INFORMATIONSCENTER

Manualer

Huawei användarmanual

Solcellsanläggning med Huawei-växelriktare

Användarmanualen för Huawei växelriktare ger dig information om allt från driftsättning till underhåll, bland annat om hur du håller systemet i gott skick genom att stänga av det en gång per år och låta det vara strömlöst några timmar.

UNDER INSTALLATION

1. Vid installationen kommer du få ett mail med information om användarnamn och lösenord för att logga in i Fusion Solar där du kan avläsa anläggningens produktion.

2. Ladda ner appen Fusion Solar. Vid första inloggningen kommer du bli ombedd att ändra lösenordet. Om du inte lyckas med inloggningen och kommer rätt, meddela oss på 1KOMMA5° så hjälper vi dig.

3. Anläggningen ska vara AV tills elnätsägaren bytt elmätaren.

AVSTÄNGNING AV SYSTEMET

Anläggningen ska vara avstängd mellan installation och elmätarbyte. Viktigt att följa nedan steg i ordning:

1. Stäng av säkringar och elkopplare för produktionsanläggningen (Sitter oftast i fasadmätarskåp annars synligt i extra kapsling)

2. Vänta minst 1 minut, upp till 5 minuter om solen skiner mycket. Endast lampan längst till vänster ska lysa.

3. Stäng nu av likströmsbrytaren under växelriktaren, stor svart vridknapp som ska ställas mot OFF. Hela produktionsanläggningen kommer nu att vara strömlös.

DRIFTSÄTTNING AV SYSTEMET

När elmätaren är bytt ska anläggningen startas. Vid första uppstart är steg 1 och 2 nedan redan förberett, du behöver endast utföra steg 3.

1. Se till att alla säkringar som hör till solcellsanläggningen är på ON.

2. Slå på arbetsbrytaren (bredvid växelriktaren eller i elskåpet) till ON.

3. Ställ den svarta brytaren på växelriktarens undersida från 0 till 1.

När du startar din anläggning är den ansluten till internet (om elektrikern kunde ansluta under installationen). Systemet kan nu lämnas påslaget tillsvidare, då den automatiskt startar och slutar morgon och kväll när solinstrålningen är tillräcklig för start av systemet respektive för låg.

VID STRÖMAVBROTT

Om det blir strömavbrott förlorar växelriktaren kontakten med elnätet, vilket ger samma effekt som att bryta arbetsbrytaren bredvid växelriktaren. Växelriktaren kräver kontakt med elnätet för att kunna producera el, så vid strömavbrott produceras ingen solel. Detta är ett krav för att få installera solcellsanläggningar enligt svensk standard. När strömavbrottet slutar och elen är tillbaka kommer anläggningen starta upp igen automatiskt.

Växelriktaren har ett inbyggt överspänningsskydd på DC-sidan som skyddar växelriktaren vid åsknedslag. Ni bör dock alltid stänga av anläggningen vid åska, både med brytaren på växelriktaren och arbetsbrytaren på väggen.

Fusion Solar – ÖVERVAKNINGSPORTAL

Innan installationen eller senast medan elektrikern är på plats för elinstallation får ni ett mail från Fusion Solar med instruktioner.

• För login via dator gå in på https://eu5.fusionsolar.huawei.com/

• För login via mobil eller surfplatta ladda ner appen Fusion Solar

Mailet ni får från Fusion Solar innehåller ert användarnamn och lösenord. Använd de uppgifterna för att logga in och ändra sedan till ett nytt lösenord. Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt och innehålla blandat gemener, versaler och siffror.

När ni loggar in finner ni information om hur mycket el er anläggning genererat. Du kan välja mellan att se grafer över dagens produktion, senaste månadens eller senaste årets.

INGEN PRODUKTION?

När ni loggar in i Fusion Solar-portalen kan det hända att anläggningen inte ser ut att generera någon el alls. Detta är tyvärr inte helt ovanligt. Det vanligaste felet till detta är helt enkelt att växelriktaren har förlorat uppkopplingen mot internet och att det därför inte skickas någon rapportering av produktionen. Om anläggningen inte visar någon produktion i portalen så kan ni börja med att kontrollera på växelriktaren att anläggningen är påslagen. Det gör ni genom att se att de två vänstra dioderna i mitten på växelriktaren lyser grönt.

Om produktionen fungerar som den ska är det internetuppkopplingen som strular. Den gröna dioden nere på växelriktaren lyser om växelriktaren har kontakt med internet, lyser den rött har den inte kontakt med internet. Om den lyser rött så börja med att kontrollera att er router fungerar och att ni kan ansluta till nätverket via mobil eller dator. Om er internetanslutning fungerar som den ska kommer växelriktaren behöva anslutas på nytt till den.

OM DU BYTER ROUTER ELLER MÅSTE ÅTERANSLUTA TILL INTERNET

Om växelriktaren tappar internetkontakten och den nedre dioden på växelriktaren lyser rött, kontakta oss på 1KOMMA5°. En tekniker behöver då återansluta anläggningen. Om en servicetekniker behöver åka ut på plats och återansluta växelriktaren till WiFi om du bytt router eller liknande medför det en serviceavgift.

VÄXELRIKTARENS LJUSDIODER

På växelriktaren finns tre ljusdioder i mitten som indikerar status på systemet och ger information om produktion och eventuella fel. Längst ner på växelriktaren finns en diod som indikerar kontakt med internet där grön innebär kontakt och röd innebär att den inte har kontakt.

De i mitten av växelriktaren indikerar produktion av el. Längst till vänster lyser när produktion sker i anläggningen på taket. Den i mitten lyser när el skickas vidare från växelriktaren in i elcentralen. Den längst till höger är ihopkopplad med den nedersta dioden och ni behöver alltså inte hålla koll på om den lyser eller inte, kontrollera istället den nedersta dioden.

Om någon av de tre mittersta dioderna lyser rött eller blinkar rött, kontakta 1KOMMA5° support för felsökning.

Om inga dioder varken lyser eller blinkar har inte växelriktaren kontakt med antingen elnätet på växelströmssidan eller med solpanelerna. Om ni inte har strömavbrott och om både växelriktaren och arbetsbrytaren bredvid växelriktaren är påslagen, och det trots detta inte lyser några dioder, kontakta 1KOMMA5° support för felsökning.

UNDERHÅLL

För att hålla systemet i god kondition rekommenderar vi att ni en gång per år stänger av systemet. De mekaniska brytarna som är installerade mår bra av att då och då slås av, få vara strömlösa några timmar (exempelvis över natten), och sedan startas manuellt.

Vad gäller solcellspanelerna rekommenderar vi inte att ni utför någon form av rengöring eller eget arbete uppe på eller vid panelerna. Det kommer att bli lager med pollen, damm och liknande men det bästa är att låta detta spolas bort med regn. Varje vinter får panelerna en lite grundligare rengöring av snön när den smälter av panelerna.

Observera att era installationsgarantier upphör att gälla om du som kund öppnar växelriktarens front och exponerar elektroniken inuti. Endast våra certifierade elektriker och tekniker är behöriga att öppna den.

Se Elsäkerhetsverkets riktlinjer på www.kopplasakert.se .

KONTAKT

Mälardalen 08 - 22 88 90

Skåne 040 - 38 98 08

Göteborg 031 - 333 08 60

Kalmar 0480 -130 40

Mail: support@1komma5.se

Vad säger våra kunder?

Vänligen aktivera Nödvändigt cookies för att visa innehållet