påverkan på
klimatet som Sverige står för är större än vad som syns i statistiken,
vilket politikerna måste erkänna. Läs mer om dolda utsläpp här!

 

Implementera bidrag

Vi kräver att regeringen stödjer branschen med avdrag som gör det
möjligt för alla att ställa om till grön el. De hushåll som inte har råd bör
få ett lån liknande CSN, en investering från regeringen som betalas via
låg ränta över lång tid.

 

100% förnyelsebar el

Elektrifiering måste prioriteras där det är möjligt, då detta är det mest
hållbara energislaget. Bortsett från att processen måste förenklas för
privatpersoner, måste förändringen även ske i stora transport- och
industrisektorer.

Som företag måste du!
 
 
 

Kollektiv lösninging

Tillsammans är vi starkast. Det hänger inte endast på regering och
privatpersoner. Företag som inte ställer om kommer så småningom
stängas av från marknaden efter att ha mötts av krav från både kunder,
samarbetspartners och nationer. Arbeta för en kollektiv lösning för dina
anställda med villa. Kan ni exempelvis bidra med ersättningsprogram
för era anställda? Kan ni inleda samarbeten som kan underlätta för
medarbetare?

Klicka här för att utforska om du som företagsledare kan erbjuda kollektiva lösningar för att ställa om villa till grön

 

Miljöcertifiering

Hur ser det egentligen ut på ditt företag och vad kan ni göra
annorlunda? Kolla upp vad du kan göra för att skräddarsy en certifiering
av ert miljöarbete. Gör det på riktigt så att ni med stolthet kan redovisa
ert arbete för klimatet i nästa hållbarhetsrapport

 

Informera och ta ansvar

Precis som privatpersoner och politiker måste ta eget ansvar och informera om klimatkrisen, måste även du på ditt företag ta saken i egna händer. Se till att ett utbyte av information äger rum – du informerar, men du måste även inspireras av andra

 

SKRIV UNDER HÄR

För en enklare omställningen till energismarta hushåll. Tillsammans kan vi skapa den förändring som krävs.

Alla som har skrivit under på manifestet

FörnamnEfternamn
ZurabKatsiyev
JohanWahlund
LeoKnutsson
AnetteGrundahl
AndersGrundahl
RobertNyberg
RobinSvensson
Carl-GustafAsker
RafatZielinski
ErlingYttermalm
Sven-ÅkeMårtensson
SteveBerglund
AndersBergback
BoLennartsson
UlrikIngmarson
BjörnOlivemark
RagnhildBruhn
MalteNilsson
SebastianWasserstrom
DurdicaSever
RichardWallberg
majahärngren
HeikeStüben
ElisaHerz
FridaAlström
BarbroCarlsson
IdaKvist
PejmanEidisson
SaschaKoppe
EmiliaLind
DanielWiklund
UlrikaOlsson
HamzatKacijev
AnzorTepsuev
HamzatKacijev
BahavdiIslamov
ChristerNiklasson
PederHedeby
KajsaAllder
YoussefAkouz
AnnaMilovanovic
AndreasHolden
NiklasBinz
ThereseHjärne
AngelaPalm
LarsAndersson
FatmirAhmetgjekaj
YounesRaisi
JohannaSchneider
KaiTorslén
AslaniDuishvili
MartinFors
BobBaaima
KatarinaTimglas
DennisMeisner
JoakimRask
Antoniopavicic
SebastianHyrsky
PetraÅbrink
BeharCimilji
FredrikGustafsson
JohanNordman
JennyAlvstråle
SofiaStave-Slevdal
YassineAloui
HannesYttergård
MatsLidström
NickSalomonsson
GustavNyvelius
PhilipJohansson
ThomasStålhammar
EricLundh
PeterLyth
SofiaBoman
JannikSchall
JonLindström
MatsAlsmyr
RicardoPacheco
MarianneAndera
PhilippSchroeder
DavidSätterman
OlofSätterman
DanielEdlund
JoakimDelking
MalinWilander
AnnaLundin
NoraJönsson
GunnarJönsson
ViktorFrisk
SandraNorberg
SofieHeidling
IsabelleLundh
JennyXavier
SelmaHermansson
CemSen
NikolaGrujicic
EmmaRomlin
JohannaHäggström
TildeBrandelius
BeatriceGöransson
EbbaNordström
JuliaHall
EliasCarlström
JacobWahlström
ChristofferHoumann
AmandaNehro
DanielOdenhammar
MikaelKumlin
JennieSinclair
HelenLindeberg
MichaëlaHemgren
KimHellquist
GlimSödermark
JonasQvarfordt
davidpetersson
CajsaThorsson
sandranorberg

The endgame has begun

Om mindre än sex år kommer den globala CO2-kvoten att vara uttömd och jorden kommer att värmas upp med 1,5 °C. Det kanske inte låter dramatiskt – men det är det. Vi känner redan i dag av de ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av denna utveckling.

05

År

01

Månader

00

Veckor

02

Dagar

20

Timmar

08

Minuter

18

Sekunder

Det är hög tid att vända risker till möjligheter och lämna en plats som är värd att leva på för både oss och kommande generationer.