Vad är en kWh?

Vad är en kWh? Hur mäts el och vad betyder det för din elräkning? En kilowattimme, förkortad kWh, är nyckeln till att förstå din energiförbrukning. Vi dyker ner i innebörden av en kWh och hur det påverkar din dagliga energiförbrukning. Lär dig hur du enkelt konverterar från kilowatt till kilowattimmar och få en inblick i vad en kWh kostar och varför den kan variera.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
5 min

Innehåll

-        Vad står förkortningen kWh för?

-        Hur mäter man ström?

-        Vad är effekt och vad är energi?

-        Från kW till kWh

-        Vad kostar en kWh?

-        Vad beror priset på en kWh på?

-        Vad är spotpris?

-        Så många kWh använder en svensk i snitt

-        Producera din egen el med solceller på taket

elproduktion natt

Vad står förkortningen kWh för?

kWh står för kilowatt hour, vilket översätts till kilowattimme på svenska.

K står för kilo, vilket betyder tusen (1000).

W står för watt, som är den måttenhet för effekt som används när det gäller elektricitet.

H står för timmar, vilket visar hur mycket ström som används under en timme.

Hur mäter man ström?

Som med så mycket annat kan även ström mätas. Där vi i fråga om vikt eller avstånd arbetar i gram och meter, används måttenheten watt för att uttrycka kraften eller effekten i ström.

Du kan tänka dig att watt är som gram och kilowatt är som kilogram. En watt är lika med ett gram och en kilowatt är lika med ett kilogram. Och om du behöver väga dig är det mycket lättare att hålla reda på att du väger 86 kg och inte 86 000 g. Detsamma gäller för el, där enheten oftast är kW.

Och när siffrorna blir riktigt höga kan dessa enheter användas:

Megawatt, förkortat MW: 1 000 kW

Gigawatt, förkortat GW: 1 miljon kW

Terawatt, förkortat TW: 1 miljon MW

Begreppen kilowatt och kilowattimme går enklast att förklara om man i grunden har koll på vad effekt och energi innebär.

Vad är effekt och vad är energi?

Med effekt menas den mängd elenergi som ett visst föremål förbrukar eller producerar i varje givet ögonblick. Effekt mäts i watt (W). Ju högre effekt en elektronisk apparat förbrukar, desto mer energi går det åt att driva den.

Energi = Effekt x Tid och mäts i wattimme (Wh). 

Från kW till kWh

När du tittar på din elräkning anges förbrukningen i kWh och inte i kW. Därför är det viktigt att känna till skillnaden mellan de två enheterna. kW (kilowatt) en indikation på effekt och kWh (kilowattimme) en indikation på kvantitet.

Resan från kW till kWh är relativt enkel när man väl har förstått principen. Alla dina elektroniska apparater och prylar visar sin effektklassning. Med andra ord, hur många watt de använder. Märkningen motsvarar den mängd watt som apparaten har använt efter att ha varit påslagen i en timme.

Så om du har en mikrovågsugn med en effekt på 800 watt som du kör i 15 minuter, kan du omvandla förbrukningen till kWh enligt följande:

Effekt i kW x Tid i timmar = Förbrukning i kWh

I det här fallet skulle det bli:

0,8 kW (eftersom 800 watt är lika med 0,8 kW) x 0,25 timmar (eftersom 15 minuter är 0,25 timmar) = 0,2 kWh

Så din förbrukning för att använda mikrovågsugnen i 15 minuter är ungefär 0,2 kWh.

Du kan tillämpa samma princip på alla dina andra elektroniska apparater om du vill få en bättre uppfattning om hur din förbrukning ser ut i kWh.

Vad kostar en kWh?

Priset på en kWh fluktuerar dagligen - till och med varje timme. Precis som exempelvis bensinpriset sker det alltid små eller lite större förändringar i priset per kWh.

Vad beror priset på en kWh på?

Priset på kWh beror på flera saker.

