Bidrag solceller 2024 – Vilka bidrag finns?

Det finns två bidrag att använda vid installation av solceller; grönt avdrag och rotavdrag. I den här artikeln kan du läsa mer om de olika bidragen för solceller, vilka kostnader som omfattas av dessa samt om det finns något eventuellt tak. Vi ser till att din installation av solceller blir en lönsam investering. Lär dig allt om bidrag för solceller 2024.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
4 min

Skattereduktion för Grön teknik

  • Skattereduktion på 20 % för installation av nätanslutna solcellssystem.

  • Skattereduktion på 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

  • Skattereduktion på 50 % för installation av laddningspunkt för elfordon.

  • Skattereduktion ges på kostnader för arbete och material, med ett maximalt belopp på 50 000 kr.

En stor vit villa med solpaneler på taket.

Investeringsstöd för solceller

  • Stödet kan inte längre sökas. Under årsskiftet 2020/2021 ersattes stödet av skattereduktion för grön teknik som beskrivs ovan.

Rotavdrag

  • Skattereduktion om 30 % av arbetskostnaden. 

Hur mycket får man i bidrag för solceller?

Det gröna avdraget 2024 för solceller, eller solcellsbidraget, är ett bidrag för hushåll som vill investera i solceller i Sverige. Det officiella namnet är skattereduktion för grön teknik och riktar sig till privatpersoner. Bidraget har förenklat processen avsevärt jämfört med tidigare stödprogram, då man var tvungen att vänta upp till ett år för att få bekräftelse på om man skulle få stöd eller inte. 

En vit bil kopplad till en laddbox

Bidrag för laddbox och batteri till privatpersoner

  • Det nya avdraget gäller inte bara för solceller, utan även för batterier och laddbox med ett avdrag på 50% för dessa tillägg.

  • Det är viktigt att notera att det gröna avdraget 2024 endast gäller för privatpersoner. Företag, kommuner och bostadsrättsföreningar är tyvärr inte kvalificerade för denna skattereduktion.

Rotavdrag för solceller

Rotavdraget kan användas för solceller och utgör då 9 % av totalkostnaden. Eftersom det gröna avdraget är högre, rekommenderas det framför rotavdraget. Vid en kostsam investering i både solceller och batterier kan det dock vara motiverat att använda rotavdraget för solcellerna.

Rotavdraget för solceller är egentligen 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden för solceller räknas dock som ett schablonbelopp på 30 % av totalkostnaden. Därmed blir rotavdraget 9 % av totalkostnaden för solcellerna.

En person som monterar solpaneler på ett tak.

Finns det något tak för bidrag till solceller?

Du som ska investera i solcellspaneler behöver också veta att det maximala avdragsbeloppet är satt till 50 000 kronor per person och per år. För att kunna dra full nytta av det här beloppet måste man ha betalat tillräckligt med skatt under året. Det här är särskilt viktigt om du ska kunna dra nytta av rot- och rutavdraget. Det gröna avdraget är dock oberoende av dessa två och kan därför inte påverka hur mycket du kan bli beviljad genom rot- och rutavdrag. 

Vilka kostnader omfattas av solcellsbidraget?

Det gröna avdraget 2024 gäller inte bara för själva solcellspanelerna. Du får också bidrag för att installera solceller och för andra tillbehör. Det här gör det enklare för dig som konsument att planera och ta till bra hjälp vid installation. Du kan också läsa mer om skattereduktion för solceller

Solceller på ett tak i solnedgången

Bidrag för solceller 2024

År 2020 innebar det statliga investeringsstödet för solcellsanläggningar att privatpersoner fick tillbaka 20 % av totalkostnaden (inklusive moms) för solcellsanläggningen. Då hanterades bidraget av Boverket och var generöst men inte så effektivt. Anledningen till det här var att det mot slutet hade bildats en kö med omkring 18 000 ansökningar (vilket innebar en väntetid på ungefär 10 månader). 

Det tidigare investeringsstödet för solceller avvecklades från och med årsskiftet  2020/2021. Det nya systemet, som även innebär ett högre bidrag, ger istället ett mer direkt och tillgängligt stöd till dem som överväger investeringar i grön teknologi. Bidraget för solceller kommer att vara samma år 2024 som år 2023.

Finansiellt stöd för solceller

1KOMMA5° samarbetar med flera kreditinstitut som erbjuder förmånliga lånevillkor för bostäder med energideklaration. Ränterabatten är ofta stor och kan bidra till förbättrad ekonomi för ditt hushåll.

Behöver du hjälp med finansieringen av din investering i solceller? Tillsammans med ResursBank och WasaKredit har vi skapat en skräddarsydd lösning.

Regler och krav som är viktiga att känna till gällande gröna avdraget.

Krav för att få bidrag till solceller

För att du ska kunna dra nytta av solcellsbidrag finns det vissa krav som måste uppfyllas, både för själva installationen, för dig som köpare, installatören och bostaden.

Fler frågor gällande regeler? Vi hjälper dig!

Privatperson

Bidrag solceller för privatperson

Det här stödet fungerar ungefär som ett slags grönt rotavdrag. Precis som när du betalar för tjänster som faller under det vanliga ROT-avdraget, behöver du som privatperson inte göra något speciellt för att ta del av det gröna avdraget.

Istället får du avdraget direkt på fakturan från företaget som installerar dina solpaneler. Ansvaret att begära ersättning av Skatteverket ligger på företaget som utför arbetet. På så sätt fungerar ett solceller villa bidrag väldigt smidigt för privatpersoner.

Kom ihåg att du både kan göra avdrag när du installerar solceller på taket på din villa, samt även göra avdrag om du installerar solpaneler på exempelvis fritidshuset.

solcellsbidrag privatperson
solcellsbidrag företag
Företag

Bidrag solceller företag

Tidigare fanns ett investeringsstöd som gjorde att även företag kunde ta del av bidrag för solceller. I reglerna för det nya avdraget på grön teknik genomförde regeringen förändringar gällande det här. De valde att begränsa det nya stödet till att gälla enbart privatpersoner. Det innebär alltså att företagare inte kan ansöka om ett grönt bidrag vid en installation av solpaneler.

Samma regler gäller nu även för föreningar, såsom bostadsrättsföreningar. Numera finns det inget solceller brf bidrag eller något bidrag för solceller för förening. Det finns heller inget annat typ av bidrag att söka för vare sig företag eller föreningar som täcker in kostnader för att installera solceller.

Sammanfattning av reglerna kring solcellsbidrag

Det utökade gröna bidraget för solceller i Sverige från och med 2023 ger betydande ekonomiskt stöd till privatpersoner som väljer förnybar energi. Det är enkelt att hantera, omfattar både installation och material, och resulterar i en tydlig skattereduktion direkt på slutfakturan. Detta gör det mer attraktivt än någonsin att ta steget mot hållbar energiproduktion genom att installera solceller.

0