Återbetalningstiden för solceller 2024

Vad är egentligen återbetalningstiden för solceller 2024 och vad påverkar hur lång återbetalningstiden är? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om hur snabbt du får tillbaka din investering i solceller – och kan börja spara pengar på sikt.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Vad är återbetalningstiden på solceller?

Återbetalningstiden för en investering i solceller är någonstans mellan 8 och 15 år. Till exempel förväntas en genomsnittsanläggning på 10,4 kW ha en återbetalningstid på 10 år – utan att använda diskontering. Med en diskonteringsränta på 5% förlängs återbetalningstiden för samma solcellsanläggning på 10,4 kW till cirka 13 år. 

Hur lång återbetalningstid är det på solceller med och utan batteri?

En solcellsanläggning med batterilagring kan ha en återbetalningstid på 15 år eller mer. Solceller med batterilagring har vanligtvis en längre återbetalningstid än solcellsanläggningar utan solcellsbatteri. Kopplar man dock samman batteriet med solcellerna i ett smart energistyrsystem förkortas återbetalningstiden avsevärt. Läs mer om vårt energisystem Heartbeat

Är du intresserad av att installera solpaneler med batteri? Solcellsbatterier har vanligtvis en livslängd på cirka 10 år. När du använder ett batteri till dina solceller har du dessutom möjlighet att lagra den överskottsel som din solcellsanläggning genererar. Du kan sedan använda energin när solen går ner på kvällen. Det här gör det enklare att synkronisera din elproduktion med ditt elbehov och öka din egenanvändning av solenergi.

Solceller på ett tak i solnedgången

Så beräknar du återbetalningstiden för solceller

Om vi utgår från att en solcellsanläggning med 22 solpaneler (efter det gröna skatteavdraget)  kostar ungefär 175 000 kronor och som ger en besparing på 7 128 kWh per år. Det lägsta snittpriset är 1,5 kronor per kWh. Detta ger en besparing på 7 128 x 1,5 = 10 692 kronor. 

Då kan vi beräkna återbetalningstiden genom att dela anläggningskostnaden med den årliga besparingen: 175 000 / 10 692 = 16,4 år.

Om vi istället använder en elprisuppskattning på 2,0 kronor per kWh, blir den årliga besparingen 14 256 kronor (7 128 kWh * 2,0 kr/kWh), vilket resulterar i en återbetalningstid på: 175 000 / 14 256 = 12,3 år.

Med en förväntad livslängd på cirka 25-40 år, betyder det att du kan producera solel i ytterligare 10-25 år efter att återbetalningstiden passerats (12-16 år).

5 faktorer som påverkar återbetalningstiden för solceller

Återbetalningstiden för en solcellsanläggning påverkas av flera faktorer. Vissa av dessa ligger utanför vår kontroll, medan vi delvis kan styra några av dem. 

1. Så påverkar priset på solceller återbetalningstiden

Ju högre priset är för solceller, desto längre blir återbetalningstiden. Vid ett högre pris kräver solcellerna mer tid att generera tillräcklig elektricitet för att återbetala investeringen. 

Observera att vid beräkning av återbetalningstiden för solceller beaktas även framtida utgifter. Vanligtvis förväntas växelriktaren behöva bytas ut efter cirka 15 år. Därför kan man inkludera ytterligare 20 000 kronor i priset för att täcka dessa kostnader. 

Prisutvecklingen för solceller förändras hela tiden. Mer om det kan du läsa i vår artikel: Lönsamhet på solceller 2023: Blir solceller billigare?

2. Elproduktionen påverkar inkomsterna från solceller och därtill återbetalningstiden

Ju mer solel en solcellsanläggning producerar, desto kortare blir återbetalningstiden. 

Den elektricitet solcellerna producerar påverkar de intäkter och besparingar som investeringen genererar. Elproduktionen påverkar både intäkterna från såld el och besparingarna från egenanvändning av solel. 

Storleken på solcellsanläggningen, precis som dess lutning och riktning, kommer att påverka den mängd el som solcellerna producerar per år. Vanligtvis genererar solceller ungefär 1 000 kWh per år, per installerad kW.

3. Höga elpriser ger kortare återbetalningstid för solceller

Ju högre elpriser, desto kortare blir återbetalningstiden för en investering i solceller. Med ett slutpris på 212,5 öre per kWh för el har en 10,4 kW solcellsanläggning en uppskattad återbetalningstid på 10–13 år. Om elpriset höjs till 275 öre per kWh totalt, förväntas återbetalningstiden förkortas till 8–9 år.

Elprisets utveckling är en avgörande del av solcellernas återbetalningstid. Som grund kan man använda elpriset för ett fast avtal över 5 år, eftersom det baseras på elbolagens estimeringar om framtida elpriser.

