Elmätare för solceller: En full överblick med smartmätare

När du installerar solceller behöver du ha en elmätare som uppnår vissa krav. Elmätare för solceller ger en översikt över din elförbrukning och produktion och ser till att energisystemet fungerar optimalt. I denna artikel går vi igenom allt om elmätare, smartmätare och dubbelriktade elmätare. Vi berättar mer om vad det är för något, hur de installeras, och mer.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min
Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Elmätare för solceller

Alla bostäder i Sverige har en elmätare och den mäter hur mycket ström som din bostad förbrukar. Det är genom elmätaren som elbolag vet hur mycket du ska betala i elkostnader varje månad. De flesta elmätare i svenska hem är designade för att endast mäta det totala elektriska flödet som förbrukas, eftersom de flesta hushåll enbart använder el och inte säljer den. Om du installerar solceller kan du därför behöva byta eller uppdatera din nuvarande elmätare.

Dubbelriktad elmätare

När du skaffar solceller behöver du en mer avancerad elmätare, en så kallad dubbelriktad elmätare. Utan en dubbelriktad elmätare kan du inte sälja ditt överskott av solel eftersom elmätaren inte vet vilken el som du förbrukar eller producerar. Den dubbelriktade elmätaren kan särskilja köpt el från såld el vilket ger elbolagen möjligheten att betala för din överskottsel. 

Smartmätare till solceller

Smartmätare är avancerade elmätare med bättre kommunikation och analys än traditionella analoga elmätare. De ger detaljerad data om ditt hushålls energianvändning, produktion och försäljning i realtid. För solcellsanvändare innebär detta en möjlighet att optimera din energianvändning, öka systemets effektivitet och försäljning. 

Varför är smartmätare bra till solceller?

Smartmätaren hjälper växelriktaren och batteriet att leverera exakt rätt mängd energi när den behövs och lagrar eller säljer energin när den inte används. Elmätaren säkerställer att den energi du producerar fördelas ut jämnt under dagen, och minskar behovet av el från elnätet.

Smartmätaren ger även dig en översikt på hela sin förbrukning och produktion. Översikten levereras ofta i en app där all data visualiseras i grafer och tabeller. 

Du får även en tydlig indikator på om solcellerna behöver rengöras eller underhållas på något annat sätt om elförbrukningen är lägre än förväntat.

Måste man byta elmätare när man sätter upp solceller?

Smarta elmätare brukar ofta behöva uppdateras för att fungera med solceller. Analoga elmätare behöver däremot bytas ut för att anpassas till solcellers specifika behov.

En smart elmätare är även nödvändig om du har ett solcellsbatteri. Smartmätaren ser till att energin som lagras i batteriet prioriteras och används före elektriciteten från elnätet.

Hur går bytet av elmätare till?

När vi på 1KOMMA5° installerar solceller och elmätaren behöver bytas går det till såhär: 

  • Vi anmäler vår installation av solcellsanläggningen till nätägaren för ett kostnadsfritt utbyte av elmätaren.

  • När solcellsinstallationen är färdig byter vi elmätaren och du kan börja producera din egen miljövänliga solel.

Vad kostar en smart mätare?

Förutsatt att din anläggning klassas som mikroproduktion, det vill säga att ditt hushålls huvudsäkring är under 63 Ampere, är bytet av elmätare i regel gratis.

Vägledning när du installerar solceller med 1KOMMA5°

1KOMMA5° erbjuder högkvalitativa solceller med lång hållbarhet och minimalt behov av underhåll. 25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti är alltid inkluderat. Vi installerar solceller över hela landet, ni hittar oss i allt från Lund och Helsingborg till Stockholm och Västerås.

Vi har lång erfarenhet av att installera solceller från start till färdigt arbete. Vi finns vid din sida hela vägen, från dag ett tills att solcellerna är installerade på ditt tak. Vi gör alltid ett kostnadsfritt besök hos dig innan installation. På så sätt kan vi hjälpa dig att välja solcellsanläggning utefter vad som passar just ditt tak. Även efter installationen finns vi alltid nära till hands, om du har frågor eller skulle stöta på ett problem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag.

Vill du läsa mer?