Solenergi i Sverige: Hur mycket solenergi används?

Trots att Sverige är beläget långt norrut har vi förvånansvärt gynnsamma förhållanden för solenergi. I norra Mellansverige finns solcellsanläggningar som producerar lika mycket, eller till och med mer, energi per år än vissa anläggningar på kontinenten. De förbättrade möjligheterna att lagra energi öppnar upp för en ökad integration av solceller i energisystemet. I den här artikeln berättar vi mer om solinstrålning och solenergi i Sverige.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
6 min

Statistik över solceller: Hur mycket solenergi produceras i Sverige?

Enligt Energimyndighetens rapport för år 2023 stod svensk solkraft för 1,9 % av elproduktionen, vilket motsvarar en leverans på 3,1 TWh. Under samma år anslöt 103 900 nya anläggningar, vilket är markant fler än 55 300 anläggningar år 2022. Den totala installerade effekten ökade till 1 600 MW, vilket är dubbelt så mycket som år 2022 då 794 MW installerades. 

Så hur mycket solenergi används i Sverige? Enligt Energimyndighetens rapport fanns det år 2023 över 250 000 nätanslutna solcellsanläggningar i landet, varav de flesta var små anläggningar under 20 kW. De små anläggningarna stod för en sammanlagd effekt på 2 400 MW, vilket motsvarar 60 % av den totala installerade effekten på 4 000 MW vid årsskiftet. Anläggningar med en effekt på 20 – 1 000 kW utgör 33 % av den installerade effekten, medan anläggningar över 1 MW endast står för 7% av den sammanlagda effekten.

Hur fungerar solenergi i Sverige?

För att generera solenergi till din villa i Sverige behöver du först installera solpaneler – antingen fristående eller monterade på taket. När solpanelerna exponeras för solens strålar omvandlas ljuset till elektricitet.

Den producerade elektriciteten leds sedan genom en kabel till en växelriktare, där likström omvandlas till växelström. Denna växelström ansluts sedan till din elcentral och distribueras till din bostad, vilket möjliggör användning av elektriska apparater såsom laddning av mobiltelefoner eller matlagning.

Om dina solpaneler genererar mer el än vad du förbrukar skickas överskottet ut på elnätet. Genom att teckna ett elproducentsavtal med ett elhandelsföretag kan du få betalt för det överskott av el som du producerar. På så sätt kan du både dra nytta av solenergin och bidra till det allmänna elnätet. Läs mer om hur det fungerar när du ska sälja solel

Läs även: Hur fungerar solceller?

Grönt avdrag för solenergi i Sverige

Grönt avdrag för solenergi är en skattereduktion som infördes i Sverige för att främja användningen av förnybar energi, inklusive solenergi. Med grönt avdrag kan privatpersoner och företag dra av en del av kostnaden för att installera solcellsanläggningar eller andra förnybara energisystem från sin skatt.

Avdraget kan omfatta kostnader för inköp av utrustning, installation och arbetskostnader. Det exakta beloppet som kan dras av beror på flera faktorer, inklusive typ av installation och storlek på solcellsanläggningen. 

Grönt avdrag för solenergi är en del av Sveriges övergripande strategi för att främja hållbar utveckling och minska koldioxidutsläppen genom att öka användningen av förnybara energikällor. Här kan du läsa mer om bidrag för solceller.

En linjär graf över solcellers avkastning, solcellerna betalar av sig själv efter ca 10 år, därefter ger de vinst.

Vad har vi för solinstrålning i Sverige?

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige har legat på ungefär 970 kWh/m2 per år under de senaste 20 åren. Det är värt att notera att solinstrålningen varierar både från år till år, med cirka +- 10 %, och från en plats till en annan. Till exempel är genomsnittet i Visby cirka 1 117 kWh/m2 per år, medan det i Kiruna är ungefär 807 kWh/m².

Att solinstrålningen är högre i Visby än i Kiruna beror främst på att solen står högre på himlen i söder än i norr. Dessutom är det generellt sett mindre molnigt över havet än över land, särskilt under sommarhalvåret.

Den största faktorn som påverkar mängden solinstrålning, och därmed den årliga variationen på cirka 10 %, är molnigheten. I Sverige är molnigheten ofta jämn över stora områden, vilket resulterar i liknande variationer i molnighet mellan olika år över hela landet.

Eftersom den övervägande delen av solinstrålningen i Sverige sker under sommaren leder molniga somrar med mycket regn till låga värden för solinstrålningen under året. Utöver årsvariationer kan man också urskilja en svagt ökande trend över tid vad gäller mängden globalstrålning i Sverige, med en tillväxttakt på cirka +0,4 % per år.

Vad har Sverige för solinstrålning per månad?

