Kan man installera solceller på garagetak?

Om du planerar att installera solceller på din villa och även har tillgång till ett garagetak, kan det vara fördelaktigt att även utnyttja denna yta till din solcellsanläggning. I den här artikeln utforskar vi ämnet solceller på garagetak. Kan man kombinera solceller på både bostad och garage, och hur stor kan en solcellsanläggning på garagetak vara? Allt det här och mer kommer vi gå igenom nu.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min
Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Kan man ha solceller på garagetak?

Absolut! Att installera solceller på garagetaket är ett alternativ för dig som vill investera i grön solenergi. Överväger du att installera solceller på ditt garagetak bör du ta följande faktorer i beaktning: 

Solinstrålning: Utvärdera hur mycket sol garagetaket får under dagen för att maximera dina solcellers effektivitet. 

Takets väderstreck: Kontrollera vilken riktning och lutning taket har. 

Skuggning: Se till så att garagetaket inte täcks av skugga större delen av dagen för att undvika förluster i effektivitet. 

Energibehov: Bedöm både garaget och bostadens energibehov för att avgöra om solcellerna kommer kunna möta kraven. 

Genom att undersöka dessa faktorer och ha prisestimat till hands kan du bilda dig en klarare uppfattning om installationen av solceller på garagetaket är en god idé för dig. Använd vår solcellskalkylator för att beräkna hur stor lönsamheten och besparingarna blir över tid med solceller på taket.

Här kan du läsa mer om hur en installation av solceller fungerar på olika taktyper.

Kan man installera solceller på platt garagetak?

Ja, det är fullt möjligt att installera solceller på ett platt garagetak. Även om takets lutning påverkar deras effektivitet, är det oftast tillgänglig takyta och geografisk plats som är mest avgörande. 

För platta garagetak är det även möjligt att använda upphöjda stativ eller ramverk för att ge solpanelerna en optimal vinkel. 

Läs även: Vilken lutning och väderstreck är bäst för solceller?

Kombinera solceller på bostad och garage

Är du nyfiken på möjligheten att kombinera solpaneler på både hus- och garagetak med samma växelriktare? Faktum är att detta är fullt möjligt, och så här fungerar det: 

För varje strömingång (MPPT) på växelriktaren kan du installera solpaneler i ett väderstreck. Avancerade växelriktare har ibland flera MPPT-ingångar, vilket möjliggör installation av paneler i olika väderstreck. 

Om garaget är beläget längre bort från bostaden kan en elektriker dra en starkströmsledning till växelriktaren. Det här innebär att det krävs en ränna för två gulrör: ett för plusledningar och ett för minusledningar. Efter att installationen är korrekt utförd, återfylls schakten med jord.

Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Ladda elbilen med solceller på garaget

Hur bra låter det inte att ha solpaneler på taket som genererar elektricitet under dagen – som du sedan kan använda för att ladda din elbil? Det här är en smidig lösning, som dessutom är fullt möjlig. 

Så här fungerar det:

  1. Solcellerna fångar upp solljuset och genererar likström.

  2. Likströmmen leds via kablar till växelriktaren, som omvandlar den till växelström.

  3. En elmätare övervakar produktionen av el, förbrukningen och eventuella skillnader.

  4. Växelströmmen kan antingen användas direkt i hushållet eller matas automatiskt ut på elnätet vid överskott. 

  5. Genom en laddstation som är ansluten till fastighetens elnät kan du ladda din elbil.

Med vårt energisystem Heartbeats unika funktioner och uppkoppling av husets energiprodukter - solceller, villabatteri, laddbox, värmepump och elbil - möjliggörs bl.a. att husets energisystem kan stödja elnätet när det finns behov och efterfrågan. Läs mer om Heartbeat och kolla in vårt smarta solcellspaket

Ladda med uteslutande solel

Så, är det då möjligt att enbart ladda sin bil med solel? Ja, självklart är det möjligt. En laddbox som kan integreras med solcellsanläggningen kan kommunicera med solcellerna och identifiera vilken el som genereras av dem. På så sätt kan du välja att enbart ladda din elbil med solenergi. Läs mer om vår smarta laddbox

Carport med solceller

Om du inte har ett garage men en carport, är det möjligt att montera solpanelerna där istället. Även om ytan inte är så stor kan ett väl valt antal solpaneler vara ett bra komplement till ditt övergripande solcellsystem. 

