6 myter om att hyra en solcellsanläggning och varför köp är bättre | 1KOMMA5° | Sverige

Att hyra en solcellsanläggning låter lockande: Inga initiala kostnader, inget underhåll och ändå möjligheten att generera egen el. Men är det verkligen så enkelt? Vi på 1KOMMA5° har undersökt ämnet att hyra en solcellsanläggning noggrant. I den här artikeln tar vi en kritisk titt på de påstådda fördelarna med att hyra solceller och ger tips om hur du bör tänka när du ska välja leverantör.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
6 min
Myt 1.

Att hyra en solcellsanläggning är billigare.

Missuppfattning: Att hyra en solcellsanläggning är billigare.

En vanlig missuppfattning är att det är billigare att hyra en solcellsanläggning än att köpa. Vår analys av över 100 erbjudanden från 10 leverantörer har dock visat att den månatliga hyran under en 20-årsperiod vanligtvis är mer än dubbelt så hög som priset för att köpa en solcellsanläggning. I vissa fall betalar hyresgästen upp till fyra gånger mer än vid köp.

Ett exempel: En familj hyr en solcellsanläggning med en effekt på 5 kWp för sitt enfamiljshus och betalar 3000 kronor per månad. Efter 20 år skulle det totala beloppet för hyran vara 720 000 kr, jämfört med ett köppris på 300 000 kr inklusive bidrag.

hyra solceller

Varför väljer ändå många konsumenter att hyra? En vanlig anledning är jämförelsen av hyreskostnaden med det aktuella elpriset från elnätet. Fördelen är att hyreskostnaderna är konstanta och inte påverkas av inflationen. Men man ignorerar ofta att elpriserna sannolikt inte kommer att förbli på samma nivå de kommande 20 åren.

Att köpa en solcellsanläggning har fördelen att man omedelbart kan få intäkter från elnätet genom att sälja tillbaka sin överskottsel. På så sätt betalar investeringen av sig inom normalt 7 till 14 år, och då kan man snabbt återfå kostnaderna. Dessutom minskar kostnaden med det statliga bidraget, det kan man inte nyttja om man hyr.

För att få de bästa erbjudandena rekommenderar vi alltid att begära en offert från en renodlad solcellsleverentör. 

Myt 2.

Att hyra en solcellsanläggning inkluderar alla fördelar som köp av solceller erbjuder.

hyra solceller

Det är en vanlig missuppfattning att man får alla fördelar som ett köp erbjuder genom att hyra en solcellsanläggning.

Men i själva verket finns det viktiga fördelar med att äga en solcellsanläggning som inte ingår vid hyra.

När du äger en solcellsanläggning har du möjlighet att sälja överskottselen och få intäkterna tillbaka till elnätet. Att äga en solcellsanläggning kan innebära en betydande besparing på din elkostnad och det kan generera en extra inkomst när du säljer överskottselen. Dessa ekonomiska fördelar går istället till ägaren av anläggningen om du väljer att hyra en solcellsanläggning. 

Kort sagt kan bara ägaren av en solcellsanläggning dra nytta av dessa fördelar, inte hyresgästen

Dessutom kan du som ägaren av en solcellsanläggning dra nytta av eventuella statliga eller regionala incitament och subventioner som kan minska kostnaden för anläggningen och förbättra avkastningen på din investering. Dessa förmåner är vanligtvis inte tillgängliga för hyresgäster.

Sammanfattningsvis missar du många fördelar om du väljer att hyra en solcellsanläggning istället för att äga, såsom ekonomiska intäkter, tillgång till subventioner och kontroll över underhåll.

Myt 3.

Solceller kräver mycket underhåll och är känsliga för naturkatastrofer.

Fakta motbevisar myten om att solceller är underhållskrävande och känsliga för naturkatastrofer. Moderna solpaneler är konstruerade med avancerade skyddsfunktioner för att klara av olika väderrelaterade situationer, inklusive hagel m.m. Genom att använda hållbara och slitstarka material, som härdat glas och robusta ramverk, kan solpanelerna stå emot påfrestningar från naturen och kräver i grund och botten inget underhåll.
Faktum är att teknologin ursprungligen utvecklades för att förse satelliter med ström och fungera under extrema förhållanden i rymden.

Garantitiden från olika tillverkare talar också för solpanelernas pålitlighet och långa livslängd. De flesta tillverkare erbjuder produktgarantier på över 15 år, och vi på 1KOMMA5° erbjuder till och med en produktgaranti tid på 25 år. Garantin kan vara betydligt lägre för solcellsanläggningen som du väljer att hyra och det kan vara svårt att ha koll på detta.  

Tips: Innan du bestämmer dig för att hyra solceller bör du fråga hyresvärden om tillverkaren och undersöka garantivillkoren för den solcellstillverkaren. 

Myt 4.

Det är mindre komplicerat att hyra en solcellsanläggning än att köpa

Att köpa och installera en solcellsanläggning har historiskt sett varit en komplex process och kan fortfarande vara det till viss del, med tanke på nätanslutningar, ansökningar, tillståndsgivning och byggregler som måste beaktas.

