fbpx ...

Du som vill investera i solceller, elladdning och ellagringslöning kan få ett grönt avdrag till dina solceller på taket, din laddbox till elbilen eller ditt villabatteri. Från och med den 1 januari 2021 gäller ett grönt avdrag på solceller.. Det här innebär flera fördelar för dig som vill installera en solcellsanläggning eller andra energismarta lösningar. Läs mer här om allt du behöver veta om det gröna bidraget.

Bidrag för solceller

Regeringen har tagit fram ett så kallat grönt avdrag som täcker in olika typer av grön teknik. I det här avdraget  ingår bland annat avdrag  för installation av solceller, men också stöd för installation av annan grön teknik. Avdraget  ger dig en skattereduktion för installation av solceller, laddbox och/eller batteri. Det fungerar ungefär som ett grönt rotavdrag och det kan nyttjas av privatpersoner.

Det solcellsbidrag som fanns innan 2021 var på många sätt olikt det nya skatteavdraget för grön teknik. Det gamla solcellsbidraget fungerade istället som ett investeringsstöd som privatpersoner och företag fick ta del av när de valde att installera solceller.

Fördelar med grönt avdrag

En stor fördel med grönt avdrag är att det har blivit enklare för dig att söka bidrag för solceller. Du behöver heller inte vänta på att få ditt solcellsbidrag utbetalt. Hela processen har helt enkelt blivit betydligt smidigare efter att det nya gröna avdraget t blev infört.

Det gamla investeringsstödet blev tilldelat från Energimyndigheten och var något som du själv behövde ansöka om hos Länsstyrelsen. Det har under flera år varit populärt att införskaffa solceller, således var det också många som ansökte om det här investeringsstödet. De många ansökningarna gjorde att handläggningstiderna kunde bli långa och inte sällan fick du vänta länge innan du fick svar på din ansökan. Ibland så länge som ett helt år eller till och med ännu längre än så. Investeringsstödet var även begränsat, alltså fanns det en risk att pengarna tog slut om det var många som ansökte.

Avdrag direkt på din faktura

När nu investeringsstödet har blivit ersatt av ett grönt avdrag fungerar processen helt annorlunda. Eftersom du nu får det gröna avdraget i form av ett skatteavdrag, behöver du inte längre skicka in en ansökan till länsstyrelsen. Ansvaret har flyttats över från dig till Skatteverket och till det företag som utför installationen. Vi på 1KOMMA5° hjälper dig med detta. 

Du behöver inte längre vänta på att få din ansökan godkänd, utan avdraget görs istället direkt på din faktura. På så sätt slipper du också ligga ute med pengar för installationen.

Sist men inte minst, är det också en fördel att stödet är utvidgat och gäller för flera olika typer av grön teknik.

Avdrag för grön teknik

Ett grönt bidrag är mycket mer än bara ett bidrag för att installera solceller. Gröna avdraget  omfattar detta:

 1. Avdrag för solpaneler. Det här är ett bidrag för solpaneler där du kan göra avdrag på 20 % av kostnaden för arbete och material.
 2. Bidrag för laddbox. När du installerar en laddbox kan du få ett skatteavdrag på 50 % av kostnaden för arbete och material.
 3. Ett bidrag för batteri till solceller. Också här kan du göra avdrag på 50 %.

Göra avdrag för batteri till solceller

Solceller i sig har ingen inbyggd funktion som gör att de kan lagra el utan här behövs ett solcellsbatteri som laddas med el från solpanelerna. Att ha ett villabatteri till dina solceller är både praktiskt och ekonomiskt. Batteriet gör att du kan lagra din överskottsel och använda den när solen gått ner eller när elpriset är som högst.

Tänk på att du inte kan göra ett grönt avdrag för solcellsbatteri om du inte har en solcellsanläggning på plats. Solpanelerna måste alltså först vara installerade och redo för användning.

Avdrag för laddbox hemma

En laddbox är något du behöver ha tillgång till när du äger en elbil. Det smidigaste är såklart att ha en privat laddbox hemma, så att du alltid kan ladda bilen när du behöver. Du kan nyttja det gröna avdraget  för att göra avdrag på installation av en laddbox hemma. Batteriet i själva laddboxen kan du även ladda med solenergi från dina solpaneler.

