Solceller vintertid – Fungerar det verkligen?

Behöver solen skina från en ljusblå, molnfri himmel varje dag för att en solcellsanläggning ska kunna producera el? Absolut inte! Det är ett vanligt missförstånd att de kalla somrarna och långa vintrarna skulle göra solceller olönsamt i Sverige. Faktum är dock att det nordliga klimatet är idealiskt för produktion av solel, både på sommaren och vintern. Men hur kan det vara så? Hur fungerar solceller på vintern egentligen?
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

När producerar solceller som mest el?

Solceller bidrar visserligen till störst elproduktion under sommarhalvåret, men elen slutar inte att produceras bara för att moln dyker upp eller snön börjar falla. I motsats till vad många tror så behöver det inte vara soligt eller varmt för att solceller ska kunna generera el, det behöver bara vara ljust. Solceller producerar såklart som mest under klara sommardagar, men den största produktionen sker mellan mars och oktober – alltså inte bara på sommaren. Under den här tidsperioden når solcellerna upp till cirka 90 % av den totala årsproduktionen.

Solceller på vintern – varför blir elproduktionen mindre?

Det svala, svenska klimatet är som sagt idealiskt för produktion av solel, eftersom solcellernas effekt kan försämras vid alltför höga temperaturer. Kyla kan med andra ord bidra till en optimal arbetstemperatur för din solcellsanläggning. Soltimmarna under vinterhalvåret är betydligt färre än på sommaren, och detta är den främsta anledningen till att solcellerna producerar mindre solel på vintern. En annan faktor är att solen står lägre under vinterhalvåret vilket ger solstrålarna en sämre infallsvinkel. En tredje anledning till varför solcellerna genererar mindre el är för att det kan ligga snö på solpanelerna.

Solceller och snö

Så länge din solpanelsanläggning är fri från snö fungerar den alldeles utmärkt under vinterhalvåret. Om det däremot lägger sig ett riktigt tjockt snötäcke över din anläggning kan produktionen tyvärr sjunka eller avstanna helt och hållet. Solcellerna alstrar dock en del värme när de fångar upp solens strålar, vilket brukar resultera i att ett mindre lager snö och is smälter ganska fort. När snön försvinner från solpanelerna på det här viset men fortfarande ligger kvar runt omkring finns det i sin tur chans att produktionen istället blir högre, eftersom solstrålarna reflekteras i snön.

Vad gör man åt snö på solpanelerna?

Bör man frigöra sina solpaneler från snö under vintern? Det här är en fråga som de allra flesta, nyblivna solcellsägare nog undrar över. Snöskottning av solceller är inte att rekommendera ur säkerhetssynpunkt, varken för dig själv eller solpanelerna. Det kan vara farligt att gå upp på ett tak som är fullt med is och snö, och du riskerar dessutom att skada solpanelerna. Det rekommenderas därför att du helt enkelt väntar på att snön smälter bort av sig själv. Förlusten av elproduktion blir inte särskilt stor med tanke på hur mycket solel du kan producera under de långa, ljusa dagarna på somrarna. Det jämnar ut sig helt enkelt!

 Har du fler frågor om hur solceller fungerar är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vill du läsa mer?