Solceller på tak: Installation på olika material och taktyper

Med solpaneler på taket kan du bli din egen energiproducent, spara pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Men för att kunna dra nytta av en optimal produktion av solel behöver du välja rätt solpaneler för ditt tak – och en pålitlig leverantör. Förutsättningarna ser nämligen olika ut från ett tak till ett annat. På 1KOMMA5° vet vi hur man installerar solceller på tak för att utnyttja solens strålar till fullo och samtidigt undvika solcellernas största fiende – skuggan. Upptäck de många möjligheterna som kommer med solpaneler på taket.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

I den här artikeln informerar vi dig om vad du bör tänka på när du ska välja solpaneler till ditt tak. Faktorer som solförhållanden, vilka delar av huset som får solinstrålning, och vilket typ av tak ditt hus har påverkar förutsättningarna. Är taket platt eller lutande? Nedan får du svar på hur lätt eller svårt det är att montera solpaneler på taket. Dessutom informerar vi om hur 1KOMMA5° arbetar för att din solcellsanläggning ska vara fördelaktig för både miljön och din plånbok. 

Hustak med solpaneler i solnedgången
Installation av solceller

Börja med att ställa dig själv följande frågor:

 1. Vart får solcellerna mest sol?

 2. Hur många solcellspaneler behövs?

 3. Bedöm ditt tak.

 4. Hur vill jag kunna använda min egen solel på bästa sätt?

Optimal riktning och lutning för solceller

För att säkerställa de bästa förutsättningarna måste du överväga takets riktning och lutning. Taket bör vara riktat mot söder, öster eller väster. Undvik att placera solceller på ett tak som är riktat norrut eftersom de kommer att få skugga större delen av dagen. Du måste vara noggrann med placeringen. Kanske ännu viktigare är solcellernas lutning. 

Den vanligaste typen av tak i Sverige är sadeltak som ger villor över hela landet ett klassiskt utseende, ofta tillsammans med en takbeklädnad av tegelpannor. Sadeltak har två lutande sidor längs med husets långsidor som möts uppe vid taknocken. Ett sadeltak har normalt en lutning på mellan 15-60 grader.

När det gäller installation av solceller är det vanligtvis mest effektivt att anpassa dem efter takets befintliga lutning. Detta förenklar installationsprocessen och gör den mer kostnadseffektiv. För hus med platta tak används ställningar för att luta upp solcellerna något, för att optimera deras exponering mot solen.

En lutning på 30–50 grader är optimal för att solcellerna ska producera så mycket el som möjligt under ett år. Om lutningen avviker lite från det optimala påverkar det dock inte produktionen särskilt mycket. Exempelvis ger 10 graders avvikelse en minskning på 1–2 % av årsproduktionen i förhållande till den optimala lutningen.

Antal solcellspaneler

En solpanel på 350 till 400 W täcker ungefär 1,82-1,95 m². Det innebär att ett lutande tak på 100 kvadratmeter kräver 21 till 23 paneler. Det behövs alltså 42–46 solcellspaneler för att täcka hela taket.

Hur mycket kostar det att installera solceller på taket?

Kostnaden för att installera solceller på taket varierar beroende på hur många solcellspaneler du behöver samt lutning och höjd på ditt taket. Husets totala takyta kommer att vara avgörande för den här beräkningen.

Bedömning: Gammalt tak? Dags att byta tak och installera solceller

Om du bor i ett äldre hus behöver du göra en extra kontroll av takets skick innan du drar igång en installation av solceller. Det viktigaste är att säkerställa att taket är tätt och att det inte finns skadade takpannor eller plattor. 

Om taket är slitet finns det risk för fuktproblem och solcellerna kan antingen skadas eller fungera sämre. Om du har problem med skador eller slitage kan det vara nödvändigt att byta tak innan du installerar solcellerna.

Takvård

Ett väl underhållet tak är en viktig förutsättning för solceller

1KOMMA5° samarbetar med professionella takfirmor kring både takbyte och takvård. Vi hjälper dig gärna med rekommendationer i det område du bor i.

Två män installerar en solpanel från 1KOMMA5°
1KOMMA5° i samarbete med Svea Takvård

Öka värdet på huset med ett välmående tak

Svea Takvård arbetar med att vårda ditt tak och förlänga ditt taks livslängd. Ditt tak behandlas med takets hälsa och livslängd i fokus. Svea Takvård arbetar med skonsamma och effektiva metoder som garanterar resultat utan skador och ger en 4-års garanti på behandlingen. 

