Solceller vintertid: Hur fungerar solceller på vintern?

Mörka dagar och snö på solceller väcker många funderingar om hur solceller fungerar under vintertid. Solceller producerar el året runt men effektiviteten varierar beroende på säsong. Hur mycket el producerar solceller på vintern? Behöver man ta bort snö från solceller? Låt oss bryta ner de vanligaste frågorna om solceller under vintertid.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Kan man använda solceller på vintern?

Solceller är fullt fungerande även under vintertid. I själva verket kan snön faktiskt bidra till att öka elproduktionen genom att reflektera ljuset och därigenom öka solcellernas effektivitet. Dessutom trivs solceller i kyligare förhållanden eftersom de elektriska komponenterna i solcellspaneler fungerar bättre vid lägre temperaturer. Trots detta är den främsta utmaningen för solceller under vintertid de få soltimmarna. Utan tillräckligt med sol kan solcellerna inte generera el, vilket resulterar i att deras energiproduktion minskar. 

Hur fungerar solceller på vintern?

Solceller genererar el genom att absorbera ljus, inte värme, vilket betyder att de fortfarande kan producera el även på molniga, kalla vinterdagar. Solceller behöver heller inte direkt solljus för att generera el. Indirekt ljus, såsom det som reflekteras från byggnader och snö, tillåter solcellerna att producera elektricitet. Visserligen är soltimmarna färre och det kan bli snö på solcellerna vilket minskar effektiviteten, men det blir fortfarande ett tillskott av el från solceller under vintertid.

Läs även: Hur fungerar solceller?

Ska man stänga av solceller på vintern?

Så länge din solpanelsanläggning är fri från snö fungerar den alldeles utmärkt under vinterhalvåret. Om det däremot lägger sig ett riktigt tjockt snötäcke över din anläggning kan produktionen tyvärr sjunka eller avstanna helt och hållet. Solcellerna alstrar dock en del värme när de fångar upp solens strålar, vilket brukar resultera i att ett mindre lager snö och is smälter ganska fort. När snön försvinner från solpanelerna på det här viset men fortfarande ligger kvar runt omkring finns det i sin tur chans att produktionen istället blir högre, eftersom solstrålarna reflekteras i snön.

Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Hur mycket el producerar solceller på vintern?

Elproduktionen för solceller under vintertid utgör cirka 10% av den totala årsproduktionen. Detta beror delvis på Sveriges mörka vintrar, men framförallt på sommarens många soltimmar. 90% av solcellernas elproduktion produceras från mars till oktober och elproduktionen under juli kan vara upp till 100 gånger högre än i december. 

Produktionen av solenergi kan även variera från år till år beroende på väderförhållanden, såsom snö och is. Dessa element påverkar solcellernas effektivitet, vilket innebär att mängden producerad el kan skifta betydligt mellan olika år.

Hur många kWh ger solceller på vintern?

Hur många kWh din solcellsanläggning kan ge under vintertid beror på var i Sverige du bor och vilken typ av solcellsanläggning du har. I genomsnitt producerar 10 kW solceller i Stockholm 229 kWh per månad under vintern. 

Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Hur mycket tjänar man på solceller på vintern?

Solceller är som mest lönsamma under sommaren men du får ändå ett tillskott av energi från solceller även under vintertid. Ungefär 10% av elproduktionen för en solanläggning i Sverige sker under vintern. Även om elproduktionen är lägre, bidrar den sammanlagda energiproduktionen under hela året till att sänka energikostnaderna avsevärt. De ljusa somrarna i Sverige balanserar ut vintrarna och solcellerna betalar av sig själva i genomsnitt efter 10 år. När produktionen är som högst kan du även sälja din egenproducerade el till elnätet.

Elkonsumtionen tenderar att vara högre under vintermånaderna jämfört med sommaren, främst på grund av behovet av uppvärmning. Att ha solceller under vintern täcker inte hela elkostnaden för hushållet men kan ses som en rabatt på totalkostnaden. Nedan kan du se en graf på den årliga generella elkonsumtionen i Sverige och den el som produceras av solceller.

Fungerar solceller med snö på?

Om solceller fungerar med snö på, beror på hur tjockt lager snö det är. Solceller fungerar när ett tunt lager snö täcker dem, ljuset kan då passera snön och omvandlas till energi. Blir lagret för tjockt däremot, kan elproduktionen tyvärr sjunka eller avstanna helt och hållet. 

Vad händer om det kommer snö på solceller?

Oftast är det inget problem att det snöar på solpanelerna. Elproduktionen sjunker när det kommer snö på solcellerna men förlusten är inte avsevärd eftersom elproduktionen inte är så hög från solceller under vintertid. Snöar det väldigt mycket kan snölasten medföra en risk för att solpanelerna går sönder. Detta brukar tas in i beräkningarna vid installationen av solcellerna, men om du är osäker bör du kontakta installatören för rådgivning om du behöver ta bort snön från solcellerna. 

Du behöver sällan göra något när det kommer snö på dina solceller. Solcellerna ger av en del värme när de fångar upp solens strålar, vilket brukar smälta tunnare lager snö och is ganska fort. Solcellernas lutning gör det även möjligt för snön att glida av. När snön försvinner från solpanelerna men fortfarande ligger kvar runt omkring finns det till och med chans att produktionen i stället blir högre, eftersom solstrålarna reflekteras i snön.

Behöver man ta bort snö från solceller?

Att skotta eller borsta bort snön från solceller under vintertid är inte att rekommendera ur säkerhetssynpunkt, varken för dig själv eller solpanelerna. Det kan vara farligt att gå upp på ett tak som är fullt med is och snö, och du riskerar dessutom att skada solpanelerna. Det rekommenderas därför att du helt enkelt väntar på att snön smälter bort av sig själv. Den intjänade elproduktionen är helt enkelt inte värd risken som det medför.

Ta bort snö från solceller

Vid extremväder kan det vara nödvändigt att ta bort snön från solpanelerna. Om du beslutar dig för att ta bort snön är det viktigt att underhålla solcellerna på ett säkert sätt. Ta framförallt inga onödiga risker, din säkerhet går alltid först. Det är ofta halt och svårt att gå på taket under vintertid, så använd säkerhetssele och en mjuk sopborste eller lövblås för att avlägsna snön från solcellerna. Du kan alltid kontakta solcellsinstallatörer innan du klättrar upp på taket för rådgivning. 

Högkvalitativa solceller från 1KOMMA5°

1KOMMA5° erbjuder högkvalitativa solceller med lång hållbarhet och minimalt behov av underhåll. 25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti är alltid inkluderat. 

Att dina solceller installeras på rätt sätt är avgörande för att solcellerna ska prestera som bäst under vintertid och samtidigt klara av den snölast som dina paneler riskerar att få. Vi finns vid din sida hela vägen, från köpet av dina solceller till dess att de är installerade på ditt tak. Vi gör alltid ett kostnadsfritt besök hos dig innan installation. På så sätt kan vi hjälpa dig att välja solcellsanläggning utefter vad som passar just ditt tak. Även efter installationen finns vi alltid nära till hands, ifall du har frågor eller skulle stöta på ett problem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag. 

Vill du läsa mer?