Att ha solceller på en carport gör att du kan dra nytta av solenergin samtidigt som du skyddar din bil mot väder och vind. Faktum är att det här är en trend som växer sig allt större bland parkeringsplatser runt om i Europa. Förmodligen kommer vi även se mer av det i Sverige i framtiden.

Dimensioner för ett garage med solceller

Garage kommer i olika storlekar och varianter. Det finns bland annat fristående garage och garage som är integrerade med bostaden. Vissa är uppvärmda medan andra saknar isolering och är kallställda.  För att optimera effektiviteten av en solcellsanläggning är det viktigt att dimensionera den utifrån det specifika energibehovet för garaget och det övriga hushållet. 

Mindre garage

Solcellspaket på 3 till 4 kW kan vara passande för ett vanligt tvåbilsgarage på cirka 6x6 meter, vilket ger en yta på runt 36 m2. För ett sådant garage skulle ett solcellspaket på mellan 3 och 5 kW vara lämpligt, vilket genererar ungefär 3000 till 5000 kWh per år.

Med solpaneler på 430W vardera skulle du behöva mellan 7 och 11 paneler, och de skulle täcka en takyta på cirka 20 till 25 m2. Utöver att täcka garagets energibehov kan de även driva en laddbox för elbilen och ge en extra boost till hushållet. Normalt sett har solcellerna en livslängd på cirka 30 år.

Stora garage

Solcellspaket på 8 till 60 kW, eller till och med större, kan vara passande för stora garage såsom arbetsverkstäder, logistikanläggningar eller maskinhallar. Dessa har naturligtvis ett större behov av el. 

Beroende på det specifika elbehovet kan en solcellsanläggning på 8 till 60 kW, eller kanske ännu mer, vara lämplig. För att uppnå en effekt på cirka 20 kW kan man installera 40 solpaneler med en kapacitet på 505W vardera. Teoretiskt sett kan en sådan anläggning generera ungefär 20 000 kWh årligen, även om den faktiska nettoproduktionen kan variera.

Till exempel har bondgårdar med sina många byggnader börjat utnyttja solenergi allt mer. Byggnader av den här storleken har ofta tak med en låg lutning, kanske mindre än 5°. För att optimera solpanelernas vinkel kan man använda uppvinklade montagesystem, ofta stabiliserade med en form av ballast.

Direktmontering är också möjligt, då varje grad avvikelse från optimal lutning inte resulterar i så stor energiförlust som man kanske först trott. 

Lönsamhet för solceller på garagetak

Vilken avkastning kan man förvänta sig från solceller installerade på ett garagetak? Lönsamheten påverkas av flera faktorer, såsom inköpskostnad, elpris, solcellernas verkningsgrad och andra variabler. Mindre anläggningar tar generellt längre tid att nå lönsamhet.

För att bedöma lönsamheten för din potentiella solcellsanläggning kan du bland annat läsa vår artikel: Återbetalningstid för solceller 2024.

Bygglov för solpaneler på garagetak

Sedan 2018 har kommunerna förenklat bygglovsreglerna för solceller, men det finns fortfarande vissa undantag.

Det kan till exempel vara svårare att få bygglov på byggnader som är K-märkta, eller om installationen förändrar byggnadens utseende. Detta är särskilt relevant för solceller på platta tak, där de upphöjda systemen som ger solpanelerna sin lutning kan bryta mot takets naturliga form. För att vara säker på vad som gäller i ditt specifika fall bör du rådgöra med din lokala kommun.

Vill du läsa mer?