Energideklaration av ditt hus med solceller

Egenproducerad solel får tillgodoräknas i din energideklaration. Detta innebär att du kan förbättra din energideklaration genom att installera solceller på ditt tak. Tyvärr får inte all elproduktion från dina solceller tillgodoräknas, utan bara den egenanvända elen.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Energideklaration

Energiproduktion och energianvändning är en viktig fråga för oss, där vårt mål är att styra mot en effektiv och miljövänlig energianvändning för Sveriges villa- och fastighetsägare med hjälp av smarta energiprodukter och tjänster. Energiprestandan i ditt hus är sammanlänkat med både din privatekonomi och miljön.

För att ta reda på ditt hus energiprestanda görs en energideklaration. En energideklaration på huset ger information om husets energianvändning. Syftet är att verka för en lägre energiförbrukning och en god inomhusmiljö.

En energideklaration bygger på ett klassificeringssystem. Energiklass A representerar de hus som har bäst energiprestanda medan energiklass G representerar de hus som har sämst energiprestanda. Ditt hus energiklass beräknas utifrån husets energibehov i förhållande till husets boarea som är uppvärmd. Olika faktorer används beroende på var i Sverige som huset ligger samt hur stor del fossila bränslen eller direktverkande el som används. Husets sammanvägda energiprestanda beräknas slutligen till ett så kallat Primärenergital.

Svarta solceller som reflekterar den blå himlen

Solceller förbättrar Energideklarationen

Att installera solceller och minska din energianvändning i hemmet gör att du minskar dina energikostnader och gör en bra insats för miljön.

Egenproducerad solel får tillgodoräknas i din energideklaration. Detta innebär att du kan förbättra din energideklaration genom att installera solceller på ditt tak. Tyvärr får inte all elproduktion från dina solceller tillgodoräknas, utan bara den egenanvända elen. El som först exporteras till elnätet får inte tillgodoräknas i din energideklaration. Med hjälp av batterilagring av solel i huset kan en större andel av elenergin från solceller tillgodoräknas.

För en optimalt dimensionerad solcellsanläggning till ett normalstort hus exporteras ungefär hälften av din producerade solel, medan andra hälften används direkt i ditt hushåll. En solcellsanläggning dimensioneras ofta med hänsyn till husets elförbrukning.

Exempel: För ett hus med en uppvärmd boarea på 100 kvm och en förbrukning på 10 000 kWh/år dimensioneras en solcellsanläggning för att maximalt producera 10 000 kWh/år. Ungefär 50% av den producerade solelen exporteras till elnätet. Återstående 50%, motsvarande 5 000 kWh/år, används direkt i huset och får då tillgodoräknas i husets energideklaration. Ett tillgodoräknande på 5 000 kWh/år av egenproducerad solel innebär att husets Primärenergital förbättras från 100 kWh/kvm till 50 kWh/kvm. Detta betyder att husets energideklaration kan uppgraderas från Energiklass D till Energiklass A.

Solceller ökar ditt fastighetsvärde

Genom att investera i en solcellsanläggning har du möjlighet att förbättra din energideklaration. En förbättrad energideklaration medför, enligt flera oberoende undersökningar, ett högre marknadsvärde för din villa. Du får dessutom bättre lånevillkor av din bank med så kallade gröna bolån.

Du kan via Boverket hitta en certifierad energiexpert som kan genomföra en energideklaration för din villa efter din solcellsinstallation.

Vitt hus med svart tak och svarta solceller.

Vill du läsa mer?

0