Se alltid till att välja en leverantör som är med genom hela processen, som vi på 1KOMMA5°.

Positiva förändringar har skett de senaste åren. Mycket har skett som har bidragit till att underlätta för privatpersoner och företag att investera i solenergi. Dessa incitament har gjort att majoriteten av människor överväger att äga sin egen anläggning istället för att hyra.

Det är viktigt att vara medveten om att vissa leverantörer som erbjuder uthyrning av solcellsanläggningar tenderar att undvika komplexa tak- eller skapa individuella lösningar för att hålla sina kostnader nere. De väljer ofta standardiserade solcellsanläggningar som passar de flesta fastigheter.

Det kan innebära att du som hyr får en standardlösning som inte tar hänsyn till dina individuella behov och förutsättningar. Dessutom är hyresavtal vanligtvis långvariga, vilket innebär att du kan bli bunden till denna standardlösning i upp till 20 år.

För att undvika detta kan det vara fördelaktigt att utforska alternativet att köpa en solcellsanläggning istället. Genom att äga din solcellsanläggning får du mer kontroll över produkt valet och storleken på anläggningen och du kan säkerställa att den passar dina och ditt taks behov. Dessutom kan du dra nytta av de ekonomiska fördelarna som köp innebär, såsom bidrag och försäljning av din överskottsel.

Tips: Du kan testa tillförlitligheten och flexibiliteten hos den leverantör du kollat upp genom att fråga om dina alternativ gällande produktval och storleken på anläggningen.

Myt 5.

Flexibelt med att hyra en solcellsanläggning

En nackdel med att hyra en solcellsanläggning är att hyreskontraktet vanligtvis är bindande i 20 år.

Det kan innebära att du som kund inte kan avsluta avtalet utan att betala en förskottsersättning. 

Du bör därför noggrant överväga om du har planer på att ändra taket eller sälja huset inom de kommande 20 åren. Utan hyresleverantörens samtycke kan du ofta inte utöka solcellsanläggningen för att förbättra dess effektivitet.

hyra solceller
Myt 6.

Finansieringen av solcellsanläggningen ingår i hyran.

hyra solceller

Det är en vanlig missuppfattning att finansieringen av en solcellsanläggning ingår i hyran.

Vid hyra av en solcellsanläggning betalar hyresgästen normalt sett en månatlig hyra för användningen av anläggningen, men detta täcker inte kostnaderna för finansieringen eller köpet av själva solcellsanläggningen.

Många leverantörer påstår att de erbjuder finansiering. Men varje kund med god kreditvärdighet kan vanligtvis också direkt få ett lån från en bank, vilket kommer vara förmånligare för dig.

Detta är vanligtvis förmånligare när det gäller räntor och kortare löptider, och det ger fullständig transparens utan att hyresvärden får en extra marginal under 20 år.

Ett annat problem är att räntorna vid längre löptider över 20 år ( som hyresperioden är ), även om avbetalningarna är desamma som hos en bank, blir dyrare. Dessutom får hyresgästen aldrig veta exakt vilken ränta som gäller. 

Varför 1KOMMA5° inte erbjuder sina kunder att hyra en solcellsanläggning.

Hyresvärdar försöker ofta sänka sina kostnader genom att använda billigare teknik och inte ta så mycket hänsyn till hyresgästens individuella önskemål, vilket kan leda till högre marginaler.

Efter noggrant övervägande har vårt produktteam beslutat att vi inte ska erbjuda våra kunder att hyra solcellsanläggningar. En av de viktigaste anledningarna till detta är att 1KOMMA5° alltid strävar efter att erbjuda den bästa produkten och den bästa individuella lösningen för varje kund.

Med ett hyresalternativ kan du som kund inte ta del av den långsiktiga avkastningen på investeringen. Vi ser en solcellsanläggning som en långsiktig investering med den stora fördelen att just ge avkastning över tid. Genom att äga en anläggning kan du dra nytta av intäkterna som genereras genom försäljning av överskottet av elen du producerar. Detta gör det möjligt att snabbt återbetala investeringen och generera vinster under anläggningens livslängd.

Detta är en fördel som du som kund har rätt till. Genom vårt innovativa energistyrsystem Heartbeat som kopplar samman allt i ett enda system kan du få ännu större nytta av dessa intäkter.

Tips: Vi rekommenderar alltid att du jämför erbjudanden från olika leverantörer. Kom ihåg att fördelarna med att investera i en egen solcellsanläggning är många och om du funderar på att hyra bör du vara noga med att kolla upp vad som gäller och vilken kvalité produkten har. Detta för att du ska få den bästa lösningen anpassad efter dina behov och ditt taks förutsättningar. 

Läs mer om vårt smarta energistyrsystem Heartbeat

Läs mer om 1KOMMA5° Solceller

Se hur mycket ditt tak kan producera

Vill du läsa mer?

0