Solceller off grid – Att vara helt självförsörjande med el

I den här artikeln kommer vi att förklara vad off grid solceller är, vad det innebär och vad som krävs. Läs vidare för att lära dig mer om off grid solceller som koncept.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Off grid solceller - vad betyder det?

Att leva off grid i hus med hjälp av solceller betyder att du själv producerar all el som du förbrukar, och att du är bortkopplad från elnätet helt och hållet. Att vara helt självförsörjande med el är med andra ord helt möjligt idag. Det kan vara en bra lösning för hus eller stugor som ligger långt borta från elnätet, eller för de som vill vara mer självförsörjande och miljövänliga. Det finns dock inga optimala off grid-lösningar för året runt-fastigheter ännu.

Illustration av hur en off grid lösning fungerar. Illustrationen visar hur solpaneler plockar upp energi som genom Växelriktaren ger batterier el. Elen från batterierna används därefter i hemmet.
Illustration

Off grid lösning

Off grid-hus – vad innebär det?

Många drömmer om att kunna ta hand om sin energiförsörjning själva, utan att behöva vara anslutna till något elbolag. Off grid-el kan vara en lösning för till exempel stugor och fritidshus där det helt enkelt inte går att dra in elektricitet. Det kan handla om en jaktstuga som ligger så pass långt ut i skogen att det är omöjligt att dra in elektricitet, eller en sommarstuga som du helt enkelt endast vistas i under kortare tidsperioder varje år. De flesta som väljer off grid-el gör det även av ekonomiska skäl eller för att de vill slå ett slag för miljön.

Det krävs för att gå off grid med solceller

Det finns en sak som är väldigt viktig att poängtera – att gå off grid helt och hållet är svårt. Det finns de som har lyckats hitta en bra off grid-lösning, men det är väldigt kostsamt och kräver att du investerar i en anläggning som kan producera all el din fastighet behöver. Ödrift med solceller fungerar endast om både batteri och växelriktare har funktionen off-grid och är kompatibla.

Vad är ödrift?

Ödrift betyder att man har ett eget elnät i ett visst område, som inte är anslutet till det stora elnätet. För att få ödrift måste man stänga av kontakten med det nationella elnätet. Svenska kraftnät behöver ge dig tillstånd för att sätta upp ödrift. 

Med ödrift kan man göra el av solceller, utan att vara kopplad till elnätet. För att ha ödrift med solceller måste man ha en speciell växelriktare som kan stänga av anslutningen till elnätet och leverera el till dit man vill ha den. Man måste också ha ett batteri för solceller för att spara den el som blir över, och kanske ett extra aggregat för att ha ström när det är mörkt. Ödrift med solceller är mer komplicerat och dyrare än en vanlig anläggning som är kopplad till elnätet, men kan ge en större känsla av frihet och trygghet.

Att installera solceller off grid

Vid övervägandet av off grid solceller, bör du också ha i åtanke att det krävs ett elinstallationsföretag. Precis som installationen av solceller kopplade till elnät, behöver off grid installationer göras av ett kvalificerat företag. Installering av solceller off grid är inte något som vi på 1KOMMA5° erbjuder - däremot hjälper vi dig gärna med installation och leverans av solceller kopplade till elnätet.

Solcellsanläggning och solcellsbatterier

En solcellsanläggning kan tyvärr inte lagra överskott av el, och därför behöver du använda dig av solcellsbatterier för att tillfälligt lagra elektricitet som du kan använda på kvällar och nätter. Batterier som dessa möjliggör dock endast lagring för några få dagar, vilket betyder att du inte kan lagra el från till exempel sommaren och använda på vintern. Skulle du gå över till att leva off grid, innebär det med andra ord att du behöver förändra ditt beteende kopplat till elkonsumtion. Det är självklart bra att konsumera mindre el, men det betyder också troligt en förändring i dina levnadsvanor.

Ekonomiska värdet av off grid-anläggningar

Den typ av solcellsbatterier som du behöver för off-grid är relativt dyra. Det kan med andra ord vara svårt att göra större vinster på din solcellsinvestering när du går off grid. Med det sagt finns det lösningar på gång – solcellsbatterier utvecklas hela tiden för att möjliggöra lagring av större mängder el. Det pågår även forskning som förhoppningsvis kommer leda till att elektricitet kan lagras under längre tidsperioder i framtiden.

Kompletterande, energisparande åtgärder

Om det visar sig vara svårt att gå off grid med just din bostad finns det andra åtgärder du kan ta till för att spara på energi, och på så vis kunna bli självförsörjande när det gäller el. Uppvärmning och varmvatten är energitjuvar som står för ungefär 80 % av energiförbrukningen i de flesta bostäder, och då skulle du kunna komplettera med ett värmepumpsystem. En värmepump kan faktiskt också drivas av solceller, och om du har ett solcellsbatteri kan du driva pumpen på nätter och kvällar med lagrad elektricitet. Du kan även använda dig av en kamin, vedugn eller gasollösning för att värma upp stugan och laga mat, och endast använda elen till exempelvis mikrovågsugnen, lampor, tv och dator.

Vill du läsa mer?

0