Borde jag vänta med att skaffa solceller?

Ett vanligt argument för att inte skaffa solceller nu är att man kanske borde vänta för att se om priserna sjunker ännu mer i framtiden. Vi reder ut sanningshalten i detta argumentet och berättar varför det är rimligt, men fel, att tänka så.
Författare
Philip Münch
Uppdaterad den
tid
2 min

Historiska och framtida prissänkningar

Det är absolut sant att priset på solceller har sjunkit enormt de senaste 20 åren – tack och lov! Sedan 2014 har vi dock sett relativt stabila priser på solceller. Den största prisminskningen skedde ungefär mellan 2008 och 2012, då själva solcellsmodulerna gick ner med 80 procent. Detta var framför allt eftersom Kina började satsa på en storskalig producering, och nu står de för majoriteten av solcellsproduktionen i världen. I augusti 2018 avskaffades EU:s skyddstullar på importer från Kina, vilket innebär att priser på solceller då föll med cirka 30 procent.

Tekniken utvecklas fortfarande och priserna kommer förmodligen att sänkas i takt med att det blir vanligare och vanligare att privatbostäder installerar solceller. Solcellsmarknaden påverkas, precis som alla andra marknader, av utbud och efterfrågan och en ökad efterfrågan kommer leda till större effektivitetsvinster vilket i sin tur kommer att driva ner priset. Detta resonemang kan dock föras inom alla marknader – kanske kommer en ny dator också att kosta mindre i framtiden?

Nytt grönt avdrag (solrot)

I år kom ett nytt bidrag för dig som går i tankar att installera solpaneler på ditt tak – skattereduktion för grön teknik. Avdraget är på 20 procent och får göras på både material och arbete. Det är företaget du anlitar som ansöker om utbetalning av skattereduktionen från Skatteverket när arbetet är utfört och betalt. Du som kund behöver inte göra någonting, avdraget görs direkt på din slutfaktura. Läs mer här

Hellre igår än idag

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder ”Den bästa tiden att plantera ett träd är för 20 år sedan. Den näst bästa tiden är nu.” Vi vill applicera detta ordspråk även på solceller. Helst skulle vi alla haft solceller för många, många år sedan – gärna innan klimatförändringar andades oss i nacken – och det minsta vi kan göra är att snabba på omvandlingen till förnybar energi idag.

Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att solceller är en investering, snarare än en utgift. Varje år med solceller innebär en sparad utgift i form av elen du slipper köpa, samt en potentiell inkomst i form av elen du kan sälja. Läs gärna mer om varför solceller är en investering här.

Klimatet kan inte vänta

Något av det finaste med solceller är att solenergin som produceras är helt utsläppsfri. Därmed är det en av de få energikällor som inte skadar planeten. När solcellerna väl är på plats väntar 30–40 år av ren energiproduktion som är god för planeten och gynnsam för dig. Det viktigaste i kampen mot klimatkrisen är att energin ställs från fossil till förnybar och grön. Därför är solceller en investering inte bara för dig själv och din ekonomi, utan också för planeten och dess framtida generationer.

Vill du läsa mer?