Montering av solceller på olika taktyper

Med solpaneler på taket kan du bli din egen energiproducent, spara pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Men för att kunna dra nytta av en optimal produktion av solel behöver du välja rätt solpaneler för ditt tak – och en pålitlig leverantör. Förutsättningarna ser nämligen olika ut från ett tak till ett annat. På 1KOMMA5° vet vi hur man installerar solceller på tak för att utnyttja solens strålar till fullo och samtidigt undvika solcellernas största fiende – skuggan. Upptäck de många möjligheterna som kommer med solpaneler på taket.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

I den här artikeln informerar vi dig om vad du bör tänka på när du ska välja solpaneler till ditt tak. Faktorer som solförhållanden och vilka delar av huset som får solinstrålning, samt vilket typ av tak ditt hus har, påverkar dina förutsättningar. Är taket platt eller lutande? Nedan får du svar på hur lätt eller svårt det är att montera solpaneler på taket. Dessutom informerar vi om hur 1KOMMA5° arbetar för att din solcellsanläggning ska vara fördelaktig för både miljön och din plånbok. 

Börja med att ställa dig själv följande frågor:

  1. Vart får solcellerna mest sol?

  2. Hur många solcellspaneler behövs?

  3. Bedöm ditt tak.

  4. Hur vill jag kunna använda min egen solel på bästa sätt?

Solens förhållanden: riktning och lutning

För att säkerställa de bästa förutsättningarna måste du överväga takets riktning och lutning. Taket bör vara riktat mot söder, öster eller väster. Undvik att placera solceller på ett tak som är riktat norrut eftersom de kommer att få skugga större delen av dagen. Du måste vara noggrann med placeringen. Kanske ännu viktigare är solcellernas lutning. 

Den vanligaste typen av tak i Sverige är sadeltak som ger villor över hela landet ett klassiskt utseende, ofta tillsammans med en takbeklädnad av tegelpannor. Sadeltak har två lutande sidor längs med husets långsidor som möts uppe vid taknocken. Ett sadeltak har normalt en lutning på mellan 15-60 grader.

När det gäller installation av solceller är det vanligtvis mest effektivt att anpassa dem efter takets befintliga lutning. Detta förenklar installationsprocessen och gör den mer kostnadseffektiv. För hus med platta tak används ställningar för att luta upp solcellerna något, för att optimera deras exponering mot solen.

En lutning på 30–50 grader är optimal för att solcellerna ska producera så mycket el som möjligt under ett år. Om lutningen avviker lite från det optimala påverkar det dock inte produktionen särskilt mycket. Exempelvis ger 10 graders avvikelse en minskning på 1–2 % av årsproduktionen i förhållande till den optimala lutningen.

Antal solcellspaneler

En solpanel på 350 till 400 W täcker ungefär 1,82-1,95 m². Det innebär att ett lutande tak på 100 kvadratmeter kräver 21 till 23 paneler. Det behövs alltså 42–46 solcellspaneler för att täcka hela taket.

Hur mycket kostar det att installera solceller på taket?

Kostnaden för att installera solceller på taket varierar beroende på hur många solcellspaneler du behöver samt lutning och höjd på ditt taket. Husets totala takyta kommer att vara avgörande för den här beräkningen.

Bedömning: Har du ett gammalt tak? Kanske är det dags att byta tak och installera solceller

Om du bor i ett äldre hus behöver du göra en extra kontroll av takets skick innan du drar igång en installation av solceller. Det viktigaste är att säkerställa att taket är tätt och att det inte finns skadade takpannor eller plattor. 

Om taket är slitet finns det risk för fuktproblem och solcellerna kan antingen skadas eller fungera sämre. Om du har problem med skador eller slitage kan det vara nödvändigt att byta tak innan du installerar solcellerna.

Hur monterar man solceller på taket?

Att montera solceller på taket är en komplex process som kräver både expertkunskap och speciella verktyg. Vi på 1KOMMA5° har certifierade montörer och elinstallatörer med rätt behörighet. Med andra ord är du i trygga händer när du installerar solceller tillsammans med oss.

Montering av solceller på olika taktyper

Hur dina solceller ska monteras varierar beroende på ditt taks material. På 1KOMMA5° har vi lång erfarenhet av att leverera och installera solceller. Med det sagt har vi också kunskap om vilka tak som är bäst lämpade för solcellspaneler. Det finns exempelvis olika procedurer för hur du installerar solceller på ett lutande tak jämfört med ett platt tak. På samma sätt kräver takplattor och betongplattor olika monteringsmetoder. Nedan ger vi dig en snabb översikt över hur installationen av solceller går till på olika taktyper.  

Se hur enkelt det är att montera solceller på taket – beroende på taktyp

Ditt taks material påverkar solcellernas hållbarhet och hur länge de kan sitta kvar på taket. Det finns dock lösningar för de flesta taktyper. Det absolut viktigaste är att taket är i gott skick. Solceller har i regel en livslängd på minst 25 år – det är en av de stora fördelarna med att installera solceller. De är inte bara en miljövänlig energikälla, utan de låter dig också producera solenergi under flera decennier framöver.

Installation av solceller på olika material:

Plåttak: Svårighetsgraden varierar mellan materialen

Tegeltak: Möjligt, men svårt

Takskiffer: Möjligt, men komplicerad installation

Trätak: Möjligt

Eternittak: Möjligt, men risken för asbest gör det komplicerat. 1KOMMA5° installerar ej på eternittak av säkerhets- och miljöskäl.

Solceller på plåttak

Takplåt är vanligt på nya hus. Plåttak kommer i olika material och har därför olika förutsättningar för installation av solceller. Du kan välja mellan takplåt i aluminium, betong, koppar, zink och stål. Det är enkelt att installera solceller på betong. Däremot kan installationen vara mer komplicerad på de andra materialen. Vi hjälper till att planera inför installationen och ger goda råd om de bästa tillvägagångssätten. 