Så mycket kan du få i solcellsbidrag

Under 2023 skedde ytterligare en förbättring av det gröna avdraget. Från och med den 1 januari 2023 gäller ett ökat bidrag för solceller. Tidigare kunde du få 15 % i avdrag när du införskaffade solceller, nu är bidraget  20 %.

Något som är viktigt att notera här är att Skatteverket inte godkänner avdrag för exempelvis frakt, resa och projektering. I praktiken innebär det att Skatteverket godkänner ett bidrag schablonmässigt på 97 % av den totala kostnaden. De beräknar alltså att 3 % av totalbeloppet som din solcellsinstallatör tar betalt inte är bidragsberättigat.

Här nedan ser du ett räkneexempel på en solcellsanläggning som kostar 100 000 kronor inklusive kostnad för arbete, material och moms:

 1. Skatteverket godkänner 97 % av kostnaden på 100 000 kronor. Alltså är 97 000 kronor bidragsberättigat.
 2. Avdrag på 20 % görs på 97 000 kronor, vilket ger 19 400 kronor i avdrag.

Det här betyder alltså att det verkliga avdraget i slutändan landar på 19,4 % av totalkostnaden och inte 20 %.

Maxgräns på grönt avdrag

Den maximala summan som du kan göra avdrag på för grön teknik är 50 000 kronor per år. Det beloppet gäller för samtliga typer av installationer som är omfattat av det gröna bidraget. Har du redan installerat solpaneler och fått maxbeloppet på 50 000 kronor i avdrag, kan du alltså inte under samma år få mer avdrag om du också vill installera en laddbox.

Om du ska installera ett större solcellspaket

Stödet där du kan göra avdrag på upp till 50 000 kronor räcker vanligtvis för installation av solpaneler. Däremot kanske stödet inte räcker till för att på samma gång installera ett batterilagringssystem.

Det finns dock ett par lösningar på det här problemet. Är du gift eller sambo är det möjligt för er att dela upp avdraget. Stödet på 50 000 kronor gäller nämligen per person. Det innebär att ni som är samboende kan få ett totalt bidrag på 100 000 kronor per år för grön teknik.

En annan lösning är att du sprider ut kostnaderna för ett solcellspaket över två kalenderår. Det är möjligt eftersom du kan göra ett nytt grönt avdrag varje år. Då kan du exempelvis installera solpanelerna det ena året och batterisystemet nästkommande år.

Inget avdrag om du utför arbetet själv

Tänk på att det måste vara ett företag som utför allt arbete. Du kan inte få ett grönt avdrag för solceller, laddbox eller batteri om du själv utför installationen. Det är heller inte tillåtet att exempelvis anlita din egen enskilda firma för att utföra en installation som du sedan gör avdrag för.

Regler för solcellsstöd

Här nedan tar vi upp de regler och krav som är viktiga att känna till gällande gröna avdraget.

Krav på köparen när du ska installera solceller med grönt avdrag 

 1. Du behöver vara bosatt inom Sverige eller betala inkomstskatt i Sverige för minst 90 % av din inkomst.
 2. Maxtaket på avdrag för solpaneler ligger på 50 000 kronor om året per person. Det innebär alltså att om du genomför köpet tillsammans med en sammanboende partner kan ni tillsammans nyttja ett bidrag på upp till 100 000 kronor per år.
 3. Du som vill använda avdraget måste även ha betalat in tillräckligt med skatt under året som du kan avräkna det här skatteavdraget mot.
 4. Köparen måste vara minst 18 år gammal.

Krav på bostaden vid grönt avdrag 

 1. För att du ska kunna installera solceller med bidrag behöver du bo helt eller delvis i den bostad där solpaneler installeras.
 2. Du behöver även stå som ägare på den bostad där arbetet utförs.
 3. Finns bostaden utanför Sverige gäller bidrag för solceller även inom ESS-området och Schweiz.

Regler vid installation av solceller

 1. Avdraget för grön teknik kan användas för installationer av solceller som har blivit påbörjade, slutförda samt betalda tidigast 1 januari 2021.
 2. ROT-avdrag och grönt bidrag för solceller kan inte kombineras för att göra avdrag på samma solcellsanläggning.
 3. Solcellsanläggningen behöver vara nätansluten. Avdrag är inte godkänt för en så kallad off-grid installation.

Vid installation av batteri och laddbox

 1. För installation av solcellsbatteri ska systemet vara nätanslutet.
 2. Vid installation av en laddbox ska systemet vara förberett för både elmätning samt debitering av elkostnad.