Svea Takvård kan genomföra följande tjänster:

 • Grundläggande rengöring av taket med specialanpassade verktyg

 • Utbyte av skadade takpannor

 • Behandling med bekämpningsmedel som riktar sig mot mossa och andra på växter

 • Rengöring och tömning av hängrännor

 • Kostnadsfri kontroll av taket efter 4 år

  Svea Takvård finns på ett flertal ställen i Sverige. Kontakta Svea Takvård för mer info eller för att boka en kostnadsfri besiktning av ditt tak.

Solcellsmontör från 1KOMMA5° bär en svart solcellsmodul på villatak
1KOMMA5° i samarbete med Vackra Tak & Fasader i Göteborg

Se till att ditt hem får ett lyft

1KOMMA5° har sedan länge att fint samarbete med Vackra Tak & Fasader som kan se till att ditt hus får ett ordentligt lyft – både på ut- och insidan. Vackra Tak genomför tjänster såsom fasad-och taktvätt, fasad- och takmålning, algbehandling och takbyte.

Vackra Tak & Fasader är verksamma i hela Västra Götaland och kan hjälpa dig från Torslanda i väst till Strömstad i norr och ner till Kungsbacka i söder. Vill du veta mer?

Hur monteras solceller på tak?

Att montera solceller på taket är en komplex process som kräver både expertkunskap och speciella verktyg. Hur dina solceller ska monteras varierar beroende på ditt taks material. Det finns exempelvis olika procedurer för hur du installerar solceller på ett lutande tak jämfört med ett platt tak. På samma sätt kräver takplattor och betongplattor olika monteringsmetoder

På 1KOMMA5° har vi lång erfarenhet av att leverera och installera solceller samt har certifierade montörer och elinstallatörer med rätt behörighet. Med andra ord är du i trygga händer när du installerar solceller tillsammans med oss. Med det sagt har vi också kunskap om vilka tak som är bäst lämpade för solcellspaneler. Nedan ger vi dig en snabb översikt över hur installationen av solceller går till på olika taktyper.  

Tegeltak med solpaneler på
Installation av solceller

Montering av solceller på olika material

Ditt taks material påverkar solcellernas hållbarhet och hur länge de kan sitta kvar på taket. Det finns dock lösningar för de flesta taktyper. Det absolut viktigaste är att taket är i gott skick. Solceller har i regel en livslängd på minst 25 år – det är en av de stora fördelarna med att installera solceller. De är inte bara en miljövänlig energikälla, utan de låter dig också producera solenergi under flera decennier framöver.

Installation av solceller på tak av olika material:

Plåttak: Svårighetsgraden varierar mellan materialen

Tegeltak: Möjligt, men svårt

Takskiffer: Möjligt, men komplicerad installation

Trätak: Möjligt

Eternittak: Möjligt, men risken för asbest gör det komplicerat. 1KOMMA5° installerar ej på eternittak av säkerhets- och miljöskäl.

En illustration med som förklarar svårighetesgraden att installera solceller på olika taktyper

Solceller på plåttak

Takplåt är vanligt på nya hus. Plåttak kommer i olika material och har därför olika förutsättningar för installation av solceller. Du kan välja mellan takplåt i aluminium, betong, koppar, zink och stål. Det är enkelt att installera solceller på betong. Däremot kan installationen vara mer komplicerad på de andra materialen. Vi hjälper till att planera inför installationen och ger goda råd om de bästa tillvägagångssätten. 

Kontakta oss så besvarar vi alla dina frågor om solceller.

Solceller på tegeltak

Om ditt hus har tegeltak är det möjligt att installera solceller. Däremot kan det vara en något komplicerad uppgift då tegeltak är svåra att arbeta med. Man använder sig av speciella typer av krokar som skruvas fast i takbjälkarna innan själva solcellerna monteras på. Det här kräver ofta att man behöver flytta runt på tegelpannorna och återställa taket på plats efter att panelerna har installerats.

Solceller på papptak och takskiffer

Papptak, eller takskiffer, är vanligt på svenska hus. Det är ett vattentätt material som är impregnerat med tjära och liknar asfalt. Infästning av solceller på papptak görs genom att använda metallplåtar som svetsas eller skruvas fast på taket. Därefter monteras solcellerna på plåtarna. 

Solceller på trätak

Om du har ett trätak på ditt hus kan solcellspaneler enkelt monteras med en stativ som skruvas fast direkt på träplattorna.

Solceller på eternittak

Eternit är ett material som består av asbest och cement, vilket har använts i mer än hundra år på svenska tak. Att installera solpaneler på eternittak är lite mer komplicerat än på andra takmaterial. Det beror på att eternitpannor i många fall är spröda och riskerar att gå sönder. Risken finns då att asbest utsöndras. 1KOMMA5° monterar för tillfället inte solpanel på eternittak på grund av hälsorisken.

