Vilken lutning och väderstreck är bäst för solceller?

Kanske har du redan koll på att lutning och väderstreck påverkar solcellernas effektivitet? Men vet du hur stor den egentliga påverkan är, och vilken lutning just dina solceller kräver? I den här artikeln berättar vi mer om solcellernas placering och hur du ska tänka.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min
Lutning

Vilken lutning är bäst för solceller?

Solceller som är installerade på platta tak lutar vanligtvis uppåt med 10–20 grader längs den del av byggnaden som är mest exponerad mot söder. Den här lutningen underlättar vid rengöring från smuts och pollen, samt snö.

Valet av taktyp och lutning för solceller påverkar installationen. Falsad plåt, trapetsoidformad plåt och tegeltak är oftast enklare att arbeta med vid installation av solceller på mindre hus. Andra taktyper kan kräva specialmonteringar, och blir därför dyrare. Det är vanligtvis svårare att montera solceller på en brantare taklutning. Däremot kan en sådan installation öka den årliga solelsproduktionen. 

Generellt är en taklutning på 30 till 50 grader bäst för maximal solelsproduktion. Mindre avvikelser från denna lutning påverkar inte produktionen betydligt. En avvikelse på 10 grader kan till exempel minska årsproduktionen med 1–2 % jämfört med optimal lutning för solceller. 

För solcellsanläggningar i norra Sverige, där snö är vanligare under perioder med hög produktion av solel, kan en brantare lutning vara fördelaktig. En brantare vinkel ger också ökad produktion under tidig vår och sen höst, vilket kan matcha högre elpriser under dessa perioder.

VÄDERSTRECK

Vilket är det bästa väderstrecket för solceller?

När du installerar solceller är väderstreck viktigt. Men vilket är då det bästa väderstrecket för solceller? Solceller presterar bäst när de är riktade mot söder, men även sydväst och sydöst kan vara bra alternativ. Om solcellerna monteras åt öst eller väst minskar solelsproduktionen med 10–20 % jämfört med när panelerna är monterade rakt mot söder. 

Solceller som är placerade i öst- och västläge

Solceller kan riktas åt öst för att maximera elproduktionen på morgonen, och åt väst för att öka produktionen av solel på kvällen. Genom att rikta solcellerna mot båda väderstrecken kan du dra nytta av en jämnare elproduktion under dagen. Något som resulterar i en ökad egenanvändning av solel från solcellsanläggningen. 

Kan man ha solceller mot norr?

Solpaneler installeras i princip aldrig på ytor som är riktade mot norr. Det här beror på att exponeringen för solljus är mycket låg i norrläge, vilket gör att det inte är ekonomiskt lönsamt att installera solceller där. Paneler som är monterade åt norr producerar oftast mindre än hälften av den el som paneler som är riktade åt söder. Även om vissa väljer att installera solpaneler åt norr av estetiska skäl, är det mycket ovanligt på grund av den låga lönsamheten. 

Antal soltimmar i ditt område

Mängden soltimmar din fastighet får under året beror på var i Sverige du bor. Ta reda på hur många soltimmar ditt område får här:

Vinkel

Vilken takvinkel är bäst för solceller i Sverige?

Vilken takvinkel som är bäst i Sverige varierar beroende på geografisk plats. I södra Sverige är 30 grader oftast den optimala lutningen för solceller, medan den i norra Sverige ligger närmare 45 grader. De olika takvinklarnas variation i solelsproduktion är dock relativt liten – endast cirka 10–20 % för lutningar mellan 10 och 60 grader.  

Solpaneler vinklas upp på platta tak

På ett platt tak (eller med en taklutning under 6°) är det vanligt att vinkla upp solcellerna ungefär 15 grader för att öka exponeringen för solinstrålning. För att undvika skuggning mellan solpanelerna krävs det att de monteras med ett visst avstånd från varandra när de är uppvinklade. 

Eftersom solpaneler som är uppvinklade skiljer sig från fasadens form kan det i vissa fall vara nödvändigt att ansöka om bygglov för solpaneler på platta tak.

Hur påverkar vinkel och väderstreck solcellernas verkningsgrad?

Placering i söderläge med en vinkel på 40 grader innebär generellt den absolut bästa möjligheten för solpaneler att nå optimal verkningsgrad.  

Kom också ihåg att den optimala vinkeln för solceller är avsedd för en årsproduktion av solel. Vilken vinkel och lutning som är bäst för solceller varierar beroende på årstid. I de fall där solpanelerna kan justeras regelbundet gäller andra värden för optimal solelsproduktion.

Hur påverkar lutning och riktning solcellernas produktion per månad?

Solcellernas placering har egentligen en ganska liten inverkan på elproduktionen från en månad till en annan. Som vi nämnt tidigare, är en placering i söderläge optimal, medan skillnaden mellan östlig och västlig placering är minimal.

Hur mycket solceller producerar i olika vinklar kan variera från en månad till en annan. Helt platta solceller har en något högre elproduktion under juni månad när solen står som högst. Solceller som är monterade med en lutning på 90 grader har en högre produktion under vintermånaderna när solen ligger lågt.

Vanliga frågor och svar

Vi hjälper dig med installationen

Att dina solceller installeras på rätt sätt, med en lutning och i ett väderstreck som erbjuder optimal effekt är avgörande. 1KOMMA5° installerar solceller över hela Sverige, från Malmö och Kalmar till Örebro och Uppsala. Vi finns vid din sida hela vägen, från köpet av dina solceller till dess att de är installerade på ditt tak. Vi gör alltid ett kostnadsfritt besök hos dig innan installation. På så sätt kan vi hjälpa dig att välja solcellsanläggning utefter vad som passar just ditt tak. Även efter installationen finns vi alltid nära till hands, ifall du har frågor eller skulle stöta på ett problem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag. 

Vill du läsa mer?