Storlek på solceller: Hur mycket solceller behöver man?

I takt med att fler väljer att värma upp sina hem med förnybar solel blir en fråga allt vanligare: hur många solceller behöver man? För att kunna besvara denna fråga så utförligt som möjligt har vi satt ihop en guide till hur mycket solceller just ditt hushåll behöver.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Solcellernas storlek, lönsamhet och anpassning

Vi kommer fokusera på solcellernas storlek, maximala lönsamhet och anpassning till ditt nuvarande behov. Läs vidare för att få svar på följande frågor: 

  • Hur många solceller behöver man till ett hus?

  • Hur många solceller behöver jag? 

  • Hur mycket solceller behövs för att driva ett självförsörjande hus?

Hur många solpaneler behöver jag?

Så hur många solceller behöver man egentligen? För att en investering i solceller ska vara lönsam behöver du installera minst 3 kW solceller, vilket motsvarar ungefär 8 solpaneler. Om du vill täcka hela din årliga elförbrukning med solel bör solpanelernas effekt i watt vara likvärdig med din årliga elförbrukning i kWh. 

I de flesta fall drivs inte ett hus helt på egen solel. Till exempel kan du köpa el under perioder då solpanelerna inte producerar tillräckligt samt lagra solenergi och sälja överskottet när de genererar mer el än du förbrukar.

Läs mer: Energilagring – går det att lagra solel i batteri?

Hur mycket solceller behöver man till ett hus?

Hur mycket solceller som behövs till ett hus beror på den årliga elförbrukningen och storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att maximalt installera lika många watt solceller som huvudsäkringens storlek, multiplicerat med 690 – men inte mer än den årliga elförbrukningen i kWh. Till exempel kan en villa med en 16 A huvudsäkring installera cirka 11 kW solceller. 

Hur mycket solceller behövs för att driva ett självförsörjande hus?

För att driva ett hus helt på solceller krävs tillräckligt med solceller för att täcka hela elförbrukningen. Ett hus med en elförbrukning på 12 000 kWh behöver ungefär 13 kW solceller.  

Om huset ska vara helt självförsörjande, utan behov av att köpa el, krävs fler solceller för att kunna lagra tillräckligt med el för vintern. Det här beror på att en viss mängd el går förlorad vid lagring, till exempel om elen lagras som vätgas. 

Vill du skräddarsy ditt solcellssystem efter just din villa? Då har vi den perfekta lösningen för dig. Med ett komplett solcellspaket och energistyrningssystemet Heartbeat arbetar ditt energisystem året runt, dygnets alla timmar – och är inte beroende av att solen ska skina. Läs mer om vårt solcellspaket.

Faktorer som påverkar storleken på solcellssystem

1. Din individuella elförbrukning per år

För att kunna beräkna hur mycket solceller som behövs, behöver du ha koll på din genomsnittliga elförbrukning. Det kan du få genom att granska din elräkning eller avläsa din elmätare. 

För en villa på 150 kvm är elförbrukningen vanligtvis omkring 18 000 kWh per år, om el används för både värme och varmvatten. Om du använder andra uppvärmningsmetoder, såsom fjärrvärme, kan elförbrukningen i stället landa på ungefär 6 000 kWh per år. Observera att din faktiska förbrukning kan variera beroende på antalet personer i hushållet och användningen av elektriska apparater och belysning.  

Läs även: Vad är normal elförbrukning för villa och hur kan jag sänka mina elkostnader? 

2. Din huvudsäkrings storlek

Storleken på fastighetens huvudsäkring bestämmer solcellsanläggningens kapacitet. Kom ihåg den generella riktlinjen vi nämnt tidigare – att maximalt installera lika många watt solceller som storleken på din huvudsäkring x 690, och inte fler än din årliga elförbrukning i kWh. 

3. Din tillgängliga takyta

Takets storlek och eventuella hinder såsom skorstenar och takfönster är avgörande för hur många solceller som kan installeras. En typisk solcellsanläggning i Sverige är vanligtvis cirka 9 kW och kräver mellan 40-60 kvm takyta. För att göra installationen lönsam, är det viktigt att ha minst 18 kvm tillgänglig takyta, vilket motsvarar en anläggning med en effekt på 3 kW. 

4. Vilken lutning och riktning ditt tak har

Vinkeln och riktningen för solpanelerna påverkar hur mycket solenergi de kan absorbera. Den optimala konfigurationen är solpaneler som är riktade mot söder och har en lutning på cirka 30-45 grader. Andra vinklar och riktningar kan minska effektiviteten hos ditt solcellssystem, men de kan fortfarande vara ekonomiskt fördelaktiga.  

Läs mer: Vilken lutning och väderstreck är bäst för solceller?

5. Din individuella budget

Din personliga budget spelar en avgörande roll när du väljer storleken på ditt solcellssystem. Anläggningskostnaden per watt tenderar att minska ju större system du köper, men din budget kan sätta en gräns för hur mycket du kan investera. Det är viktigt att hitta en balans mellan investeringskostnaden och förväntad avkastning för att säkerställa att ditt solcellssystem är ekonomiskt fördelaktigt för dig. 

Exempel: Storlek på solpaneler beroende på hur stort hus

Solcellernas storlek för småhus

För ett genomsnittligt småhus i Sverige, med en årlig förbrukning av hushållsel på cirka 6 000 kWh (exklusive uppvärmning), krävs en solcellsanläggning med en kapacitet på ungefär 6 kW. Varje installerad kW i solpaneler tar upp cirka 4,5-6,5 m² takyta. Det innebär att du behöver en yta på 27-39 m² för solceller, beroende på placering och typ av solceller. 

Solcellernas storlek för större hus eller byggnader

För större byggnader, exempelvis en villa på 120 kvadratmeter utan direktverkande el, kan elförbrukningen vara ungefär 120 x 120 kWh, vilket blir 14 440 kWh per år. Då är det viktigt att undersöka hur många solpaneler som bäst kan matcha din elförbrukning. En solpanel med solceller täcker vanligtvis cirka 1,75 m². Om ditt tak har en yta på 60 kvadratmeter skulle det som mest kunna rymma 34 solpaneler (60 kvm/1,75). 

FAQ storlek på solceller

Vanliga frågor och svar

Vi hjälper dig installera rätt antal solceller på din villa

Att installera solceller kräver hög kunskap, anpassning och precision. Därför finns vi vid din sida genom hela processen. Du får en skräddarsydd offert baserad på hur mycket solceller just ditt tak behöver och dina önskemål. 

Vi kommer även att göra ett kostnadsfritt besök hos dig. På så sätt kan vi hjälpa dig att välja solcellsanläggning utefter vad som passar just ditt tak. Vi planerar sedan in ett datum för installation, som tar cirka 1–4 dagar. Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

Vill du läsa mer?