Vad har solceller för verkningsgrad?

Verkningsgrad är ett begrepp som ofta används för att mäta hur effektiva solceller är. I den här artikeln berättar vi mer om vad verkningsgrad är och vad solceller har för verkningsgrad. Vi går dessutom igenom vilka solceller som har högst verkningsgrad.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Vad är verkningsgrad för solceller?

Verkningsgrad är ett mått som avgör hur effektivt solcellerna omvandlar solenergi till elektricitet. Det är en kvot som hänvisar till den producerade elektriska effekten i förhållande till solenergin. Verkningsgraden mäts vanligtvis i procent och varierar beroende på solcellstyp, tillverkningsprocess, kvalitet, och andra faktorer. Ju högre verkningsgrad solceller har, desto mer effektivt kan de omvandla solenergi till elektricitet. 

Vad har solceller för verkningsgrad?

Generellt ligger den högsta verkningsgraden för solceller mellan 19-22 %. De flesta solceller för privat bruk har en verkningsgrad under 21 %. Det är viktigt att komma ihåg att verkningsgraden för solceller inte är densamma som för solpaneler. En solpanel består av flera mindre solceller som är seriekopplade, vilket resulterar i “döda ytor” som inte genererar el. Det kan till exempel vara ramen eller ytan mellan solcellerna. Av den anledningen är verkningsgraden för solpaneler något lägre än för individuella solceller. 

Hur mycket effekt ger solceller?

Vanliga solceller genererar oftast mellan 330 och 430 watt per solpanel. Det här innebär att solceller vid optimala förhållanden producerar cirka 330 till 430 watt-timmar (0,33 till 0,43 kWh) under en timme. Storleken är vanligtvis det som avgör solpanelens effekt. 

Paneler som ligger i det övre intervallet är oftast större (i storlek) än de som ligger i det lägre intervallet. Därför är solpanelens effekt inte alltid ett perfekt mått på effektiviteten.

Vad har solceller för effekt per kvm (m²)?

Generellt har solceller en effekt på 170 till 210 watt per m². Vissa premiumpaneler har en effekt på upp till 220-230 watt per m², men det är mycket ovanligt. För varje installerad watt kan du förvänta dig att generera cirka 0,8 till 1,1 kWh per år. 

Effekten per kvadratmeter för solpaneler är direkt relaterad till verkningsgraden. För att omvandla verkningsgraden till antalet watt per m² multiplicerar du summan med 10. Till exempel motsvarar en verkningsgrad på 20 % 200 watt per m².

Utveckling av verkningsgrad & effektivitet för solceller

Under de senaste 20 åren har utvecklingen av verkningsgraden för solceller nästan fördubblats. År 2000 låg verkningsgraden för solceller hos villor på cirka 11 %, och år 2012 hade den ökat till cirka 15 %. Som vi nämner ovan ligger genomsnittet idag på närmare 20 %. 

Förutom den ökade verkningsgraden, har solceller även blivit mer effektiva. För bara några år sedan var 250 till 300 watt-paneler vanligast. Dagens standard, som vi nämner ovan, ligger på 350 till 400 watt. Den största faktorn bakom denna ökning är dock användningen av större solpaneler, och inte en förbättrad verkningsgrad. 

Läs även vår artikel: Blir solceller billigare 2024? 

Solpaneler

Vilka solceller har högst verkningsgrad?

Solcell från 1Komma5

1. 1KOMMA5°s egna solpanel

1KOMMA5°-panelerna har en verkningsgrad på 21,5 %. Dessutom erbjuder de en ledande garanti på 25 år, samt 30 års prestandagaranti. Det här säkerställer avkastning och lönsamhet för kundernas anläggningar. Sammantaget står 1KOMMA5°-modulen för maximal kvalitet. TOPCon-teknologi utlovar högsta effektivitet och panelen är av N-typ Poly-Si från Tyskland. Här finns ett tydligt engagemang i höga samhälls- och kvalitetsstandarder som följer med genom hela leveranskedjan. 