Bidrag solceller för privatperson

Det här stödet fungerar ungefär som ett slags grönt rotavdrag. Precis som när du betalar för tjänster som faller under det vanliga ROT-avdraget, behöver du som privatperson inte göra något speciellt för att ta del av det gröna avdraget.

Istället får du avdraget direkt på fakturan från företaget som installerar dina solpaneler. Ansvaret att begära ersättning av Skatteverket ligger på företaget som utför arbetet. På så sätt fungerar ett solceller villa bidrag väldigt smidigt för privatpersoner.

Kom ihåg att du både kan göra avdrag när du installerar solceller på taket på din villa, samt även göra avdrag om du installerar solpaneler på exempelvis fritidshuset.

Bidrag solceller företag

Tidigare fanns ett investeringsstöd som gjorde att även företag kunde ta del av bidrag för solceller. I reglerna för det nya avdraget på grön teknik genomförde regeringen förändringar gällande det här. De valde att begränsa det nya stödet till att gälla enbart privatpersoner. Det innebär alltså att företagare inte kan ansöka om ett grönt bidrag vid en installation av solpaneler.

Samma regler gäller nu även för föreningar, såsom bostadsrättsföreningar. Numera finns det inget solceller brf bidrag eller något bidrag för solceller för förening. Det finns heller inget annat typ av bidrag att söka för vare sig företag eller föreningar som täcker in kostnader för att installera solceller.

Nyttja nytt bidrag för solceller

Har du beslutat dig för att installera solpaneler finns det ett par saker att tänka på för att säkerställa att du kan nyttja det nya avdraget  på solpaneler.

När du har hittat den leverantör som kan leverera och installera dina nya solceller, behöver du kontrollera ett par saker. Se till att leverantören uppfyller det krav som Skatteverket ställer, nämligen att solcellsinstallatören innehar F-skattsedel. Leverantören måste även kunna göra det gröna avdraget direkt på din faktura.

Vanliga frågor om grönt bidrag för solceller

Här går vi igenom några vanliga frågor om bidrag för solceller och det som numera kallas för ett grönt bidrag.

Är ROT-avdrag och solceller bidrag samma sak?

Avdraget som du kan göra för solceller är separat från det vanliga ROT-avdraget. Du kan alltså få 50 000 kronor om året i grönt bidrag och därtill göra rotavdrag på upp till 50 000 kronor om året.

De här båda avdragen kan du inte använda för att göra avdrag på samma solcellsinstallation. Däremot är det möjligt att använda ROT-avdraget istället för det gröna avdraget. Kom dock ihåg att om du använder rotavdrag för solceller är det enbart arbetskostnader som du kan göra avdrag på.

Kan jag få grönt bidrag flera gånger?

Ett grönt bidrag som till exempel bidrag för solceller kan du få flera gånger, men det finns vissa begränsningar. Till skillnad från det gamla investeringsstödet för solceller kan du få bidrag för grön teknik både vid nyinstallation och om du exempelvis bygger ut samma solcellsanläggning med ett solcellsbatteri.

Eftersom du max kan göra avdrag på 50 000 kronor om året är det dock inte säkert att du kan ansöka om grönt bidrag flera gånger under ett och samma år.

När är jag inte berättigad till solcellsbidrag?

Det finns vissa omständigheter som gör att du inte kan göra ett grönt avdrag. Du kan exempelvis inte nyttja bidrag solceller om du under året inte har betalat in skatt som motsvarar den summa som du vill göra ett grönt avdrag på.

I det fall du själv inte står som ägare på bostaden kan du heller inte göra avdrag för solpaneler som har installerats. Detsamma gäller om bostaden inte är ansluten till elnätet.

Kan jag göra grönt avdrag för fritidshus eller sommarstuga?

Så länge du står som ägare på ditt fritidshus eller sommarstuga kan du göra ett grönt avdrag solceller 2023. Kom ihåg att bostaden måste ingå i ditt egna hushåll, avdrag kan inte göras för fastigheter som hyrs ut.

Finns det krav på det företag som utför installationen av solceller?

Det företag du anlitar måste vara godkänd för F-skatt. Företaget måste även specificera fakturan på ett korrekt sätt. Det betyder att kostnader för material och arbete ska vara angivna separat för att Skatteverket ska kunna godkänna ett avdrag.