Solcellers produktion per år och månad

Vill du veta mer om hur mycket elektricitet solceller kan producera per år, månad, dag och kvadratmeter i Sverige? I den här artikeln undersöker vi solcellers elproduktion i kilowattimmar (kWh) över olika tidsperioder. Vi granskar också faktorer som påverkar produktionen och besvarar de vanligaste frågorna. Fortsätt läsa för att lära dig allt du behöver veta om solcellers produktion.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Hur mycket el producerar solceller per år?

Vi tänkte börja med att diskutera hur solcellers årsproduktion ser ut. I Sverige är den genomsnittliga årliga elproduktionen från solceller per installerad kW vanligtvis mellan 800 och 1 100 kWh. För en solcellsanläggning med en kapacitet på 15 kW skulle beräkningen alltså se ut enligt följande: 15 kW multiplicerat med 800 - 1 100 per kW resulterar i en årlig elproduktion i intervallet 12 000 till 16 500 kWh.

Solcellers årsproduktion i detalj

För att få en mer detaljerad uppfattning om solcellernas årsproduktion använder vi PVGIS – ett verktyg utvecklat av EU:s gemensamma forskningscentrum, Science Hub. PVGIS gör det möjligt att simulera solcellers produktion utifrån platser och andra variabler. Simuleringarna baseras på olika databaser, såsom PVGIS-SARAH2, som använder satellitdata för att beräkna den globala solinstrålningen. 

I alla de följande exemplen har vi valt en taklutning på 35 grader och antagit systemförluster på 14%. Solpanelerna är riktade söderut.

Årlig produktion i Malmö

 • 5 kW = 5 220 kWh

 • 10 kW = 10 475 kWh

 • 15 kW = 15 731 kWh

 • 25 kW = 26 189 kWh

 • 30 kW = 31 428 kWh

Årlig produktion i Stockholm

 • 5 kW = 4 931 kWh

 • 10 kW = 9 862 kWh

 • 15 kW = 14 795 kWh

 • 25 kW = 24 656 kWh

 • 30 kW = 29 588 kWh

Årlig produktion i Luleå

 • 5 kW = 4 880 kWh

 • 10 kW = 9 761 kWh

 • 15 kW = 14 641 kWh

 • 25 kW = 24 402 kWh

 • 30 kW = 29 282 kWh

Hur mycket el producerar solceller per månad?

Låt oss gå vidare till solcellers produktion per månad. En typisk solcellsanläggning i Sverige med en effekt på 10,40 kWp genererar vanligtvis mellan 0 och 1 600 kWh solel per månad. Denna siffra varierar beroende på plats och årstid. Anläggningen producerar ungefär 90 % av solelen mellan mars och november, medan vintermånaderna endast bidrar till 10 % av den totala produktionen. 

Solcellers produktion per månad i Stockholm

Nedan presenteras solcellers produktion per månad i olika effektklasser i Stockholm, baserat på PVGIS. Solpanelerna är riktade söderut och har en taklutning på 35 grader. Systemet antas ha en energiförlust på 14%. I stapeldiagrammet nedan har vi även visualiserat elproduktionen för 15 kWp solceller i Stockholm under årets månader.

Månad5 kW10 kW15 kW
Januari88 kWh176 kWh264 kWh
Februari193 kWh387 kWh580 kWh
Mars445 kWh891 kWh1 337 kWh
April615 kWh1 230 kWh1 845 kWh
Maj700 kWh1400 kWh2 100 kWh
Juni710 kWh1 421 kWh2 131 kWh
Juli695 kWh1 391 kWh2 110 kWh
Augusti595 kWh1 190 kWh1 785 kWh
September452 kWh906 kWh1 360 kWh
Oktober269 kWh538 kWh807 kWh
November111 kWh223 kWh334 kWh
December62 kWh124 kWh186 kWh
Graf solcellers elproduktion per månad

Som du kan se minskar produktionen av solel mellan oktober och februari, vilket innebär att ägare av solceller ofta behöver komplettera med andra energikällor under vintern. När dagarna blir längre börjar solceller snabbt generera el igen, och redan i mars når produktionen från solcellsanläggningen nästan 1 340 kWh. 

För många användare genererar solceller ett överskott av el från och med april och under hela sommaren. Det här överskottet behöver inte gå till spillo. Du kan oftast sälja den överflödiga elen från solcellerna till nätet och därigenom få ersättning för nätnyttan samt för sålda kWh. 

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning har du möjlighet att använda en större del av den el som dina solceller producerar i ditt eget hushåll. Med smart energistyrning via Heartbeat kan du maximera nyttan av ditt energisystem hemma. Systemet sammankopplar dina solceller, ditt batteri och din laddbox samt optimerar mot marknadens elpriser, väderprognoser för ditt område och din egen elförbrukning i hemmet.

Med Heartbeat arbetar ditt energisystem året runt, dygnets alla timmar – och är inte beroende av att solen ska skina.

Solceller på ett tak i solnedgången

Hur mycket el producerar solceller per dag?

En solcellsanläggning med en effekt på 10 kWp producerar vanligtvis mellan 0 och 70 kWh solel per dag. Den dagliga produktionen påverkas främst av årstid, väderförhållandena och den geografiska platsen. 

Under sommaren sker elproduktionen i huvudsak mellan 08.00 och 20.00, och den är som högst runt klockan 13 mitt på dagen.

Svarta solceller på ett tak

Solcellers produktion per timme

Under optimala förhållanden har solceller potential att producera lika mycket som deras angivna högsta effektivitet per timme. Till exempel skulle solceller med en kapacitet på 10 kWp i teorin kunna generera 10 kWh under en timme. 

Emellertid är verkligheten mer komplex än så. Solceller producerar inte alltid enligt denna idealiska modell. Däremot kan produktionen vid vissa tillfällen nå ända hit, under särskilt soliga och inte alltför varma dagar. Intressant nog kan solceller i ytterst sällsynta fall även leverera ungefär 3% mer än deras angivna märkeffekt. 

Många väljer även att installera solceller i både öst- och västligt väderstreck för att dra nytta av både morgon- och kvällssolen samt för att jämna ut produktionskurvan. Energitoppar inträffar ofta på morgonen eller kvällen när människor är hemma. Här kan du läsa mer om väderstreck och lutningens effekt på solceller. 

FAQ solceller produktion

Vanliga frågor och svar

Fler frågor? Vi hjälper dig!

Vill du läsa mer?