Kontakta oss så besvarar vi alla dina frågor om solceller.

Solceller på tegeltak

Om ditt hus har tegeltak är det möjligt att installera solceller. Däremot kan det vara en något komplicerad uppgift då tegeltak är svåra att arbeta med. Man använder sig av speciella typer av krokar som skruvas fast i takbjälkarna innan själva solcellerna monteras på. Det här kräver ofta att man behöver flytta runt på tegelpannorna och återställa taket på plats efter att panelerna har installerats.

Solceller på takskiffer

Papptak, eller takskiffer, är vanligt på svenska hus. Det är ett vattentätt material som är impregnerat med tjära och liknar asfalt. Metallplåtar används och svetsas eller skruvas fast på taket. Därefter monteras solcellerna på plåtarna. 

Trätak

Om du har ett trätak på ditt hus kan solcellspaneler enkelt monteras med en stativ som skruvas fast direkt på träplattorna.

Eternittak

Eternit är ett material som består av asbest och cement, vilket har använts i mer än hundra år på svenska tak. Att installera solpaneler på eternittak är lite mer komplicerat än på andra takmaterial. Det beror på att eternitpannor i många fall är spröda och riskerar att gå sönder. Risken finns då att asbest utsöndras. 1KOMMA5° monterar för tillfället inte solpanel på eternittak på grund av hälsorisken.

Montering av solceller på lutande tak och platt tak – det här bör du tänka på

Förutom takets material behöver du också överväga dess form. Proceduren skiljer sig nämligen åt beroende på om du ska installera solceller på ett lutande eller platt tak. Nedan följer en översikt över de vanligaste formerna på tak och hur solceller installeras på dessa. 

Se skillnaden i hur enkelt det är att installera solceller på taket:

Sadeltak: Enkel montering

Valmat tak: Enkel montering

Mansardtak: Lite komplicerad montering

Pulpettak: Lätt att montera, förutsatt att det har en bra lutning

Flatt tak: Möjligt, men kräver ett speciellt system

Solceller på sadeltak

Om du har ett hus med ett traditionellt sadeltak är detta den perfekta utgångspunkten för solceller. Det är nämligen enkelt att montera solceller på sadeltak. 

Valmat tak

På samma sätt som för sadeltak är det enkelt att montera solceller på valmat tak. Lutande tak är generellt fördelaktiga när du installerar solcellspaneler – så länge du väljer den mest soliga sidan.

Mansardtak

Det är möjligt att montera solceller på ett mansardtak men installationen kan innebära ett mindre antal paneler då taket är brutet och begränsar ytan för solelsproduktion. Man utnyttjar takets lutning och placerar panelerna där solen träffar taket. Taket kräver dock en montör med erfarenhet av att montera solceller på den här typen av tak.

Pulpettak

Det är ingen utmaning att montera solceller på pulpettak, eftersom det lutande taket ger goda förutsättningar för det. Hur hela byggnaden är placerad i förhållande till solen är dock en betydande faktor. Om det lutande taket vänder åt motsatt håll mot solen som träffar byggnaden är det inte fördelaktigt att montera panelerna.

Flatt tak

Det är möjligt att installera solceller på hus utan sluttande tak. Eftersom taket är helt platt krävs ett system för att maximera mängden ström som genereras från solcellspanelerna. Skugga kommer naturligtvis att motverka effektiviteten hos solcellerna, och därför måste man säkerställa någon form av lutning på taket.

Mitt tak är platt: Kan jag montera solceller på ett platt tak?

Som vi nämner tidigare är det möjligt att montera solceller på ett platt tak. Däremot ska du ta hjälp av en installatör med lång erfarenhet av solcellsmontage. Här krävs även flera överväganden. En av de viktigaste är att säkerställa att solpanelerna har en optimal lutning i förhållande till solens position. Generellt anses en lutning på cirka 40 grader vara optimal. Med det sagt kommer solceller med en lutning mellan 20 och 60 grader också fungera mycket bra.

Få fler tips för solcellsinstallation i vår guide till hur man installerar solcellspaneler.

Solceller på tak är en miljövänlig och smart investering

Solceller är en ekonomiskt lönsam investering på sikt. Du får billigare elektricitet eftersom du blir självförsörjande. Samtidigt kan du lagra ström som produceras genom solcellerna i ett batteri och därigenom säkra en mer stabil energiförsörjning. Genom energilagring i ett batteri blir det lättare att fördela strömbelastningen på ett ekonomiskt sätt. Med ett batteri från 1KOMMA5° kan du faktiskt täcka hushållets genomsnittliga energiförbrukning. Nu kanske du undrar var den här energin kommer ifrån? Jo, från solcellerna du har installerat på ditt tak. 

FAQ: Vanliga frågor om solceller på taket


Hur mycket kostar 100 m² solceller?

Solceller kostar mellan 2 000 och 5 000 kronor per m², med ett genomsnittligt pris på 2 750 kronor per m². 100 m² solceller kommer därmed att kosta 275 000 kronor (2750 x 100). Priset för solceller kan beräknas per kvadratmeter eller kilowattimme. En leverantör av solcellspaneler ger dig en offert baserad på dina behov och ditt taks förutsättningar. Det finns också en skillnad i pris mellan solcellspaneler och solcellstakpannor, där de senare är något dyrare.

Hur länge håller solcellerna på taket?

Solceller har en genomsnittlig livslängd på 25 år, vilket innebär att du kommer att njuta av solcellspanelerna och den energi de producerar under många decennier framöver.

Vill du läsa mer?

0