Sälja solel: Allt du behöver veta om att sälja el från solceller

När du producerar din egen solenergi kan du sälja den solel som blir över till elnätet. Elbolag köper då elen från solcellerna som du har producerat och matar ut till grannar och närliggande fastigheter. Låt oss gå igenom allt det praktiska för att du ska kunna sälja din solel och hur du kan maximera dina intäkter.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
4 min

Är det möjligt att sälja el från solceller?

Ja, faktum är att det är vanligt att solceller på sommaren genererar mer el än vad som förbrukas vilket gör att vissa egenproducenter går plus på elräkningen under högsäsongen. När du väl är igång matar din elcentral automatiskt över den el du inte förbrukar ut till elnätet. Elmätaren håller koll på hur mycket du förbrukar och hur mycket du säljer vidare.

En investering

Vad krävs för att få sälja överskottsel?

Det grundläggande du behöver för att sälja solel är: 

  1. En solcellsanläggning som är anslutet till elnätet.

  2. En elmätare som mäter både inmatad och uttagen el.

  3. Ett elhandelsavtal hos ett elbolag som köper överskottsel. Det är ofta ett krav att köpa el från samma bolag som du säljer till. Se därför till att även jämföra priser för elen du köper.

Illustration: så säljer du solel

Så gör du för att sälja el från solceller

  1. Jämför elnätsleverantörer

  2. Skriv ett elhandelsavtal

  3. Överskottselen säljs automatiskt

1. Jämför elnätsleverantörer när du ska sälja solel

Innan du skriver på ett avtal med en elnätsleverantör som du vill sälja solelen till bör du jämföra priserna de olika leverantörerna erbjuder. Jämför då både priserna för den el du kommer köpa och det pris de betalar för överskottselen som säljs. Priserna ändras frekvent så besök leverantörernas hemsidor för att se priserna i dagsläget. 

2. Skriv ett elhandelsavtal

När du bestämt vilken elleverantör som du vill sälja din solel till är det dags att skriva avtal. Först efter att avtalet är skrivet kommer de att betala dig för överskottselen. 

3. Överskottselen säljs automatiskt

När solcellsanläggningen är anslutet till elnätet, kopplad till en elmätare och ett elavtal är påskrivet så säljs solelen automatiskt. Då får du ett avdrag på elräkningen varje månad om du förbrukat mer än vad du har sålt. Om du har sålt för mer än vad du har förbrukat får du en utbetalning från elbolaget eller en tillgodo buffert som dras av på din nästa elräkning.

Steg för steg guide hur du kommer igång med att sälja solel.

Sälja solel - pris

I genomsnitt köper elbolag egenproducerad el från privatpersoner för ca 1,2 kr per kWh. Elbolagen bidrar även med ca 5 öre per såld kWh för så kallad nätnytta. Nätnytta bygger på att det är billigare för elbolaget att transportera elen från din anläggning än deras egna.

Förutom den ersättning som du får från elbolaget för din sålda solel, är du också berättigad till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Varje år skickar ditt elnätsbolag uppgifter om hur mycket el du har köpt och sålt till Skatteverket. Det kan sen du använda som underlag för att ansöka om skattereduktion i din deklaration.

Det maximala beloppet du kan få i skattereduktion är 18 000 kr (30 000 kWh) per år. Du får även bara skattereduktion för så många kWh som du har köpt själv. Det innebär att om du köpt 10 000 kWh från elnätet och sålt 15 000 kWh, får du endast skattereduktion på 10 000 kWh. För resterande sålda 5000 kWh är det endast elbolagets pris som gäller.

Bästa elavtalet för solceller

De flesta elbolag erbjuder vanligtvis marknadspriset för el med små avdrag eller påslag på några ören per kWh. För att hitta det bästa elavtalet för att sälja solel bör du göra en jämförelse baserat på två faktorer: pris per såld kWh och kostnad per köpt kWh. Nästan alla elbolag som köper överskottsel kräver att du även ska köpa el från dem. I många fall är inköpspriset viktigare att överväga, eftersom man betalar moms på köpt el och ofta köper mer el än vad man säljer.

Hur mycket tjänar man på att sälja el från solceller?

De flesta elbolag erbjuder vanligtvis marknadspriset för el med små avdrag eller påslag på några ören per kWh. För att hitta det bästa elavtalet för att sälja solel bör du göra en jämförelse baserat på två faktorer: pris per såld kWh och kostnad per köpt kWh. Nästan alla elbolag som köper överskottsel kräver att du även ska köpa el från dem. I många fall är inköpspriset viktigare att överväga, eftersom man betalar moms på köpt el och ofta köper mer el än vad man säljer.

Är det lönsamt att sälja solel?

Alla bolag säljer elen dyrare än vad de köper den för, så det mest lönsamma generellt sett är att själv använda den el man producerar. Allt överskott blir då en bonus. Genom att sälja din överblivna solel blir elräkningarna billigare och du kan till och med gå plus på dem under somrarna.

Läs mer: Återbetalningstiden för solceller 2024

Hur mycket solel får man sälja

Du får sälja så mycket solel som du vill. Däremot finns det vissa regler för bland annat när du behöver betala skatt och moms på din försäljning.

Måste jag betala skatt om jag säljer el?

Intäkterna man får från att sälja solel ses som kapitalinkomst. Regelverket säger att den som får in mer än 40 000 kronor från sitt hus (från exempelvis såld solel eller hyresintäkter) måste betala inkomstskatt. Om du har inkomster över 80 000 kr på ett år som genereras från ditt hus måste du även betala moms på intäkterna. Vanliga mikroproducenter av solenergi brukar däremot inte komma upp i dessa belopp.

Hur mycket solel får man sälja

När du installerar solceller får du dra av 20 procent av kostnaden för både material och installation. Läs mer om vilka bidrag för solceller du kan få här. Även när det är dags att sälja huset får du göra ett skatteavdrag då installation av solceller ses som en grundförbättring av huset.

Läs mer om skatter och mikroproduktion av förnybar el på Skatteverkets hemsida!

En linjär graf över solcellers avkastning, solcellerna betalar av sig själv efter ca 10 år, därefter ger de vinst.

Går det att lagra el från solceller?

Eftersom att el är dyrare att köpa än att sälja, kan man tänka sig att det vore mest lönsamt att lagra överskottselen i ett batteri istället för att sälja den. Det finns solcellsbatterier som lagrar ditt överskott, men dessa är mest lämpliga att använda för att sprida ut din användning av solel under dagen och kvällen. Dagens solcellsbatterier kan inte lagra energi i längre perioder vilket innebär att såld solel i dagsläget är det bästa alternativet.

Börja producera din egna el

Vi installerar solceller över hela Sverige. Utforska mer om hur vi installerar solceller just i ditt område här:

Vill du läsa mer?