Först och främst bestäms priset av marknadsmekanismer. Det vill säga utbud och efterfrågan. Om det produceras mer el än vad som efterfrågas kommer priset att sjunka - om det produceras mindre än vad som efterfrågas kommer priset att stiga. Grovt uttryckt är det så det fungerar.

Men utbud och efterfrågan är inte de enda faktorerna. Priset bestäms också av vilket typ av avtal du har med det elhandelsbolag du valt. Precis som ett banklån kan ha en fast eller rörlig ränta kan du också få ett elavtal med fast eller rörligt pris. Om du betalar ett fast pris spelar det ingen roll vilken tid på dygnet du använder elen - den kostar alltid lika mycket. Om du har ett rörligt avtal beror ditt pris på vad marknadspriset på el är när du använder dina elektroniska apparater.

Valet av elbolag påverkar också ditt pris, eftersom priset för en kWh inte bara är det ”rena” elpriset. Det inkluderar även moms, skatter och en betalning till ditt elbolag.

Vad är spotpris?

Ett ord som blivit allt vanligare att prata om är spotpris. Men vad betyder det egentligen? Enkelt förklarat så är spotpris det inköpspris som elhandelsbolagen betalar för din el.

Spotpriset sätts timme för timme på den nordiska elbörsen Nord Pool, baserat på tillgång och efterfrågan. Spotpriset ligger sen till grund för vilket pris som elhandelsbolaget i sin tur säljer vidare elen till oss konsumenter ute i elnätet.

Kostnaden för elen du använder baseras dock inte bara på spotpriset. Det baseras även på andra faktorer, som till exempel energiskatt, moms och elnätsavgifter. 

Tillsammans med våra grannländer Norge, Finland, Danmark och Baltikum har Sverige en gemensam elmarknad där priserna sätts på elbörsen Nord Pool. Majoriteten av all elhandel i Sverige sker genom Nord Pool. Det pris som Nord Pool sätter, är spotpris.

Så många kWh förbrukar en svensk villaägare i genomsnitt

Hur många kWh som förbrukas i svenska hushåll beror naturligtvis på flera faktorer, t ex hushållets storlek, uppvärmningsmetod, elektriska apparater och bostadens totala energieffektivitet. En större familj förbrukar exempelvis normalt mer el än en ensamstående eller ett par.

I Sverige använder vi relativt mycket el per person och år. Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, där en normal energiförbrukning för en villa är ca 20 000 kWh/år.

Producera din egen el med solceller på taket

Med solcellspaneler kan du ha din egen lilla energifabrik på taket. Solcellerna producerar förnybar energi från solens strålar, som kan användas i hemmet när du dammsuger, tvättar eller kokar kaffe.

Det innebär att du kan minska ditt beroende av det allmänna elnätet och täcka en betydande del av din egen energiförbrukning - kanske till och med hela – med egenproducerad solel. Konkret innebär denna utveckling att summan på din elräkning blir mycket mindre.

Men lika viktigt är att solceller gör dig mer oberoende och självförsörjande. Du minskar också ditt beroende av fossila bränslen och konventionell el, som ofta produceras på bekostnad av miljön.

Omställningen till förnybar el är också ett steg mot en mer hållbar värld. Genom att generera din egen el från solen minskar du dina CO2-utsläpp avsevärt, vilket bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen.

Som samhälle behöver vi bli fler som tar ansvar för planetens utveckling så att vi tillsammans kan nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader.

Spridningen av solceller kan spela en stor roll för att nå detta mål och på 1KOMMA5° är vi redo att hjälpa dig att påbörja din resa. Vi är med dig från början till slut och vi vill göra installationsprocessen så enkel som möjligt.

1Komma5°

Läs mer om grön energi

Solceller
Batteri
Laddbox
Energistyrning
Energistyrsystemet Heartbeat
Heartbeat
Framtidssäkrad solcellslösning

Knyt samman solceller, batteri & laddbox i ett enda smart system - Med energistyrsystemet Heartbeat.