16 fördelar och nackdelar med solenergi

Fördelarna med solenergi är uppenbara: förnybar energi, billigare elräkningar och många fler. Därför väljer allt fler hushåll i Sverige att investera i solceller. Men vilka nackdelar med solenergi behöver du ha koll på innan du tar steget att bli din egen elproducent? Här presenterar vi 16 fördelar och nackdelar med solenergi så att du kan se svart på vitt vad som gäller.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
6 min

Fördelar med solenergi

Vilka fördelar finns det med solenergi?

 1. Förnybar energikälla

 2. Minskar elkostnader

 3. Låg underhållskostnad

 4. Ökar fastighetens värde

 5. Skattereduktioner och subventioner 

 6. Utnyttjar batterier

 7. Lägre påverkan av prissvängningar

 8. Lång livslängd

En blond flicka med tofs och vit t-shirt som står framför solpaneler i solnedgången

1. Förnybar och miljövänlig energikälla

Den främsta fördelen med solenergi är att den är en helt förnybar energikälla. Solen är en konstant och pålitlig källa till energi som inte kommer att ta slut på några miljarder år. Solenergi är därför ett utmärkt alternativ jämfört med fossila bränslen som kol och olja, vilka inte bara är begränsade i tillgång utan bidrar också till klimatförändringar.

Närbild av solcell på ett tak

2. Minskar elkostnader

När du installerar solpaneler på ditt tak drar du omedelbart fördel av att spara pengar på din elräkning. En av många fördelar är att solceller genererar solenergi som minskar elkostnaderna under vintern. De kan till och med generera överskottsel som kan säljas till elnätsleverantörer på sommaren. Solenergi är en ekonomiskt fördelaktig investering över tid. Återbetalningstiden för solceller, alltså den tid det tar för solcellerna att “betala av” sig själva i sparade elkostnader är ca 10 år. Därefter går du med vinst.

Närbild av solcell på ett tak

3. Låg underhållskostnad

En känd fördel med solcellssystem är deras låga underhållskostnad. Installerade solceller kräver minimalt med underhåll, vilket gör att du kan njuta av ren energi utan strul eller stora återkommande kostnader. 

Svarta solceller på ett tak

4. Solceller ökar fastighetens värde

Fastigheter med installerade solceller har en fördel på bostadsmarknaden eftersom de tenderar att ha ett högre marknadsvärde. Detta beror på att installationen redan är färdig och att fastighetens driftskostnader är lägre. Miljöaspekten spelar även en roll för köpare som vill leva mer hållbart – fler är beredda att buda högre för att leva miljövänligt.

Närbild av solcell på ett tak

5. Utnyttjar batterier

Med solcellsbatterier jämnar du ut dina elkostnader. Batteriet lagrar energi som produceras under dagen, vilket gör att du kan använda din egen el när det är mörkt eller när elpriserna är som högst. Detta optimerar inte bara din energianvändning utan minskar även ditt beroende av el från nätet under kostsamma tider. Med vårt smarta energisystem Heartbeat kan du göra detta helt automatiskt. 

Svarta solceller på ett tak

6. Skattereduktioner och subventioner

Ytterligare en fördel med solenergi är att privatpersoner i Sverige får ett bidrag när de installerar solceller. Bidraget heter officiellt Skattereduktion för Grön teknik och ger avdrag för solceller, batterier, laddbox och arbetskostnader.

Närbild av solcell på ett tak

7. Lägre påverkan av prissvängningar

Genom att producera egen el minskas beroendet av lokala energibolag och risken att påverkas negativt av volatila elpriser.

Närbild av solcell på ett tak

8. Lång livslängd

Solcellers livslängd är längre än vad många tror. Solceller har en fördel eftersom de består av få komponenter och inte har några rörliga delar. Man kan därför räkna med att solcellerna håller i 30 år och ofta ännu längre. 

Nackdelar med solenergi

Vad finns det för nackdelar med solenergi?