Närbild av solcell på ett tak

2. Denim-solpanel

Solpanelen från Denim har en verkningsgrad på så mycket som 22 %, samt en imponerande produkt- och effektgaranti på upp till 30 år. Panelen är riktigt snygg med en kompakt design och 1,6 mm glas på både fram- och baksidan. Solpanelen är på så sätt bättre skyddad mot fukt och mekanisk belastning. Med en Denim-solpanel garanteras du alltid en bra avkastning tack vare den långa produktgaranti på upp till 30 år. Efter 30 år utlovas en effekt på 87,4%.

Närbild av solcell på ett tak

3. JinKo-solpanel

JinKo-panelerna har en verkningsgrad på 21,25%. Dessutom erbjuder de utmärkt ljusinsamling för effektivitet och tillförlitlighet. De har en bra anti-PID prestandagaranti via en optimerad produktionsprocess och materialkontroll. Modulen av N-typ med Hot 2.0-teknik har bättre tillförlitlighet och lägre LID/LETID. Sist men inte minst har panelen en vindlast på 2 400 Pascal och en snölast på 5 400 Pascal. 

Svarta solceller på ett tak

4. DMEGC-solpanel

Solpanelerna från DMEGC har en verkningsgrad på upp till 20,91%. Tack vare integrerade produktionslinjer erbjuds dessa paneler dessutom till ett utmärkt pris, i kombination med riktigt bra kvalitet. De har även mycket bra prestandaförmåga vid diffust ljus och molnighet. Solpanelerna är tillverkade enligt internationella godkända kvalitetsstandarder och miljökrav. 

Temperatur

Hur påverkar temperaturen verkningsgrad och effekt för solceller?

När en solcell blir varmare producerar den mindre elektricitet. En typisk temperaturkoefficient för solceller ligger vanligtvis på mellan -0,3 och -0,4 % per grad celsius över STC-temperaturen på 25 grader celsius. (STC står för Standard Test Conditions och är ett vanligt mått när man uppskattar effekt och verkningsgrad för solpaneler). 

Det innebär att för varje grad celsius över denna temperatur sjunker effekten och verkningsgraden för solceller med 0,3 till 0,4 % (om allt annat är konstant). Normalt sett är solpanelens temperatur ungefär 20 till 30 grader högre än den omgivande temperaturen. Det betyder att om det är 20 grader utomhus är solpanelen vanligtvis 40 till 50 grader varm, vilket resulterar i en effektförlust på cirka 6 till 12 %. 

Låt oss ta ett exempel: Vi har en solpanel med en effekt på 400 watt och en verkningsgrad på 20 %, och temperaturkoefficienten är -0,35 % per grad över STC. Utomhustemperaturen är 25 grader celsius och solpanelen är 50 grader varm. 

Den totala effektförlusten: (50 - 25) x -0,35 %/°C = -8,75 %. 

Det här innebär att solpanelens effekt och verkningsgrad minskar med 8,75 %, vilket reducerar effekten från 400 till 365 watt. På samma sätt som solceller förlorar effektivitet vid höga temperaturer, ökar deras verkningsgrad vanligtvis vid lägre temperaturer. 

Läs även: Solceller vintertid: Hur fungerar solceller på vintern?

Lutning

Solcellernas lutning och riktning påverkar deras effektivitet

Även om solceller generellt fungerar bra på de flesta hustak, är deras prestanda beroende av flera faktorer. För att optimera solcellers effektivitet är det fördelaktigt att: 

  • Montera dem i söderläge.

  • Ha en lutning på mellan 15 och 45 grader.

  • Se till att de inte är täckta av snö, smuts eller skugga.

Kom ihåg! Solceller som är monterade åt öst producerar mer elektricitet på morgonen, medan solceller monterade åt väst genererar mer under eftermiddagen. Då är elförbrukningen vanligtvis högre, vilket leder till en ökad användning av solel vilket delvis kompenserar för den något lägre produktionen. Här kan du läsa mer om solceller i olika väderstreck och lutning.

FAQ solceller verkningsgrad

Vanliga frågor och svar

Fler frågor? Vi hjälper dig!

Vill du läsa mer?