SOLCELLSKALKYL

Solcellskalkylator: Räkna på solceller

Funderar du på att installera solceller på ditt tak? Använd vår solcellskalkylator för att beräkna hur stor lönsamheten och besparingarna blir över tid. Dessutom kan du få information om solcellernas årsproduktion och hur mycket fossilfri solel just du kan producera. Få förståelse för dina solcellers effekt redan nu – och läs vidare för mer information om hur du räknar på solceller.

Solceller
Batteri
Laddbox
Energistyrning

Hur mycket kan du spara per år?

Använd vår solcellskalkylator för att beräkna hur mycket fossilfri solel du kan producera med hjälp av solceller. Dessutom kan du kontrollera solcellernas lönsamhet samt hur stor besparingen blir över tid. Få förståelse för dina solcellers effekt redan nu – eller läs vidare för mer information om hur du räknar på solceller.

Vi ringer upp dig samma dag

Bli uppringd

effekt på solceller
Effekt

Hur beräknar man solcellernas effekt?

En solpanel har en effekt på cirka 400 W och producerar därmed 400 W elektricitet per timme. 

För att räkna på solcellernas effekt utgår vi ifrån följande:

  • Expositionstiden för solpanelen mot solenergi.

  • Panelens riktning i förhållande till solen.

Om din solpanel exponeras för sol under 8 timmar i sydläge får du en total effekt på cirka 3,2 kW (8 timmar x 400 kW). Om vi istället tar 25 solpaneler (en takyta på 50 kvadratmeter) kan vi plötsligt generera cirka 70–100 kW per dag. Det innebär att du kan producera ungefär 1000 kW elektricitet, vilket motsvarar ungefär en normalstor villas månadsförbrukning. Använd vår solcellskalkylator för en mer exakt beräkning. 

Svarta solcellspaneler på modernt hustak
produktion

Hur beräknar man solcellernas årsproduktion?

Solceller i Sverige garanterar årligen cirka 800 - 1 100 kWh per installerad kilowatts effekt (kWp). Om vi utgår från en genomsnittlig solcellsanläggning på 10,4 kWp skulle den potentiellt kunna producera omkring 8 320 - 11 440 kWh per år. Det är viktigt att påpeka att den exakta mängden el en solcellsanläggning kan producera varierar. 

Faktorer som lutning, väderstreck och solinstrålning i det specifika området är avgörande för solcellsanläggningens produktionskapacitet. Genom att optimera installationen med rätt lutning och riktning i förhållande till solens position, samt genom att ta hänsyn till det geografiska läget och klimatet, kan man maximera effektiviteten. Därmed ökar också den producerade mängden elektricitet från solcellerna. 

För att beräkna solcellernas exakta produktion behövs en noggrann bedömning baserad på de specifika förhållanden för den plats där de ska installeras. Vill du att vi ska komma och göra en bedömning av dina förutsättningar? Boka ett gratis hembesök redan idag

Svarta solcellspaneler på modernt hustak
produktion per kvadratmeter

Vad har solceller för produktion i kWh per kvadratmeter (m²)?

En solcellsanläggning av normal storlek, omkring 50 m², förväntas producera ungefär 7 500–12 000 kWh per år. Faktorer som har en betydande påverkan på den faktiska elproduktionen per kvadratmeter inkluderar solpanelernas verkningsgrad, lutning, riktning och solinstrålning i det specifika området.

5 påverkande faktorer

Fem faktorer som påverkar solcellernas produktion

1.
Solinstrålning i området:

Mängden solsken spelar en central roll. Högre solinstrålning genererar vanligtvis en ökad elproduktion.

2.
Placering av solcellerna:

Den optimala placeringen är i söderläge med en lutning på ungefär 45 grader, vilket maximerar solens exponering och ökar därmed elproduktionen.

3.
Skugga:

Om solcellerna utsätts för skugga under dagen minskar deras effektivitet och därmed elproduktionen.

4.
Snötäckning:

Snö kan täcka solcellerna och reducera deras prestanda. Det här kan minska den årliga elproduktionen med cirka 3–7 %.

5.
Verkningsgrad:

Det här är en indikation på hur effektivt solcellerna omvandlar solenergi till elektricitet. En högre verkningsgrad resulterar i en mer effektiv produktion.

Kontakta oss

Få ett prisförslag!

Fyll i dina uppgifter och få ett prisestimat för just din bostad och ta reda på hur du kan nå 0 kr / kWh för ditt hushåll. Du kan även ringa till oss direkt på 08-22 88 90

1KOMMA5° komplett produktutbud
Fördelar

Därför 1KOMMA5° är rätt för ditt energismarta hem

Hos oss får du ett komplett helhetssystem. Allt från 1K5° europeiska solpaneler, villabatteri, väggmonterad laddbox och 1KOMMA5° energistyrsystem Heartbeat.

Skräddarsytt helhetssystem för ditt hem.

Allt från en enda leverantör, inklusive underhåll och service.

Anställda på plats centralt i din region.

Heartbeat energistyrsystem

Lev klimatneutralt och njut av maximal självförsörjning

Säkert skydd mot stigande elpriser

Framtidssäkrat

En App för att styra hela ditt energisystem.

faktorer

Faktorer som påverkar solcellernas produktion

Fler frågor? Vi hjälper dig!