Energilagring – går det att lagra solel i batteri?

På sommarhalvåret genererar vanligtvis din solanläggning mer el än du själv har behov av. Du får alltså ett överskott av el och denna el kan du antingen sälja till det vanliga elnätet via ett energibolag eller lagra i ett batteri för solceller. Här ska vi prata med om solceller och batterilagring.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Hur fungerar ett batteri för solceller?

Ett hybridbatterisystem använder samma växelriktare som omvandlar solpanelernas likström till växelström. Det sparar utrymme och batteriet kan laddas direkt från solanläggningen. Det finns också batterisystem som kopplas in oberoende av växelriktaren. Det kan vara ett bra alternativ om du vill koppla in ett batteri för solceller i efterhand. Ett batteri för solceller kan vara både golv- och väggmonterat. De flesta som väljer att köpa ett batteri som kan lagra el från solpanelerna på taket väljer att ha kvar kontakten med det allmänna elnätet för de tillfällen då varken solcellerna eller batteriet ger tillräckligt med el för att täcka behoven. Ett helt fristående system, så kallat off grid, innebär att fastigheten inte är ansluten till det allmänna elnätet. För att detta ska fungera krävs flera batterimoduler.

Ett väggmonterat energilagrings batteri för solceller som hänger på en trävägg
Illustration: hur batteri hjälper att lagra solenergi

Fördelar med batterier för solceller:

  • Med ett batteri till solceller kan du lagra din egenproducerade solel

  • Du blir mer självförsörjande och mindre beroende av marknadens elpriser

  • Den el du använder är miljövänlig el och du minskar på så sätt användandet av fossila bränslen.

Öka användningen av din solel med batteri och energistyrning

Genom att installera ett ellagringssystem i form av ett batteri ökar egenanvändningen av din producerade solel. Du lagrar helt enkelt din gröna överskottsel, som då kan användas när solen gått ner.

Att lagra el i ett batteri betyder att du kan öka användningen av din egenproducerade gröna el och blir således mindre påverkad av marknadens stigande elpriser. Med hjälp av vårt energistyrsystem Heartbeat styrs din egenanvändning optimalt.  Du minskar behovet av att köpa in el och blir därmed mer självförsörjande. Det elöverskott som du inte förbrukar lagras tillfälligt och på så vis ger dig en bättre elekonomi över dygnet.

En illustration av 1Komma5s kompletta energilagringssytem med solceller "Heartbeat". Illustrationen visar hur alla komponenter är ihopkopplade i ett hus.

Vill du läsa mer?