Generellt sett får Sverige mest solinstrålning under sommarmånaderna och minst under vintermånaderna.

Här är en ungefärlig uppskattning av solinstrålningen per månad i Sverige:

 • Januari: Låg solinstrålning på grund av korta dagar och lågt solstånd.

 • Februari: Fortfarande låg solinstrålning, men med lite längre dagar.

 • Mars: Solinstrålningen ökar något jämfört med vintern, men är fortfarande relativt låg.

 • April: Ökad solinstrålning när dagarna blir längre och solen står högre på himlen.

 • Maj: Ökande solinstrålning med längre och ljusare dagar.

 • Juni: Högsäsong för solinstrålning med de längsta dagarna och högsta solståndet.

 • Juli: Fortsatt hög solinstrålning, möjligen något lägre än i juni.

 • Augusti: Solinstrålningen minskar något jämfört med juni-juli, men förblir relativt hög.

 • September: Solinstrålningen börjar minska när dagarna blir kortare och solen står lägre på himlen.

 • Oktober: Fortsatt minskning av solinstrålningen när hösten tar över.

 • November: Låg solinstrålning på grund av korta dagar och lågt solstånd.

 • December: Lägsta solinstrålningen på året med de kortaste dagarna och lågt solstånd.

Antalet soltimmar i ditt område

Mängden soltimmar din fastighet får under året beror på var i Sverige du bor. Ta reda på hur många soltimmar ditt område får. Ta reda på det här:

Hur vanligt är solenergi i Sverige?

Användningen av solenergi har ökat i popularitet i Sverige de senaste åren, även om det fortfarande inte är lika vanligt som i länder med mer sol. Trots det ökar antalet solcellsanläggningar, och både hushåll och företag väljer att installera solpaneler för att dra nytta av den förnybara energin. 

År 2020 producerades totalt 1 035 GWh (1,035 TWh) av solenergi i Sverige. I procent motsvarar det cirka 0,2 % av den totala produktionen (508 TWh) och 0,3 % av den totala elförbrukningen (355 TWh). Trots att solenergi blivit populärt i Sverige utgör solel alltså en relativt liten procentandel av elmixen.

Läs även: Vad är normal elförbrukning för villa och hur kan jag sänka mina elkostnader?  

Hur viktigt är solenergi i Sverige?

Om man skulle installera solceller på alla tak i Sverige där det är möjligt, skulle det kunna ge omkring 40 TWh solel. Solen skulle på så sätt kunna ge oss en tredjedel av all den el vi använder på ett år! Men det är dessvärre inte fallet i dag. Däremot har solenergi blivit allt viktigare i Sverige av flera skäl. 

 1. Miljömässiga fördelar: Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte genererar koldioxidutsläpp eller andra föroreningar när den produceras. Att öka användningen av solenergi hjälper till att minska Sveriges koldioxidavtryck och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

 2. Energiomställning: Sverige arbetar mot att minska sin användning av fossila bränslen och öka andelen förnybar energi i energimixen. Solenergi är en viktig del av denna omställning och kan bidra till att diversifiera energikällorna och minska beroendet av icke-förnybara resurser.

 3. Minskade energikostnader: Genom att producera egen el med solenergi kan hushåll och företag minska sina energikostnader på lång sikt. Tack vare den tekniska utvecklingen och de minskade kostnaderna för installation blir solenergi allt mer ekonomiskt fördelaktigt. 

 4. Lokal produktion: Solenergi möjliggör lokal energiproduktion, vilket kan öka energisäkerheten och minska behovet av långa energitransporter. Detta är särskilt viktigt för avlägsna eller glesbefolkade områden där det kan vara dyrt eller svårt att ansluta till det konventionella elnätet.

1KOMMA5° hjälper dig att dra nytta av solenergins många fördelar i Sverige

Vi på 1KOMMA5° är måna om att hjälpa så många svenskar som möjligt att producera grön solenergi, och på så sätt sänka sina energikostnader och spara pengar över tid. Vi har under många år levererat solceller och solpaneler till hus- och fastighetsägare över hela Sverige. Vi installerar solceller i allt från Lund och Kalmar till Örebro och Uppsala.

Våra egna solcellspaneler med en snygg helsvart utsida är tillverkade i tysk design och kvalitet, samt med europeiska garantivillkor. Dessutom avger de betydligt lägre klimatavtryck.

25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti är alltid inkluderat vid köp av solceller. Produktionsprocessen av panelen innebär betydligt lägre klimatavtryck och mindre koldioxidutsläpp. Dessutom är våra solceller mycket effektiva och 100% kvalitetstestade hos Europas största solforskningsinstitut. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att börja producera din egen solenergi.

Vill du läsa mer?