Grönt avdrag för batterier: Grön teknik 2024

Avdraget för grön teknik 2024 innebär att du som nyligen har, eller ska, installera bland annat batteri har rätt till avdrag för vissa kostnader. Kostnaderna gäller för arbete och material när du installerar så kallad grön teknik. Detta gäller för installationer som har genomförts från 1 januari 2021 och framåt. Låt oss gå igenom vad det gröna avdraget innebär när du installerar batterier och hur det fungerar.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
4 min
Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Vad innebär det gröna avdraget 2024?

Avdraget för grön teknik ger privatpersoner ekonomisk hjälp när de installerar miljövänlig teknik i hemmet. Detta inkluderar solceller, laddboxar för elbilar och energilagringssystem som batterier. Vill du veta mer generellt om det gröna avdraget 2024 kan du läsa artikeln om bidrag för solceller 2024.

Läs mer om det gröna avdraget

Räknas batteri som grön teknik?

Ja, batterier räknas som grön teknik. Skatteverket justerade reglerna för skattereduktionen av batterier i juli 2024. Tidigare gällde det gröna avdraget för batterier endast om det lagrade egenproducerad el. Numera kan villaägare även få avdrag för smarta batterier som lagrar annat än egenproducerad el.

Räknas batteri som grön teknik?

För att få grönt avdrag för batterier måste de användas nästan uteslutande för att lagra egenproducerad el. Batterierna ska vara kopplade till ditt solcellssystem och lagra elen för senare användning.

Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Hur mycket får man i grönt avdrag för batterier?

Generellt sett ger skattereduktionen för grön teknik upp till 50 procent av kostnaden vid installation av batterier till den egna fastigheten. För år 2024 är det maximala avdraget 50 000 kronor per person och år. Denna beloppsgräns gäller för all installation av grön teknik, inte enbart för batterier.

Hur ansöker jag om avdrag för grön teknik?

Du behöver inte ansöka för att få ett grönt avdrag 2024. När vi på 1KOMMA5° installerar batterier dras skattereduktionen av direkt på fakturan.

Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Batterier från 1KOMMA5°

Investera i ett batteri från 1KOMMA5° för att maximera nyttan av din egenproducerade el. Våra högkvalitativa batterier låter dig lagra överskottsel för användning både när solen gått ner och när elen är som dyrast. Vi erbjuder en 15-årig produktgaranti, enkel finansiering, inklusive grönt avdrag direkt på fakturan. Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert!

Mer om våra batterier

Nyttja gröna avdraget medan det finns kvar

Det är inte säkert att det gröna avdraget kommer att finnas kvar på obegränsad tid. Regeringsinitiativ kan förändras beroende på politiska prioriteringar. Att vänta kan därför leda till missade möjligheter både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt.

Klimatpolitiska förändringar

Nationella incitament för att främja den gröna omställningen, såsom skatteavdraget för grön teknik, kan förändras snabbt - något man som villaägare med miljöfokus bör ta höjd för.

Svenska villaägare har idag en unik chans att investera i framtiden. Genom att utnyttja det nuvarande skatteavdraget för grön teknik, ges möjlighet för både ekonomiska besparingar samt en möjlighet att bidra aktivt till en mer hållbar värld. Vänta inte – agera medan möjligheten fortfarande finns kvar!

Därför ska du nyttja gröna avdraget för batterier

Batterier spelar en viktig roll i omställningen till förnybar energi i ditt hem. Här listar vi varför det är smart att överväga en investering i ett villabatteri och nyttja det gröna avdraget medan det finns kvar.

  • Lagring av överskottsenergi: Batterier möjliggör lagring av den solel som dina solpaneler producerar under dagen. Överskottsenergin från solcellerna kan sparas och användas när solen inte skiner.

  • Minskade energikostnader: Att lagra och använda egenproducerad el leder till färre inköp av dyr el från nätet. Du minskar således ditt beroende av elnätet och innebär en minskad total elkostnad.

  • Energisäkerhet: Vid strömavbrott kan batteriets lagrade energi hålla din fastighet i gång tills problemen åtgärdas.

Anlita alltid en certifierad installatör för att säkerställa en kvalitativ installation som uppfyller alla krav och standarder samt maximerar din möjliga skattereduktion.

Kan en batteriinvestering betala sig själv?

Att investera i batteri för lagring av solel kan betala sig självt över tid, speciellt med hjälp av smart energistyrning. Här är några anledningar varför:

  • Energieffektivitet och kostnadsbesparingar: Batterier gör det möjligt att lagra el när den är billig och använda den när priset stiger. Detta jämnar ut elanvändningen, vilket minskar kostnaderna för hushållet väsentligt. Enligt Energimyndigheten sparar ett genomsnittligt svenskt hushåll cirka 30 % på sin elkostnad genom batterilagring.

  • Smart energihantering: Att installera ett smart energihanteringssystem som styr energiförbrukningen automatiskt innebär ytterligare besparingar eftersom hushållets användningsvanor justeras efter tider när elpriserna är låga. 

  • Självförsörjning och stabilitet: Batterier ger självförsörjning genom att lagra solenergi under dagen och använda den på kvällen. Detta minskar beroendet av det nationella elnätet, vilket ökar hemmets energistabilitet.

  • Långsiktiga ekonomiska fördelar: Ett effektivt batterisystem höjer fastighetens värde. Många köpare söker efter energieffektiva hem, vilket gör investeringen ännu mer lönsam vid eventuell försäljning. I början av 2024 släppte Booli en analys som pekar på att en villa med solcellssystem säljs för i snitt 250 000 kr mer än hus utan solceller.

Vi på 1KOMMA5° hjälper dig gärna med en skräddarsydd offert för en smart energilösning, inklusive solceller och villabatteri, till din villa. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare genom hela processen.

Vill du läsa mer?