Livslängd solceller: Hur länge håller solceller?

Livslängden på solceller är längre än vad många tror. Eftersom solceller inte har några rörliga delar och består av få komponenter blir livslängden på solcellerna längre. Här går vi igenom de vanligaste frågorna kring solceller och deras livslängd. Hur länge håller solceller? Vad ska man tänka på för att få solcellerna att hålla längre? Lönar det sig med solceller? Läs vidare för att ta reda på svaret.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min
Solceller livslängd

Hur länge håller solceller?

Så, hur lång livslängd har egentligen solceller? Solceller har en livslängd på ungefär 30 år, men i många fall håller anläggningen mycket längre än så. Solceller är designade för att vara hållbara och effektiva över lång tid och behöver relativt lite skötsel. 

Hur länge håller solceller på tak?

När det gäller installation på tak är solcellernas livslängd i stort sett densamma som för fristående installationer. Det är dock avgörande att solcellerna installeras på rätt sätt för din taktyp och att taket där solcellerna installeras är i gott skick. Ett tak som närmar sig slutet av sin livslängd kan behöva renoveras eller bytas ut före eller samtidigt som solceller installeras för att undvika framtida komplikationer. 

Läs mer: Solceller på tak: Installation på olika material och taktyper

Hur ofta måste man byta solceller?

Generellt behöver solceller inte bytas ut under deras livstid, förutom om de skadas av exempelvis extrema väderförhållanden under vintertid eller om inte solcellerna underhålls på rätt sätt. Regelbundet underhåll och inspektioner kan säkerställa att eventuella problem upptäcks tidigt och åtgärdas för att förlänga solcellernas livslängd.

Solceller är generellt sett mycket robusta och går sällan sönder. De är byggda för att tåla ganska hårda väderförhållanden, men de är inte helt immuna mot skador. Om solcellerna utsätts för plötsliga temperaturförändringar eller ovanligt tuffa väderförhållanden ökar risken för att de skadas.

Hur ofta går solceller sönder?

Solceller är generellt sett mycket robusta och går sällan sönder. De är byggda för att tåla ganska hårda väderförhållanden, men de är inte helt immuna mot skador. Om solcellerna utsätts för plötsliga temperaturförändringar eller ovanligt tuffa väderförhållanden ökar risken för att de skadas.

Få solceller att hålla längre

Vad kan förkorta solcellernas livslängd?

Tuffa klimatförhållanden, såsom kraftiga snöfall, stormar eller extrem värme, kan påverka solcellernas effektivitet negativt. Faktum är att effektiviteten kan minska med 1% per år vid extrema väderförhållanden, jämför med en minskning på cirka 0,2% per år vid mer stabila och milda förhållanden. 

Faktorer som kan påverka solcellers livslängd

Vad ska man tänka på för att få solcellerna att hålla längre?

Dina solcellers livslängd påverkas av vissa faktorer som du behöver tänka på för att få solcellerna att hålla längre:

  • Korrekt installation av solcellerna och användning av kvalitetsmaterial. Längre garantier från tillverkare kan indikera på högre förtroende för solcellernas livslängd och kvalitet.

  • Regelbundet underhåll och rengöring av solcellerna för att hålla dem fria från smuts och skräp.

  • En bra överblick av systemet för att identifiera och åtgärda eventuella problem som uppstår. Med vårt solcellspaket får du full insyn i både din elproduktion och konsumtion.

Har olika solceller olika livslängd?

Ja, livslängden på solceller kan variera beroende på vilket material de är tillverkade av. De vanligaste typerna av solceller inkluderar monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller. Nedan sammanställs hur livslängden kan skilja sig åt:

  • Monokristallina solceller: Cirka 30 år, varefter man kan förvänta sig att cirka 80 % av verkningsgraden bibehålls.

  • Polykristallina solceller: Cirka 30 år, varefter man kan förvänta sig att cirka 80 % av verkningsgraden bibehålls.

  • Tunnfilmssolceller: Generellt sett har de oftast en något kortare livslängd jämfört med ovan nämnda solcellstyper.

Växelriktarens livslängd

Växelriktaren, som omvandlar likström från solpanelerna till växelström, har oftast en kortare livslängd än själva solpanelerna. Eftersom att solcellerna har så pass lång livstid kan du räkna med att du kommer behöva byta ut växelriktare någon gång under solcellsanläggningens livstid. En växelriktare har normalt en livslängd på 10–20 år.

Livslängd solcellsbatteri

Batteriet för solceller lagrar överskottsenergi som kan användas när solen inte skiner. Livslängden för dessa batterier varierar beroende på typ, men de flesta moderna solcellsbatterier kan förväntas hålla mellan 10 och 15 år under normala användningsförhållanden. 

När lönar det sig inte med solceller?

Det är ofta lönsamt för privatpersoner att installera solceller. Solcellerna har i genomsnitt en återbetalningstid på 12 år. Därefter kan du förvänta dig en avkastning på ca 5% till 15% per år under den resterande 15+ års långa livslängden. Det finns däremot situationer där installationen av solceller inte är kostnadseffektiv. Om din fastighet inte får tillräckligt med ljus eller om din taktyp inte är optimal kan elproduktionen vara för låg för att vara lönsam. 

Vi hjälper dig gärna att ta reda på om solceller är en smart investering för just ditt hus. Kontakta oss så hjälper vi till! Du kan också använda vår solcellskalkylator för att uppskatta din potentiella återbetalningstid.

Graf: Degraderingstakten av solceller
Degraderingseffekten

Solcellernas effektivitet över tid

Solcellernas effektivitet avtar gradvis över tid. Man brukar räkna med att solcellernas effekt minskar med mindre än en procent per år. Efter 25 år har solpaneler ungefär 80 procent av sin ursprungliga verkningsgrad kvar.

Minskningen i effektivitet brukar kallas för degraderingstakt och kan variera något beroende på solpanelernas kvalitet, väderförhållanden och eventuella skador som panelerna kan få. Solceller producerar fortfarande energi efter 25 år men mängden producerad energi kommer att vara något lägre jämfört med när de var nya.

Effektgaranti säkerställer solpanelernas hållbarhet

Beroende på förväntad degradering erbjuder leverantörer av solpaneler effektgarantier för sina produkter. Garantierna försäkrar att solpanelens effekt inte ska minska mer än vad som utlovats under en viss period. Vanligtvis utlovar dagens effektgarantier att panelen ska behålla 80–90%.

Intresserad av solceller?

1KOMMA5° erbjuder högkvalitativa solceller med lång livslängd, hållbarhet och minimalt behov av underhåll. 25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti är alltid inkluderat. 

Att dina solceller installeras på rätt sätt är avgörande för solcellernas livslängd. Vi finns vid din sida hela vägen, från köpet av dina solceller till dess att de är installerade på ditt tak. Vi gör alltid ett kostnadsfritt besök hos dig innan installation. På så sätt kan vi hjälpa dig att välja solcellsanläggning utefter vad som passar just ditt tak. Även efter installationen finns vi alltid nära till hands, ifall du har frågor eller skulle stöta på ett problem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag. 

Vill du läsa mer?