Vad är grön el?

Grön el är ett begrepp som klingar fint i öronen för alla som vill minimera sitt klimatavtryck. Begreppet innefattar all el som härstammar från vind-, vatten- och solkraft – däribland även solel från solceller. Energin från dessa källor har gemensamma nämnare som hjälper till att minska klimatavtrycket och på så vis arbeta för en bättre framtid. Energin är inte bara fossilfri, den förbättras och förnyas dessutom hela tiden. Genom att välja fossilfria energikällor kan du helt enkelt minska din egen klimatpåverkan och samtidigt bidra till en ökad efterfrågan på förnybar el.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Grön el från solceller

I dagsläget utgörs endast 1 % av den totala elproduktionen i Sverige av solel. Det här är någonting som vi på Cellsolar hoppas att det ska bli ändring på i framtiden! Jorden nås trots allt dagligen av en mängd solenergi som motsvarar ungefär 8000 gånger mer än energin som hela mänskligheten förbrukar på ett år. Denna energi tas sedan främst upp till de vanligaste energikällorna i världen som till exempel vattenkraft, kraftvärme, vindkraft och kärnkraft. Långt ifrån alla dessa energikällor är förnybara, vilket solel faktiskt är. Varför inte nyttja denna enorma mängd solenergi till förnybar el i så stor utsträckning som möjligt?

Solel i det svenska klimatet

De långa vintrarna och opålitliga somrarna i Sverige har gjort en del tveksamma till att investera i solceller. Faktum är dock att solkraft i Sverige fungerar bättre än många tror – vi har en relativt hög solinstrålning totalt räknat på ett år, och de moderna solpanelerna producerar energi även när det är kyligt eller molnigt utomhus. Med solpaneler är det i många fall möjligt att som företag, bostadsrättsförening eller privatperson bli nästintill självförsörjande när det kommer till el, eller åtminstone sänka elkostnaderna kraftigt.

Grön el – bidrag har ersatts med avdrag

I januari 2021 finns en så kallad skattereduktion för grön teknik, vilket betyder att solcellsägare erbjuds ett avdrag på hela 15 % av totalkostnaden. Du som investerar i solceller och grön el får avdrag på både material och installation, och detta dras av direkt på fakturan från företaget du anlitar.

Skattereduktion på såld el

Privatpersoner har sedan 2015 kunnat få ytterligare en skattereduktion – alltså ett avdrag på inkomstskatten – i samband med investering av solceller. Den överskottsel som dina solceller producerar kan du som känt sälja vidare till elnätet, och för denna får du också skattereduktion med ett värde av 60 öre per såld kWh. Detta förtrycks i så fall i din deklaration och kräver ingen administration från din sida.

Vill du läsa mer?

0