Myter om solceller

Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Vanliga myter om solceller

Att investera i solceller är ett stort beslut att fatta, då det är många komponenter som ska vägas in. Hur bra är just mina förutsättningar att producera solel? Vad kommer det kosta och när kan jag förvänta mig att räkna hem investeringen? Fortfarande cirkulerar det flera myter om solceller som många stöter på när man börjar läsa på. Här avfärdar vi fem av de vanligaste.

Solceller fungerar inte i Sverige

Att vi har för långa och mörka vintrar i Sverige för att det ska vara lönsamt att installera en solcellsanläggning stämmer inte. Under sommarhalvåret går vi in i en period med långa dagar och många soltimmar. Faktum är att vi har ungefär lika många soltimmar i Sverige som i Centraleuropa.

Visst producerar solpanelerna mindre energi under vinterhalvåret, men snöns reflekterande egenskaper ger en intensiv instrålning till solpanelerna, som då producerar mer solenergi. En studie från ett norskt forskningsinstitut visar dessutom att höga temperaturer minskar solpanelernas effektivitet. Lägre temperaturer har en positiv inverkan både för elproduktionen och för solcellernas livslängd.

Ett tegelhus med solpaneler på taket, framför står ett stort grönt träd och i dörröppningen en liten pojke.

Mitt tak passar inte för solceller

Att taket skulle vara för platt eller ligga i fel riktning är invändningar vi ofta får höra.

Visst krävs en viss lutning för att solpanelerna ska fungera, men det löser vi enkelt med hjälp av en ställning.
Ett tak som vetter mot söder är optimalt, men så länge det inte ligger helt i norrläge fungerar det alldeles utmärkt för att producera solel.

Om du är intresserad av hur bra förutsättningar just ditt tak har kan du skriva in din adress i vår solcellskalkylator så får du direkt svar på hur mycket el din solcellsanläggning kan producera.

Ett tegelhus med solpaneler på taket, framför står ett stort grönt träd och i dörröppningen en liten pojke.

Det är krångligt att installera solceller

Att installera solceller är inte krångligt, då vi finns med som stöd, hjälper dig och svarar på alla dina frågor under processens gång. Vi går noggrant igenom alla förutsättningar och sköter alla bitar, som leverans, inkoppling och anmälan till elnätsägaren.

Dessutom är solcellerna i princip underhållsfria efter installation.

Här kan du läsa mer om hur processen går till när du ska installera solceller , från beslut till installation.

Det är bättre att vänta med att installera solceller

Tänk om jag får mer effektiva solpaneler och ett lägre pris om jag väntar? Absolut kan det vara så, men se solpaneler som en investering istället för en kostnad. Ju snabbare du installerar en solcellsanläggning desto fortare kan du börja spara pengar på elräkningen och kanske till och med tjäna pengar genom att sälja tillbaka el till nätet.

Solceller har funnits så pass länge nu så även om solpanelerna blir bättre och bättre är skillnaden marginell.

Nu får du även grönt avdrag på 15 procent av kostnaden för installation och material vid installation av solpaneler och om du säljer överskottsel får du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

Solceller kräver bygglov

Sommaren 2018 förenklades bygglovsreglerna, vilket medförde att det nu är ännu enklare att installera en solcellsanläggning. Syftet med ändringen är just att förenkla omställningen till förnybar energiproduktion. Numer krävs det inte i regel inte bygglov för att installera solceller som monteras i takets riktning, men det finns vissa undantag. Om du har ett platt tak där solpanelerna måste vinklas upp, när solcellerna integreras i taket eller fasaden, om huset är K-märkt och om solpaneler är förbjudna enligt detaljplanen måste du skicka in en bygglovsansökan. Skulle det vara aktuellt i ditt fall hjälper vi självklart till.

 

Besök Boverkets hemsida för att läsa mer om när det krävs bygglov för solceller.

Vill du läsa mer?

0