Bygglov solceller 2024: Behövs bygglov för solceller?

Huruvida du behöver söka bygglov för solceller år 2024 eller inte beror på några olika faktorer, bland annat fastighetens geografiska läge, typ av solcellsanläggning och vilken typ av byggnad det är. Denna artikel kommer att navigera dig igenom reglerna om bygglov för solceller på bostadshus.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
4 min

Måste man ha bygglov för att installera solceller?

Det är svårt att prata generellt om regler för bygglov för solceller i Sverige då reglerna beror mycket på vilken kommun och område du bor i. Generellt kan man tänka att du inte behöver söka bygglov om solcellerna inte ändrar utseendet på fastigheten väsentligt. Men så är inte alltid fallet.

Det finns två typer av solenergianläggningar: utanpåliggande och integrerade solceller. Oavsett anläggning kan du komma att behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Reglerna skiljer sig däremot beroende på vilken solcellsanläggning du vill installera.

Solceller på hustak
Bygglov

När krävs det inte bygglov för solceller?

Oavsett vilken typ av solcellsanläggning du vill installera rekommenderar vi att kontakta din lokala byggnadsnämnd för att förstå de specifika kraven och undantagen som gäller i ditt område. Men följande gäller generellt för en- och tvåbostadshus.

Utanpåliggande solceller

Utanpåliggande solcellsanläggningar monteras ovanpå taket eller fasaden och kan behöva olika tillstånd beroende på hur de påverkar byggnaden. För solceller som installeras ovanpå taket  behövs generellt inte bygglov sökas om följande stämmer:

  • Solcellerna följer takets lutning.

  • De monteras på en byggnad utan kulturhistoriskt värde.

  • Områdets detaljplan uttrycker inte krav på bygglov för solceller.

  • Fastigheten ligger inte i ett område som är viktigt för landets försvar.

  • Fastigheten ligger inte i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Integrerade solceller

Integrerade anläggningar ersätter tidigare tak- eller fasadmaterial och byter ut materialet mot solceller. För integrerade solceller gäller följande om bygglov:

  • Olika kommuner har olika krav på bygglov för integrerade solceller. Kolla upp reglerna för ditt område. Vissa områden kräver alltid bygglov för integrerade solceller medan andra inte gör det.

När krävs det bygglov för solceller?

Här är några situationer där bygglov för solceller brukar krävas, oavsett var du bor eller vilken typ av solcellsanläggning du vill installera:

K-märkt: Bygglov är nödvändigt när solceller ska installeras på byggnader som är k-märkta eller ligger i kulturhistoriskt värdefulla områden.

Platt tak: Om fastigheten har ett platt tak och installationen kräver en ställning som ändrar byggnadens ursprungliga form behöver du bygglov för solcellerna.

Områdets detaljplan: Vissa områden har bestämmelser i detaljplanen som kräver bygglov för solpaneler.

Intresse för försvaret: När huset är beläget i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret behöver du söka bygglov för solceller.

Kulturmässigt värde: Bygglov för solceller behöver sökas om din byggnad har kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt eller konstnärligt värde.

Kommunala regler: Kommunen har möjlighet att kräva bygglov för alla typer av solcellsinstallationer, oavsett om de följer byggnadens form eller ej.

Solceller på hustak
Bygglov

Behöver du söka bygglov för att installera solceller?

Bygglov för solceller i olika områden

Vi vägleder dig genom processen om bygglov för solceller

1KOMMA5° erbjuder högkvalitativa solceller med lång hållbarhet och minimalt behov av underhåll. 25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti är alltid inkluderat. 

Vi har lång erfarenhet av att installera solceller från start till färdigt arbete. Vi finns vid din sida hela vägen, från att söka bygglovet tills att de är installerade på ditt tak. Vi gör alltid ett kostnadsfritt besök hos dig innan installation. På så sätt kan vi hjälpa dig att välja solcellsanläggning utefter vad som passar just ditt tak. Även efter installationen finns vi alltid nära till hands, om du har frågor eller skulle stöta på ett problem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag. 

Vanliga frågor

Vill du läsa mer?

0