Solceller när det är molnigt?

Solceller är en energismart lösning som ger både billigare och mer miljövänlig el. Men hur är det egentligen med en solcellsanläggning, fungerar den bara när solen skiner? Nej, så är det faktiskt inte. Solpaneler genererar elektricitet från solen, och solceller fungerar även utan direkt solsken. Har du solceller på ditt tak kommer de alltså att generera el också en mulen dag, även om de så klart genererar mer el en klar sommardag.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

När solpaneler installeras är det därför bra att rikta dem åt det väderstreck där solen skiner flest timmar per dag. Tak som vetter mot söder passar därför bäst, men även tak mot öst och väst brukar fungera bra. Under sommarhalvåret generar då solcellerna normalt all el du behöver och ibland till och med så mycket att du kan sälja el till det vanliga elnätet. På vintern kan du behöva köpa tillbaka el från elnätet för att täcka dina behov, men solpanelerna kommer att fortsätta att generera el även när det är kallt ute. Det är faktiskt till och med så att solcellernas effekt ofta blir sämre vid riktigt höga temperaturer.

Hur fungerar ett batteri för solceller?

Ett hybridbatterisystem använder samma växelriktare som omvandlar solpanelernas likström till växelström. Det sparar utrymme och batteriet kan laddas direkt från solanläggningen. Det finns också batterisystem som kopplas in oberoende av växelriktaren. Det kan vara ett bra alternativ om du vill koppla in ett batteri för solceller i efterhand. Ett batteri för solceller kan vara både golv- och väggmonterat. De flesta som väljer att köpa ett batteri som kan lagra el från solpanelerna på taket väljer att ha kvar kontakten med det allmänna elnätet för de tillfällen då varken solcellerna eller batteriet ge tillräckligt med el för att täcka behoven. Ett helt fristående system, så kallat off grid, innebär att fastigheten inte är ansluten till det allmänna elnätet. För att detta ska fungera krävs flera batterimoduler.

Skugga och åska

Hur är det då med solceller och skugga? Ja, solceller är känsliga mot skuggning, men har du en väldimensionerad solcellsanläggning kommer den fortfarande att generera ström även om delar av anläggningen ligger under skugga någon del av dagen. Det kan till exempel vara en skorsten, ett träd eller en kraftledning som ger taket skugga. För att mildra effekterna av skuggning finns optimerade system, och detta tittar vi på när vi gör en offert på en solanläggning till ditt tak. Vi vet också att många funderar på hur solceller fungerar vid åska och om solceller behöver stängas av solcellerna vid åska. Det är ovanligt att åska skadar solcellsanläggningar. De flesta anläggningar har dessutom överspänningsskydd som skyddar både anläggningen och huset.

Det är, som vi har sett, många saker som är avgörande för att solanläggningen ska fungera optimalt, bland annat soltimmar per år samt takets riktning och skuggning. Välkommen till 1KOMMA5° när du är intresserad av en smart energilösning med grön el. Vi skräddarsyr en solcellsanläggning som passar dina förutsättningar perfekt.

Vill du läsa mer?

0