Tegeltak med solpaneler på
Installation av solceller

Solceller på olika taktyper - platt eller lutande tak

Förutom takets material behöver du också överväga dess form. Proceduren skiljer sig nämligen åt beroende på om du ska installera solceller på ett lutande eller platt tak. Nedan följer en översikt över de vanligaste formerna på tak och hur solceller installeras på dessa. 

Hur svårt är det att installera solceller på ditt tak?

Sadeltak: Enkel montering

Valmat tak: Enkel montering

Mansardtak: Lite komplicerad montering

Pulpettak: Lätt att montera, förutsatt att det har en bra lutning

Flatt tak: Möjligt, men kräver ett speciellt system

En illustration med som förklarar svårighetesgraden att installera solceller på olika material

Solceller på sadeltak

Om du har ett hus med ett traditionellt sadeltak är detta den perfekta utgångspunkten för solceller. Det är nämligen enkelt att montera solceller på sadeltak. 

Solceller på valmat tak

På samma sätt som för sadeltak är det enkelt att montera solceller på valmat tak. Lutande tak är generellt fördelaktiga när du installerar solcellspaneler – så länge du väljer den mest soliga sidan.

Solceller på mansardtak

Det är möjligt att montera solceller på ett mansardtak men installationen kan innebära ett mindre antal paneler då taket är brutet och begränsar ytan för solelsproduktion. Man utnyttjar takets lutning och placerar panelerna där solen träffar taket. Taket kräver dock en montör med erfarenhet av att montera solceller på den här typen av tak.

Solceller på pulpettak

Det är ingen utmaning att montera solceller på pulpettak, eftersom det lutande taket ger goda förutsättningar för det. Hur hela byggnaden är placerad i förhållande till solen är dock en betydande faktor. Om det lutande taket vänder åt motsatt håll mot solen som träffar byggnaden är det inte fördelaktigt att montera panelerna.

Solceller på platt tak

Det är möjligt att installera solceller på hus utan sluttande tak. Eftersom taket är helt platt krävs ett system för att maximera mängden ström som genereras från solcellspanelerna. Skugga kommer naturligtvis att motverka effektiviteten hos solcellerna, och därför måste man säkerställa någon form av lutning på panelerna.

Kan jag montera solceller på ett platt tak?

Som vi nämner tidigare är det möjligt att montera solceller på ett platt tak. Däremot ska du ta hjälp av en installatör med lång erfarenhet av solcellsmontage. Här krävs även flera överväganden. En av de viktigaste sakerna är att säkerställa att solpanelerna har en optimal lutning i förhållande till solens position. Generellt anses en lutning på cirka 40 grader vara optimal. Med det sagt kommer solceller med en lutning mellan 20 och 60 grader också fungera mycket bra.

Få fler tips för solcellsinstallation i vår guide till hur man installerar solcellspaneler.

Solceller på tak är en miljövänlig och smart investering

Solceller är en ekonomiskt lönsam investering på sikt. Du får billigare elektricitet eftersom du blir självförsörjande. Samtidigt kan du lagra ström som produceras genom solcellerna i ett batteri och därigenom säkra en mer stabil energiförsörjning. Genom energilagring i ett batteri blir det lättare att fördela strömbelastningen på ett ekonomiskt sätt. Med ett batteri från 1KOMMA5° kan du faktiskt täcka hushållets genomsnittliga energiförbrukning. Nu kanske du undrar var den här energin kommer ifrån? Jo, från solcellerna du har installerat på ditt tak. 

Tegeltak med solpaneler på
Installation av solceller

FAQ: Vanliga frågor om solceller på taket

Hur länge håller solcellerna på taket?

Solceller har en genomsnittlig livslängd på 25 år, vilket innebär att du kommer att njuta av solcellspanelerna och den energi de producerar under många decennier framöver.

Hur många solcellspaneler behöver jag för mitt tak, och hur beräknar jag det?

Kolla gärna in vår solcellskalkylator, där du själv kan testa dig fram kring den solcellsanläggning och energilösning som passar ditt hus bäst.

Hur bedömer jag om mitt tak behöver bytas ut innan jag installerar solceller?

Det hjälper vi gärna till med, på 1KOMMA5° har vi lång erfarenhet av att leverera och installera solceller samt har certifierade montörer och elinstallatörer med rätt behörighet. Kontakta oss så svarar vi gärna på dina frågor!

Vill du läsa mer?

0