Hur miljövänliga är solceller?

Elproduktion från solceller släpper inte ut någon koldioxid alls. Däremot är tillverkningen ganska energikrävande, och solceller tillverkas ofta i länder som använder sig av fossil energiproduktion, såsom Tyskland och Kina. Så hur miljövänliga är egentligen solceller, när allt kommer omkring?
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Tillverkningen

Solcellers enda negativa miljöpåverkan sker när de produceras, då man bryter mineraler och använder energi i tillverkningsprocessen. I princip alla negativa effekter av solel har att göra med tillverkning samt när de ska slängas eller återvinnas, vilket såklart är ett problem som måste lyftas och lösas. För solceller i Sverige brukar man generellt säga att energiåterbetalningstiden, d.v.s. den tid det tar att ”tjäna in” vad solceller kostat i tillverkning, transport och drift, är två till tre år.[1] Eftersom solceller sedan är på plats i närmare 30 år är det många år som de ger ren och miljövänlig energi.

En linjär graf över solcellers avkastning, solcellerna betalar av sig själv efter ca 10 år, därefter ger de vinst.

All energiproduktion har en påverkan på miljön på ett eller annat sätt. Frågan är bara på vilket sätt, och hur mycket. Att förvänta sig att solceller inte ska ha någon klimatpåverkan alls är optimistiskt – sådana krav ställer man ofta inte när man inhandlar dator, mobil, kläder eller vitvaror, och framför allt inte när man köper el som producerats genom olja, gas eller kol.   

Framför allt är det viktigt att sätta koldioxidutsläppen från solceller i perspektiv: solceller, vindkraft och vattenkraft är tveklöst bättre för miljön än vad kol, olja och gas är. Andra förnybara alternativ, såsom vattenkraft och vindkraft, är också framtida superhjältar. Vattenkraft bygger på existerande vattendrag såsom älvar och sjöar, vilka Sverige har nyttjat fullt ut där det går. Sverige och Norge är faktiskt de länder i världen som använder och producerar mest vattenkraft i världen.[2] Att vi inte använder mer vattenkraft beror på att vi redan använder den fullt ut, och den är svår att bygga ut eller effektivisera ytterligare. [3] Det beror helt enkelt på geografiska tillgångar.

Vindkraft, å andra sidan, går absolut att bygga ut och är också en värdefull tillgång i kampen mot global uppvärmning. Dock är det svårare att nyttja som privatperson eftersom marknaden för privata vindkraftverk har inte tillgängliggjorts på samma sätt som marknaden för solceller har. Dessutom, även om vindkraft är ett lukrativt alternativ, återstår samma problem som för solceller: vindkraftturbiner måste produceras, skrotas och återvinnas, och kommer därför också att ha ett klimatavtryck om man ser till hela dess livscykel.

Livscykelperspektiv

Solenergi produceras helt utsläppsfritt. Därför är solceller som väl är installerade en helt ren och miljövänlig energikälla, som varar i 25–35 år. Under hela livscykeln – från framtagning av material och produktion, till användning och återvinning – är solceller betydligt bättre (och mer tillgängligt) än andra energiproduktionsalternativ, framför allt om man jämför med olja, kol och gas.

Det är värt att tänka på att produktionen av solceller blir större och mer effektiv allteftersom efterfrågan ökar, och produktionsutsläppen väntas därför minska över tid. Om du vill läsa mer om solcellers tekniska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv finns bra forskning här.[4]

Lycka till med din gröna energi, och tack för att du bidrar till att ta hand om jorden.  

Så varför är solceller bra för miljön?

Solceller betraktas som miljövänliga eftersom de inte släpper ut någon koldioxid under hela tiden de är installerade, solcellerna är en ren och förnybar energikälla. Även om tillverkningen kräver energi och resurser, överstiger de positiva effekterna av solceller den initiala klimatpåverkan från tillverkningen. Dessutom möjliggör solceller decentraliserad elproduktion, det vill säga ett minskat behov för stora elproducenter vilket minskar beroendet av fossildrivna kraftverk. Med förväntade förbättringar i tillverkningsprocessen förväntas även solcellernas klimatavtryck minska ännu mer över tid.

Vill du läsa mer?