 1. Inledande kostnader

 2. Komplex installation

 3. Beroende av vädret

 4. Solceller tar plats

 5. Lägre elproduktion under vintern

 6. Behov av batterilagring

 7. Underhållskrav

 8. Indirekt miljöpåverkan

En blond flicka med tofs och vit t-shirt som står framför solpaneler i solnedgången

1. Inledande kostnader

En av de största nackdelarna med solenergi är att det krävs en större investering för att installera dem. Investeringen i solceller bör däremot ses precis så, som en investering. Även om den initiala kostnaden kan vara avskräckande så betalar solcellerna av sig själva med tiden. Efter skattereduktionen tar det cirka 10 år att gå med vinst.

Närbild av solcell på ett tak

2. Komplex installation

En nackdel är att installationen av solceller är relativt tekniskt komplex. Processen kräver professionella installatörer om det ska göras på ett korrekt sätt. Som tur är, är vi på 1KOMMA5° experter på solceller och har lång erfarenhet inom branschen. Vi finns vid din sida hela vägen, från köpet av dina solceller tills de är installerade på ditt tak. Även efter installationen finns vi nära till hands, ifall du har frågor eller skulle stöta på ett problem.

Närbild av solcell på ett tak

3. Beroende av vädret

Det är ingen hemlighet att solenergi drivs av just solen. Därför är en nackdel med solenergi att effektiviteten påverkas av väderförhållandena, och elproduktionen är lägre under molniga dagar. Det är dock inte nödvändigt med direkt solljus för att solcellerna ska fungera. Även indirekt solljus, som det som tar sig igenom molnen eller reflekteras från byggnader, är tillräckligt för att effektivt producera el.

Svarta solceller på ett tak

4. Solceller tar plats

För att generera en signifikant mängd energi krävs relativt stora paneler som kan kräva en del utrymme. Detta kan vara en nackdel för dem som bor i stadsområden eller har svåra taktyper med lite yta att installera solceller på. 

Hur mycket yta som krävs för ett hushåll varierar beroende på energibehovet för fastigheten. En normal solpanel har en yta på cirka 1,65 m2 och producerar från cirka 275W.

Närbild av solcell på ett tak

5. Lägre elproduktion under vintern

En nackdel med solenergi Sverige är det faktum att solcellernas elproduktion är som lägst när behovet är som högst. Solceller under vintertid (från november till december) producerar ca 10% av sin årliga elproduktion. Däremot jämnar den årliga elproduktionen och de sparade elkostnaderna ut sig över året vilket gör investeringen lönsam totalt sett. I grafen kan du se hur el- produktionen och konsumtionen fördelas över året.

Svarta solceller på ett tak

6. Behov av batterilagring

Eftersom solceller inte producerar el när det är mörkt ute behöver energin lagras i ett batteri om den ska kunna användas på kvällen. Dagens solcellsbatterier kan tyvärr endast lagra mindre mängder energi och laddas ut om det inte används på några dagar. Batteriet ger dig däremot möjligheten att använda din egen el när elpriserna är som dyrast.

Närbild av solcell på ett tak

7. Underhållskrav

Trots att underhållskostnaden för solceller är låg betyder inte det att du är helt fri från att sköta om dem. En nackdel är att solcellernas effektivitet sänks när de blir smutsiga och då kan du behöva rengöra dem på rätt sätt. Det är även bra att hålla ett öga på elproduktionen för att säkerställa att de har blivit skadade. Med vårt solcellspaket får du enkelt denna insyn.

Närbild av solcell på ett tak

8. Indirekt miljöpåverkan

Solenergi bidrar inte till någon direkt negativ miljöpåverkan, det finns dock en nackdel som bör nämnas. Solceller har en indirekt miljöpåverkan när de tillverkas, transporteras och underhålls. Trots detta är solenergins miljöpåverkan minimal jämfört med fossila bränslen och andra icke-förnybara energikällor. Det tar ungefär 3 år för solceller att betala tillbaka sin miljökostnad, allt därefter är helt grön, förnybar energi.

Sammanfattning fördelar och nackdelar med solenergi

Fördelarna med solenergi överväger nackdelarna och solceller är därför ett attraktivt val för många svenska hushåll. Med en allt större miljömedvetenhet och tekniska framsteg överväger fler hushåll solenergi som ett alternativ till traditionella energikällor.

Vill du läsa mer?

0