fbpx

 

På sommarhalvåret genererar vanligtvis din solanläggning mer el än du själv har behov av. Du får alltså ett överskott av el och denna el kan du antingen sälja till det vanliga elnätet via ett energibolag eller lagra i ett batteri för solceller. Här ska vi prata med om solceller och batterilagring.

Hur fungerar ett batteri för solceller?

Ett hybridbatterisystem använder samma växelriktare som omvandlar solpanelernas likström till växelström. Det sparar utrymme och batteriet kan laddas direkt från solanläggningen. Det finns också batterisystem som kopplas in oberoende av växelriktaren. Det kan vara ett bra alternativ om du vill koppla in ett batteri för solceller i efterhand. Ett batteri för solceller kan vara både golv- och väggmonterat. De flesta som väljer att köpa ett batteri som kan lagra el från solpanelerna på taket väljer att ha kvar kontakten med det allmänna elnätet för de tillfällen då varken solcellerna eller batteriet ge tillräckligt med el för att täcka behoven. Ett helt fristående system, så kallat off grid, innebär att fastigheten inte är ansluten till det allmänna elnätet. För att detta ska fungera krävs många batterier och detta är ofta en mycket dyr investering.

Fördelar med batterier för solceller:

  • med ett batteri till solceller kan du lagra din egenproducerade solel
  • du blir mer självförsörjande och mindre beroende av marknadens elpriser
  • den el du använder är miljövänlig el och du minskar på så sätt användandet av fossila bränslen.

Nackdelar med batterier för solceller:

  • solcellsbatterier är en större investering och därför kan det vara svårt att få investeringen ekonomiskt lönsam
  • att sälja överskottsel till elnätet kan vara lönsamt och kräver inte heller några större investeringar.

 

 

 

Fyll i formuläret så hör vi av oss