När det gäller priset för såld el, erhåller man vanligtvis ersättning i form av spotpris och påslag från elbolaget, nätavgifter från elnätsföretaget samt skattereduktion. Priset för såld solel från solceller ligger på 171 öre per kWh vid en återbetalningstid på 10–13 år. För den korta återbetalningstiden på 8–9 år ligger priset för såld solel på 221 öre per kWh.

Vi på 1KOMMA5° har som mål att du med solceller och vårt smarta energisystem ska nå en kostnad på 0 kr/ kWh. Läs mer om Heartbeat här.

4. Statliga stöd förkortar återbetalningstiden för solceller

Idag finns det två statliga stöd tillgängliga som påverkar återbetalningstiden för solceller:

  • Solcellsbidrag: Ger ett avdrag på 19,40 procent av inköpspriset för solceller.

  • Skattereduktion: Ger 60 öre per såld kWh solel.

Solcellsbidraget minskar inköpspriset för solceller med 19,40 procent

När du investerar i solceller kan du dra nytta av det nya solcellsbidraget, även känt som grönt avdrag. Med det gröna skatteavdraget kan du dra av 19,40 procent av det totala priset för solcellerna. För solceller med en effekt på 10,4 kW förväntas återbetalningstiden vara mellan 10–13 år med avdraget, jämfört med 11–15 år utan det.

Det finns för närvarande inga officiella uttalanden om att det gröna avdraget kommer att upphöra. Dock är det politiskt bundet och kan tas bort om det politiska stödet försvagas.

Säljer du el från solceller ha du rätt till skattereduktion

En del av inkomsten som genereras från försäljning av solel utgörs av skattereduktionen på 60 öre per kWh. Detta innebär att skattereduktionen bidrar till att minska återbetalningstiden. För solceller med en effekt på 10,4 kW beräknas återbetalningstiden vara mellan 10–13 år med skattereduktionen inkluderad, jämfört med 12–17 år utan den.

Skattereduktionen på 60 öre tillämpas för varje såld kWh solel, dock upphör den vid maximalt samma mängd kWh el som du köper från elnätet under ett år. För närvarande finns det inga officiella planer på att avskaffa skattereduktionen för solceller.

Vilken återbetalningstid behövs för att solceller ska bli lönsamt?

Är solceller lönsamt? Svaret är ja, solceller är i de allra flesta fall en mycket lönsam investering på sikt. Men för att en investering i solceller ska vara lönsam måste återbetalningstiden för solcellerna vara kortare än deras livslängd. De flesta solpaneler har idag en livslängd på minst 25 år. Det innebär att om återbetalningstiden är kortare än 25 år, kommer panelerna att ha betalats tillbaka inom deras livslängd.

Hur lönsamma solcellerna behöver vara för att du ska vara nöjd med investeringen är dock en annan fråga. För att bestämma vilken nivå av lönsamhet du är nöjd med behöver du jämföra solcellernas avkastning med ditt eget avkastningskrav.

Observera att även en investering i solceller med en återbetalningstid på 23 år fortfarande kan vara lönsam, men det innebär en investering med låg avkastning.

När lönar det sig inte med solceller?

För privatpersoner utgör solceller vanligtvis en lönsam investering med en årlig avkastning på 5–15 procent. Dock kan investeringen vara mindre lönsam om du väljer en anläggning med en effekt på mindre än 3 kW, då priset per kW tenderar att vara högre för mindre anläggningar.

En fördel med att investera i solceller som privatperson är möjligheten att dra nytta av det gröna avdraget, vilket tillåter dig att dra av 19,40 procent av det totala priset. Det är dock viktigt att notera att du måste betalat tillräckligt med skatt för att kunna dra nytta av den fulla avdragssumman för solcellsinvesteringen.

Vi gör det ännu mer lönsamt att installera solceller

Solceller är en lönsam investering över tid och med vårt energisystem blir den ännu mer lönsam. Den som installerar solceller från 1KOMMA5° får tillgång till vår plattform Heartbeat, som framtidssäkrar ditt energisystem. Vår vision är el för 0 kr /kWh. Vi ser till att du över tid sparar mer än vad du behöver betala för installation och underhåll.

1KOMMA5° har i många år levererat solceller och solpaneler till hus- och fastighetsägare över hela Sverige. Våra solcellspaneler, med en snygg helsvart design, är tillverkade av tyskt kisel och hög kvalitet, samt med europeiska garantivillkor. Dessutom avger de betydligt lägre klimatavtryck. 25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti är alltid inkluderat vid köp av 1KOMMA5° solcellspaneler.

Vill du läsa mer?