Hur fungerar optimerare till solceller och varför behövs de?

Om dina solceller hamnar i skugga eller om du sätter solpaneler på flera olika takytor, kan du överväga att installera optimerare för att maximera effektiviteten oavsett förhållande. Optimerare hjälper till att säkerställa att du får maximal effekt av dina solceller. Att installera optimerare kan vara ett sätt att minimera förlusten av solcellernas effekt när det inte är möjligt att uppnå optimala förhållanden. Läs vidare för allt du behöver veta om optimerare till solceller.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
4 min

Vad är optimerare till solceller?

En solcellsoptimerare är en enhet som består av elektroniska komponenter och som vanligtvis ansluts till en eller två solpaneler. Optimerarens huvudsyfte är att maximera solelsproduktionen från de solpaneler den är kopplad till. Optimerare till solceller kallas även för MLPE (Module Level Power Electronics).

Elbil som laddas med wallbox

Skillnad mellan strängoptimerare och moduloptimerare

Strängoptimerare integreras i växelriktaren (kallas strängväxelriktare) och optimerar elproduktionen från en eller flera strängar (grupper) av solceller. En moduloptimerare (inklusive effektoptimerare och mikroväxelriktare) placeras i stället intill solpanelen och optimerar vanligtvis elproduktionen från en, men ibland två, solpaneler.

Vad gör en optimerare till solceller?

Kanske undrar du nu vad en optimerare till solceller egentligen gör? Vi går igenom optimerarens huvudsakliga uppgifter kortfattat: 

Maximera energiproduktionen: Optimeraren arbetar för att maximera den mängd elektricitet som genereras av varje solpanel i systemet. Det här uppnås genom att man justerar spänning och ström för varje enskild panel. 

Hantera skuggning: Optimeraren minimerar ineffektiviteten som orsakas av skuggning på solcellspanelerna. Genom att övervaka varje panel individuellt kan optimeraren isolera delar av systemet som är skuggade och minska förluster. 

Hantera panelmismatch: Solcellspanelerna kan ha olika effektivitet till följd av variationer i tillverkning och ålder. Optimeraren hjälper till att hantera de här skillnaderna genom att anpassa varje solpanels effekt för att säkerställa att hela systemet fungerar optimalt. 

Övervakning och diagnostik: Optimeraren övervakar kontinuerligt varje solcellspanel och rapporterar eventuella avvikelser i prestanda. Det här underlättar upptäckt och diagnostisering av problem i systemet. 

Säkerhetsfunktioner: Vissa optimerare kan ha inbyggda säkerhetsfunktioner som brandavkänning och automatisk brytning vid nödsituationer, för att förbättra systemets säkerhet.

Hur fungerar optimerare till solceller?

Optimerarna är anslutna till varje solcellspanel och övervakar, samt justerar, kontinuerligt spänning och ström för varje individuell panel. Genom att mäta den mängd solenergi som varje panel genererar och omvandla den till en mer effektiv nivå av likström, strävar optimerarna efter att maximera energiproduktionen för varje panel. De analyserar kontinuerligt data från panelerna för att optimera spänning och ström, för att hålla dem på en så bra nivå som möjligt. 

Om en panel utsätts för skugga justerar optimeraren dess driftförhållanden för att minimera förluster och isolera den påverkade panelen från resten av systemet. 

Läs mer om hur lutning och väderstreck påverkar dina solceller.

Hur fungerar en solcellsanläggning utan optimerare?

I en solcellsanläggning utan optimerare kopplas solpanelerna ihop i separata “strängar” med flera solpaneler som är seriekopplade. Solpanelerna inom samma sträng påverkar varandra. Om en enskild panel utsätts för skugga kan produktionen av solel minska, även för andra paneler i samma sträng. Det är alltså den svagaste länken i strängen som avgör hur mycket el de andra panelerna kan producera. Till och med små skuggor kan få betydande effekter på elproduktionen. 

Läs även vår artikel där vi går igenom alla aspekter av hur solceller fungerar.

Hur många optimerare behövs?

Antalet optimerare i ett solcellssystem varierar beroende på faktorer som antalet solcellspaneler, hur mycket skugga panelerna utsätts för och kraven på övervakning och prestandaoptimering. Vanligtvis krävs en optimerare per solpanel för att maximera effektiviteten. Systemets storlek och behovet av övervakning påverkar också antalet optimerare som behövs.

Vad kostar optimerare till solceller?

Optimeraren ingår när du köper ditt solcellssystem. Med det sagt går det inte att sätta något pris för optimerare till solceller. Istället får du kolla på kostnaden för solcellsanläggningen i sin helhet.

Måste man ha optimerare till alla solceller?

Så, är det nödvändigt att ha optimerare till solceller eller inte? Många äldre solpaneler kräver inte optimerare. Moderna anläggningar installeras ofta med optimerare för att säkerställa hög prestanda – och att inte en solpanels effektivitet ska påverka resten av anläggningen.

Majoriteten av alla solcellsanläggningar i Sverige har inte moduloptimerare som placeras intill solpanelerna. I stället hanteras optimeringen ofta av en eller flera strängoptimerare som är integrerade i en växelriktare.

Är solpaneler riktade mot flera väderstreck kan optimerare övervägas

Om solpanelerna i en solcellsanläggning är riktade mot fler än två väderstreck eller har olika lutning, kan en optimerare vara värd att överväga. Anledningen är att mängden solinstrålning som når solpanelerna varierar avsevärt vid en given tidpunkt. Därför kan det vara fördelaktigt att optimera effekten hos varje solpanel individuellt.

Skuggas solpaneler av fasta föremål kan optimerare övervägas

Om det finns solpaneler i en solcellsanläggning som regelbundet utsätts för betydande skuggning från fasta objekt såsom vegetation eller skorstenar, kan användningen av optimerare till solceller övervägas. Skugga kan minska mängden solinstrålning som når en solpanel, vilket kan innebära att det är nödvändigt att optimera solpanelernas effekt individuellt för att maximera energiproduktionen.

Maximal elproduktion med 1KOMMA5°s solpaneler och optimerare

Precis som de flesta moderna solpaneler idag kan 1KOMMA5°s solceller kopplas till optimerare. På så sätt kan vi erbjuda de bästa förutsättningarna, oavsett var dina solceller är placerade och var i landet du bor.

Vill du läsa mer?

0